Tomai — Sukaktys

Draugo laikraščio tomų numeravimas

Draugo tomų numeravimas truputi supainiotas dėl įvairių priežasčių.

1909-1915.  Draugas, vol. 1-7.
Tomų numeravimas be problemų, nors antras tomas baigiasi lapkričio 1910 m. pabaigoje.  1910 m. gruodžio mėn. prasideda tomas 3, kada laikraščio tekstas paskirstytas į septynius vs. į du, stulpelius.  Trečias tomas tęsiasi per visus 1911 metus iki tų metų pabaigos.

1916 m.  Ir savaitinis Draugas (tomas 8) ir dienraštis (tomas 1) leidžiami kartu.
Sausis, vasaris, ir kovas 1916 m. prasideda įprastu būdu: Draugas leidžiamas kas ketvirtadienį, tomas 8. Kovo m. nuspręsta leisti papildomą Draugo dienraštį.  Nuo kovo 31 d.  dienraštis (6 kartus į savaitę) ir savaitraštis (ketvirtadieniais) leidžiami kartu.  Bal. 4 d., ketvirtadienyje, pirmojo puslapio viršutiniame lauke, pirmą kartą pasirodo “Savaitinis Draugas” pavadinimas pabrėžiant, kad čia tik savaitinio formato laikraštis.

1916 m. dienraščio originalų Draugo spaustuvėje nebeišliko (nors turime visus ‘savaitinius’ ketvirtadienio numerius)!  Turime tik penkis 1916 m. dienraščio numerių vaizdus, visi išleisti tų metų rugsėjo mėn., ir kurie archyvuoti www.epaveldas.lt svetainėje. Jei kas turėtų 1916 m. dienraščio numerių originalus, prašau mums praneškite!  Jų būta apie 230, ir  jie mums labai reikalingi papildyti Draugo skaitmeninį archyvą.

1917 m.  Savaitinis Draugas nebeleidžiamas; Draugas tęsiasi kaip dienraštis, tomas 2.

1918-1932 m.  Tomai 3-17.  Numeravimas be problemų.  Tomo numeris pagal 1916 m. pradžią, minus –7 jei skaičiuojant pradmė nuo 1909 m.

1933 m.  Paženklintas per klaidą kaip tomas 17 (kartojasi).

1934-1939.  Tomai 18-23.  1933 m. paženklinimo klaida nepastebėta ir neištaisyta. Dabar minus –8 nuo 1909 m. pradžios.

1940.  Tomas neteisingai paženklintas kaip 14 (XIV) vietoj 24.

1941-1971.  Tomai 25-55.  Tomai iš eilės; 1933 m. klaida neatitaisyta. Vis minus –8 nuo 1909 m. pradžios.

1972.  Paženklintas tomas 16 (XVI); klaida su Romėnų numeracija, turėtų būtu LVI (tomas 56).

1973.  Tomo numeravimas pašoka į priekį per 10 skaičius.  Tomas 67 vietoj 57; dabar plius +2 nuo 1909 m. pradžios.

1974-1988.  Tomo numeravimas tęsiasi tvarkingai.   Vis plius +2 nuo 1909 m. pradžios.

1989. Tomas paženklintas 80 vietoj 83.  Dabar minus –1 nuo 1909 m. pradžios.

1990-1995.  Tomo numeravimas tęsiasi.  Vis minus –1 nuo 1909 m. pradžios.

1996-2002.  Įvairios tomo numeravimo klaidos. 1996 tomas 86 tas pats tomas kaip 1995; 19971999: visi tris metai paženklinti tomas 87; 20002002; numeravimas tęsiasi, bet dabar minus 4 nuo 1909 m. padžios; 2002 m. tomas numeruotas kaip LXXXX (tikriausiai 90).

2003.  Tomo skaičius pašoka į priekį per 3.  Tomas 94 vietoj 91; Dabar vėl minus 1 nuo 1909 m. pradžios.

2004-2021.  Numeravimas tęsiasi tvarkingai.  Vis minus 1 nuo 1909 m. pradžios.

 

METAI ROMĖNŲ NUMER. ARABŲ NUMER. Tomas-1 = 1916 Tomas-1 = 1909
1909 sav I 1 0 (sav.1) 1
1910 sav II 2 0 (sav.2) 2
1911 sav III 3 0 (sav.3) 3
1912 sav IV 4 0 (sav.4) 4
1913 sav V 5 0 (sav.5) 5
1914 sav VI 6 0 (sav.6) 6
1915 sav VII 7 0 (sav.7) 7
1916 sav VIII 8 0 (sav.8) 8
1916 dien I 1 1 8
1917 dien II 2 2 9
1918 III 3 3 10
1919 IV 4 4 11
1920 V 5 5 12
1921 VI 6 6 13
1922 VII 7 7 14
1923 VIII 8 8 15
1924 IX 9 9 16
1925 X 10 10 17
1926 XI 11 11 18
1927 XII 12 12 19
1928 XIII 13 13 20
1929 XIV 14 14 21
1930 XV 15 15 22
1931 XVI 16 16 23
1932 XVII 17 17 24
1933 XVII 17 klaida 18 25
1934 XVIII 18 19 26
1935 XIX 19 20 27
1936 XX 20 21 28
1937 XXI 21 22 29
1938 XXII 22 23 30
1939 XXIII 23 24 31
1940 XIV 14 klaida 25 32
1941 XXV 25 26 33
1942 XXVII 26 27 34
1943 XXVII 27 28 35
1944 XXVII 28 29 36
1945 XXIX 29 30 37
1946 XXX 30 31 38
1947 XXXI 31 32 39
1948 XXXII 32 33 40
1949 XXXII 33 34 41
1950 XXXIV 34 35 42
1951 XXXV 35 36 43
1952 XXXVI 36 37 44
1953 XXXVII 37 38 45
1954 XXXVIII 38 39 46
1955 XXXIX 39 40 47
1956 XL 40 41 48
1957 XLI 41 42 49
1958 XLII 42 43 50
1959 XLIII 43 44 51
1960 XLIV 44 45 52
1961 XLV 45 46 53
1962 XLVI 46 47 54
1963 XLVII 47 48 55
1964 XLVIII 48 49 56
1965 XLIX 49 50 57
1966 L 50 51 58
1967 LI 51 52 59
1968 LII 52 53 60
1969 LIII 53 54 61
1970 LIV 54 55 62
1971 LV 55 56 63
1972 XVI 16 klaida 57 64
1973 LXVII 67 pakeistas 58 65
1974 LXVIII 68 59 66
1975 LXIX 69 60 67
1976 LXX 70 61 68
1977 LXXI 71 62 69
1978 LXXII 72 63 70
1979 LXXIII 73 64 71
1980 LXXIV 74 65 72
1981 LXXV 75 66 73
1982 LXXVI 76 67 74
1983 LXXVII 77 68 75
1984 LXXVIII 78 69 76
1985 LXXIX 79 70 77
1986 LXXX 80 71 78
1987 LXXXI 81 72 79
1988 LXXXII 82 73 80
1989 LXXX 80 klaida 74 81
1990 LXXXI 81 75 82
1991 LXXXII 82 76 83
1992 LXXXIII 83 77 84
1993 LXXXIV 84 78 85
1994 LXXXV 85 79 86
1995 LXXXVI 86 80 87
1996 LXXXVI 86 klaida 81 88
1997 LXXXVII 87 82 89
1998 LXXXVII 87 klaida 83 90
1999 LXXXVII 87 klaida 84 91
2000 LXXXVIII 88 85 92
2001 LXXXIX 89 86 93
2002 LXXXX 90 87 94
2003 XCIV 94 pakeistas 88 95
2004 XCV 95 89 96
2005 XCVI 96 90 97
2006 XCVII 97 91 98
2007 XCVIII 98 92 99
2008 XCIX 99 93 100
2009 C 100 94 101
2010 CI 101 95 102
2011 CII 102 96 103
2012 CIII 103 97 104
2013 CIV 104 98 105
2014 CV 105 99 106
2015 CVI 106 100 107
2016 CVII 107 101 108
2017 CVIII 108 102 109
2018 CIX 109 103 110
2019 CX 110 104 111
2020 CXI 111 105 112
2021 CXII 112 106 113

 

Mokslas, Menas, ir Literatūros (MML) kultūrinio priedo numeravimas

Draugo kultūrinis priedas prasidėjo kaip atskiras eilinių numerių puslapis, su 1949 m., liepos 27 d. numeriu. Tuo metu jis buvo spausdinamas trečiadieniais, paskui penktadienį.  Jau 24 d. rugsėjo, MML pasirodė šeštadienį kaip atskira antroji dalis, ir po to, beveik kiekvieną 1949 m. šeštadienį, MML buvo leidžiamas kaip šeštadieninis priedas.

Tais pirmais MML leidybos metais (1949), jokio atskiro MML numeravimo nebuvo. Panašiai, 1950 m. pradžioje, iki gegužės 5d., nebuvo numeruoti tos šeštadieninio laikraščio antros dalys.  Gegužės 6 dieną, MML pirmąkart pasirodė su pridėtu numeriu, ir šiuo atvėju, Nr. #34.  Skaičiuojant pagal šį skaičių atgal, išeitų, kad pirmasis MML numeris būtų buvęs išleistas 1949 m. rugsėjo 14 d., nors tos dienos MML buvo tik vienas puslapis eiliniame numeryje (trečiadienį) ir jau buvo septintasis išleistas MML skyrius.

1950 metais, nuo geg. 5d. iki lapkričio 11 d., MML numeriai buvo pažymėti pagal tą sistemą, taip kad lapkr. 11 d. MML numeris buvo #60.  Prie MML numerio buvo pridėtas to šeštadieninio eilinio numerio (pirmos dalies) skaičius, taip kad lapkr. 11 d. pilnasis MML numeravimas buvo pateiktas šitaip: Nr. 262 (Nr. 60), kadangi to eilinio 11 lapkr. dienos numeris buvo #262.

Sekančią savaitę, lapkr. 18 d., numeruotojiems kas nors susimaišė, ir jie paženklino tos dienos MML kaip Nr. 268 (Nr. 263), vietoj kad Nr. 268 (Nr. 61) pagal ankstesnę tvarką.  Tas staiga pakilęs MML numeris liko iki MML numeravimo pabaigos, kas įvyko sekančiais metais, 1951 m. gruodžio 15 d.  MML numeris, spausdintas tą dieną, buvo paženklintas Nr. 293 (Nr. 321).  O jau ant sekančios savaitės MML (22 d. gruodžio), jokio atskiro numerio nebesimato.

1949-1951 m. MML numeravimas

Data, numeris
———————————-
(pirmieji MML buvo nepaženklinti atskiru numeriu)
1949-07-27 Nr. nul (Nr. nul)
1949-08-03 Nr. nul (Nr. nul)
1949-08-11 Nr. nul (Nr. nul)
1949-08-18 Nr. nul (Nr. nul)
1949-09-02 Nr. nul (Nr. nul)
1949-09-08 Nr. nul (Nr. nul)
1949-09-14 Nr. nul (Nr. nul)
1949-09-24 Nr. nul (Nr. nul)
1949-10-01 Nr. nul (Nr. nul)
1949-10-08 Nr. nul (Nr. nul)
1949-10-15 Nr. nul (Nr. nul)
1949-10-22 Nr. nul (Nr. nul)
1949-10-29 Nr. nul (Nr. nul)
1949-11-05 Nr. nul (Nr. nul)
1949-11-12 Nr. nul (Nr. nul)
1949-11-19 Nr. nul (Nr. nul)
1949-11-26 Nr. nul (Nr. nul)
1949-12-03 Nr. nul (Nr. nul)
1949-12-10 Nr. nul (Nr. nul)
1949-12-17 Nr. nul (Nr. nul)
1949-12-23 Nr. nul (Nr. nul)
1949-12-30 Nr. nul (Nr. nul)
1950-01-07 Nr. nul (Nr. nul)
1950-01-14 Nr. nul (Nr. nul)
1950-01-21 Nr. nul (Nr. nul)
1950-01-28 Nr. nul (Nr. nul)
1950-02-04 Nr. nul (Nr. nul)
1950-02-11 Nr. nul (Nr. nul)
1950-02-18 Nr. nul (Nr. nul)
1950-02-25 Nr. nul (Nr. nul)
1950-03-04 Nr. nul (Nr. nul)
1950-03-11 Nr. nul (Nr. nul)
1950-03-18 Nr. nul (Nr. nul)
1950-03-25 Nr. nul (Nr. nul)
1950-04-01 Nr. nul (Nr. nul)
1950-04-07 Nr. nul (Nr. nul)
1950-04-15 Nr. nul (Nr. nul)
1950-04-22 Nr. nul (Nr. nul)
1950-04-29 Nr. nul (Nr. nul)

(ženklinimas prasideda)
1950-05-06 Nr. 104 (Nr. 34)
1950-05-13 Nr. 110 (Nr. 35)
1950-05-20 Nr. 116 (Nr. 36)
1950-05-27 Nr. 122 (Nr. 37)
1950-06-03 Nr. 127 (Nr. 38)
1950-06-10 Nr. 128 (Nr. 39)
1950-06-17 Nr. 139 (Nr. 40)
1950-06-24 Nr. 145 (Nr. 41)
1950-07-01 Nr. 151 (Nr. 42)
1950-07-08 Nr. 156 (Nr. 43)
1950-07-15 Nr. 162 (Nr. 44)
1950-07-22 Nr. 168 (Nr. 45)
1950-07-29 Nr. 174 (Nr. 46)
1950-08-05 Nr. 177 (Nr. 47)
1950-08-12 Nr. 185 (Nr. 48)
1950-08-19 Nr. 191 (Nr. 49)
1950-08-26 Nr. 197 (Nr. 50)
1950-09-02 Nr. 203 (Nr. 51)
1950-09-09 Nr. 208 (Nr. 52)
1950-09-16 Nr. 214 (Nr. 53)
1950-09-23 Nr. 220 (Nr. 54)
1950-09-30 Nr. 226 (Nr. 55)
1950-10-07 Nr. 228 (Nr. 56)
1950-10-14 Nr. 228* (Nr. 57)
1950-10-21 Nr. 230 (Nr. 58)
1950-10-28 Nr. 250 (Nr. 59)
1950-11-04 Nr. 256 (Nr. 59 – klaidingai paženklintas)
1950-11-11 Nr. 262 (Nr. 60)
1950-11-18 Nr. 268 (Nr. 263 – klaidingas MML Nr.:  262+1 vietoj 60+1)
1950-11-25 Nr. 273 (Nr. 264 – klaida tęsiasi…)
1950-12-02 Nr. 279 (Nr. 265)
1950-12-09 Nr. 286 (Nr. 266)
1950-12-16 Nr. 290 (Nr. 267)
1950-12-23 Nr. 297 (Nr. 268)
1950-12-30 Nr. 301 (Nr. 269)
1951-01-06 Nr. 5 (Nr. 270)
1951-01-13 Nr. 11 (Nr. 271)
1951-01-20 Nr. 17 (Nr. 272)
1951-01-27 Nr. 23 (Nr. 273)
1951-02-03 Nr. 29 (Nr. 274)
1951-02-10 Nr. 35 (Nr. 275)
1951-02-17 Nr. 41 (Nr. 276)
1951-02-24 Nr. 47 (Nr. 277)
1951-03-03 Nr. 53 (Nr. 278)
1951-03-10 Nr. 59 (Nr. 279)
1951-03-17 Nr. 65 (Nr. 280)
1951-03-24 Nr. 71 (Nr. 281 – trūksta)
1951-03-31 Nr. 77 (Nr. 282)
1951-04-07 Nr. 83 (Nr. 283)
1951-04-14 Nr. 89 (Nr. 284)
1951-04-21 Nr. 95 (Nr. 285)
1951-04-28 Nr. 100 (Nr. 287 – klaidingai paženklintas)
1951-05-05 Nr. 105 (Nr. 288)
1951-05-12 Nr. 113 (Nr. 289)
1951-05-19 Nr. 119 (Nr. 290)
1951-05-26 Nr. 125 (Nr. 291)
1951-06-02 Nr. 130 (Nr. 292)
1951-06-09 Nr. 136 (Nr. 293)
1951-06-16 Nr. 142 (Nr. 294)
1951-06-23 Nr. 148 (Nr. 295)
1951-06-30 Nr. 154 (Nr. 296)
1951-07-07 Nr. 159 (Nr. 297)
1951-07-14 Nr. 165 (Nr. 299)
1951-07-21 Nr. 171 (Nr. 300)
1951-07-28 Nr. 177 (Nr. 301)
1951-08-04 Nr. 183 (Nr. 302)
1951-08-11 Nr. 189 (Nr. 303)
1951-08-18 Nr. 194 (Nr. 304)
1951-08-25 Nr. 200 (Nr. 305)
1951-09-01 Nr. 206 (Nr. 306)
1951-09-08 Nr. 211 (Nr. 307)
1951-09-15 Nr. 217 (Nr. 308)
1951-09-22 Nr. 223 (Nr. 309)
1951-09-29 Nr. 229 (Nr. 310)
1951-10-06 Nr. 235 (Nr. 311)
1951-10-13 Nr. 241 (Nr. 312)
1951-10-20 Nr. 247 (Nr. 313)
1951-10-27 Nr. 253 (Nr. 314)
1951-11-03 Nr. 259 (Nr. 315)
1951-11-10 Nr. 264 (Nr. 316)
1951-11-17 Nr. 270 (Nr. 317)
1951-11-24 Nr. 275 (Nr. 318)
1951-12-01 Nr. 281 (Nr. 319)
1951-12-08 Nr. 287 (Nr. 320)
1951-12-15 Nr. 293 (Nr. 321)

(ženklinimas pasibaigia)
1951-12-22 Nr. nul (Nr. nul-numeravimas nutrauktas)
1951-12-29 Nr. nul (Nr. nul)

Atskiro numeravimo buvo atisakyta nuo 1951 m. pabaigos iki 1963 m. birželio 29 d.   Tada pradedama vėl ženklinti MML numerius su tos dienos eilinio numerio skaičiumi.  O nuo 1965 m. sausio mėn., MML numeravimas grįžo prie 1950 m. tvarkos:  vėl buvo pateikti du numeriai: tos dienos eilinio numerio skaičius ir skliausteliuose, tų metų MML skaičius;  bet šįkart, MML skaičiai pradedami kiekvienais naujais metais nuo nulio, taip kad pirmasis 1965 m. MML numeris buvo paženklintas Nr. 1 (1). Daugiau žinių apie MML numeravimą nuo 1949 iki 2007 m. randasi šioje Excel skaičiuoklėje.

Jubiliejiniai numeriai / Sukaktys

Daug vertingos informacijos apie “Draugo” istoriją, kūrimą, ir laikraščio redaktorius bei pagelbininkus randasi sukaktiniuose laidose.  Svarbiausių sukaktinių numerių nuorodas pateikiame čia:

1934

25 m. nuo Draugo pradžios: 17 lapkr. 1934 m. 1 dalis ; — 2 dalis ; — 3 dalis ; — 4 dalis

1939

30 m. nuo Draugo pradžios: 21 sausio 1939 m. 2 dalis ; 18 lapkričio 1939 m.  1 dalis  —  2 dalis3 dalis

1941

25 m. nuo dienraščio pradžios:  31 kovo 1941 m.

25 m. nuo dienraščio pradžios šventė: 26 spalio 1941 m.:  paminėta2 dalis

1949

40 m. nuo Draugo pradžios: 12 liepos 1949 m. liepos 12 d. — 2 rugsėjo 1949 m.  1 dalis  —  2 dalis3 dalis (ir pirmas atskirtas MML numeris)

Pirmasis Mokslas, Menas, ir Literatūra skyriaus numeris, 1949 m. liepos 17 d., žiūr. psl 5.

1959

50 m. nuo Draugo pradžios:  14 lapkričio 1959 m.  1 dalis  —  2 dalis3 dalis  —  4 dalis

1984

75 m. nuo Draugo pradžios: 29 rugsėjo 1984 m. MML J. Prunskis: “Draugo” kultūrinio priedo pradžia

1999

90 m. nuo Draugo pradžios: 12 liepos 1999 m. 90 m. jubiliejaus bukletas

2009

100 m. nuo Draugo pradžios:  11 liepos 2009 m.
“Draugui” 100 — Už tikėjimą ir lietuvybę (500 psl. knyga, M. Remienė, sudarytoja, išleista 2009 m.)

2019

110 m. nuo Draugo pradžios:  13 liepos 2019 m.