Paaukoti

Už Kalėdines korteles ar kalendorių ar Bendra Auka

Dėkojame už visą paramą, kurią mūsų ištikimieji skaitytojai taip dosniai atsiunčia.
Net ir mažiausią auką yra reikšminga ir reikalinga, ir padeda sumažinti leidybos išlaidas.

,,Draugasˮ visada buvo ir telieka lietuviško žodžio tiesa ir kelias. Su jūsų pagalba, ,,Draugasˮ gyvuos dar ilgus metus!

Draugo leidėjai, redakcija, ir darbuotojai

Aukoti vartojant internetą:
Prašau spustelėkite ant vieną iš tų mygtukų kurie randasi apačioje; Jie Jus nuves į Pay Pal interneto svetainė. Nereikalaujama turėti Pay Pal sąskaitos. Jūs galėsite saugiai paaukoti vartojant Jūsų asmeninę kredito kortelę.

 

UŽ KALĖDINĖS KORTELĖS

 
UŽ KALENDORIŲ

 
BENDRA AUKA

 

Nereikia PayPal sąskaitos, kad paaukoti.
1) Spūstelkite ant PAAUKOTI mygtuko.
2) Mėlyname laukelyje viršuje, įrašykite, kiek Jūs pinigų aukojate.
3) Įkelkite kreditinės kortelės duomenis
6) Ačiū!

Visos šios aukos skiriamos Lietuvių Katalikų Spaudos Draugijai (Lithuanian Catholic Press Society), kuri yra 501(c)(3) JAV įregistruota nepelno siekiančia organizacija. Aukos yra nurašomos nuo mokesčių.

Lietuvių Katalikų Spaudos Draugijos nepelno siekiančios organizacinis kodas (EIN numeris) yra: 36-1395573.