Reklama

Norint spausdinti skelbimą Drauge, Draugas News, ar Lithuanian Heritage, prašau susiskambinkite su Audronė. Spaustuvė mielai Jums padės techniškai paruošti skelbimą, reikalui esant.

2020 m. skelbimų kainoraštis:  (visiem trim laikraščiam)

  1. Politinių skelbimų kaina 50% aukštesnė
  2. Nepriimame politinių skelbimų dėl JAV 2020 m. prezidentinio rinkimo

 

Dėl skelbimų ruošos, kontaktuoti: Audronė (Audrey) Kizys

Advertising – Marketing – Subscriptions
DRAUGAS Lithuanian Catholic Press
4545 W. 63rd St.
Chicago, IL 60629
630-805-1404
.
DRAUGAS Lithuanian newspaper
.
DRAUGAS NEWS newspaper in English
.
LITHUANIAN HERITAGE magazine in English
.
Užmokėti už skelbimus
.