Paulius su savo treneriu Kevin Weeks (d.) ir trenerio asistentu Clayton Pendergraft. (Asmeninio albumo nuotr.)

14-metis golfo žaidėjas Paulius

Laima Smilgytė.

Paulius prie garbingiausių golfo varžybų trofėjų: „Wanamaker” (k.) ir „Ryder” taurių.
Paulius prie garbingiausių golfo varžybų trofėjų: „Wanamaker” (k.) ir „Ryder” taurių.

150 mylių per valandą. Tai ne vė­jo ir ne automobilio greitis. Tai vidutinis greitis, kuriuo lekia 14-mečio Pau­liaus Malciaus smūgiuotas ka­muoliukas golfo lauke. Čikagos prie­miesčio Lemonto katalikiškos SS. Cyril & Methodius mokyklos aštuntokas – perspektyvus golfo žaidėjas, savo amžiaus grupėje Illinojaus valstijos reitingų lentelėje užimantis 4-tą vietą. Ir kai dauguma paauglių skai­čiuoja dienas iki vasaros, kad galėtų mėgautis atostogomis, Amerikoje gi­męs Paulius Malcius vasaros laukia, kad nieko netrukdomas visą dieną galėtų praleisti golfo aikštyne.

Golfą pamėgo ne iš karto

„Cog Hill” golfo klubas, kuriame vaikinas treniruojasi, yra vos 5 minu­tės kelio nuo namų. Tą dieną, kai Pau­lius gimė, jo tėtis Vidmantas sau nusipirko golfo lazdas. Kaip Pauliaus šeima dabar juokauja, tai buvo lyg li­kimo ženklai, kuria linkme pasi­suks vyriausiojo sūnaus gyvenimas. „Su gol­fu susipažinau gana anksti – pir­mą kartą golfo lazdą į rankas pa­ėmiau, kai buvau 5 metų. Tėtis aiškino, kaip reikia žaisti, pradėjo mane vestis į golfo klube rengiamas šeimos naktis, kur rinkdavosi įvairaus amžiaus golfo žaidėjai. Rimtai treniruotis Lemonte įsikūrusiame ‘Cog Hill’ golfo klube pradėjau būdamas 9-erių metų. Tačiau iš pradžių man golfą žaisti nepatiko, nes buvau vienintelis vaikas treniruotėse”, – prisipažįsta Paulius.

Vaikino požiūris į golfą pasikeitė po dvejų metų, kai lankyti treniruo­tes pradėjo daugiau vaikų. „Atsira­dus draugų kompnijai, golfą žaisti pasidarė daug smagiau. Meilę golfui skiepijo ir mano treneris Kevin Weeks, kuris įeina į JAV geriausių gol­fo trenerių 50-tuką ir ne kartą yra pelnęs geriausio Illinojaus valstijos golfo trenerio apdovanojimą”, – pa­sakojo Paulius.

Paulius (pirmas iš k.) džiaugiasi laimėtais bilietais į „Ryder Cup” čempionatą, vykusį Minnesotos valstijoje 2016 m.
Paulius (pirmas iš k.) džiaugiasi laimėtais bilietais į „Ryder Cup” čempionatą, vykusį Minnesotos valstijoje 2016 m.

Ilgos treniruotės

Golfas – tai sportinis lauko žaidimas, kurio esmė yra pataikyti ka­muoliuką nuo starto aikštelės iki duo­butės smūgiuojant kuo mažiau kartų. Standartinis golfo duobučių skai­čius yra 18, bet mažesniuose aikš­­tynuose žaidžiama ir su 9 duo­bu­tėmis. 18-kos duobučių žaidime tenka nueiti apie 4–6 mylias, smūgiuoti apie 75 kartų. Žaidimas užtrunka 4–5 va­landas, todėl reikalauja nemažai fizinės ištvermės. „Gaila, bet Illinojaus valstija nėra dėkinga žaisti golfą. Gol­fo sezonas čia labai priklauso nuo oro. Šiais metais pavasaris buvo šaltas ir vėlyvas, todėl ne vienas tur­ny­ras jau buvo atšauktas, – apgai­lestavo Paulius.

Nors ir sakoma, kad golfą galima žaisti bet kokiu oru, svarbu, kad tik nežaibuotų, tačiau Pauliaus žiemos prabėga treniruojantis salėje. „Žiema būna skirta smūgio lavinimui, judesių atidirbimui. Treniruojuosi ir su golfo simuliatoriumi. Smūgiai yra filmuojami, apskaičiuojamas kamuo­liu­ko greitis, lazdos kryptis, tada su treneriu viską aptariame. Tačiau sa­lėje būti pabosta, todėl kai tik oras lei­džia – nebūna sniego, nešlapia ir nelabai šalta, einu treniruotis į lauką net ir žiemą”, – pasakojo vaikinas.

Per mokslo metus paauglys tre­niruojasi 4–5 kartus per savaitę. Daž­niau neišeina, nes reikia laiko skirti mokslams ir namų darbams. Treni­ruotės užtrunka po 3–4 valandas, kartais ir ilgiau. „Tačiau vasarą golfo aikštyne praleidžiu visą dieną. Išeinu kaip kiti į darbą – atvažiuoju į klubą ryte, o namo grįžtu jau sutemus”, – juokėsi Paulius.

Nuo ryto iki vakaro žaidžiant golfą tenka nueiti ne vieną mylią. Ar vaikinas nepavargsta? „Sunku būna tik po žiemos. Bet po truputį įgauni formą ir paskui didelio nuovargio ne­jauti, vakare tik labai norisi mie­go”, – šypsosi paauglys.

Ką dar be fizinės ištvermės turi turėti norintys žaisti golfą? „Žai­džiant golfą svarbu tikslumas, susi­kau­pimas. Reikia sugebėti išlikti ra­miam ir nesinervinti, kad ir blogai smūgiavai kamuoliuką. Tas sugebėjimas susikaupti labai padeda ir moksluose. Nuo 5 iki 9 metų šokau pra­moginius šokius. Treneris sako, kad net ir mano šokių patirtis labai pri­sideda prie gero golfo žaidimo. Dėl šokių pagerėjo koordinacija, lankstumas”, – pasakojo Paulius.

Paulius PGA Jr. Nationals „Grayhawk” golfo klube Scottsdale, Arizona 2017m.
Paulius PGA Jr. Nationals „Grayhawk” golfo klube Scottsdale, Arizona 2017m.

Abejonės ir įsimintini laimėjimai

Tačiau kad ir kaip vaikinui pa­tinka žaisti golfą, prieš porą metų jam buvo kilusios rimtos abejonės, ar verta toliau tiek treniruotis. Tada la­bai palaikė ir nuo golfo nenusisukti skatino šeima: mama Lina, tėtis Vid­mantas, dvejais metais jaunesnė sesė Agnė ir mažasis 4 metų brolis Tomas. „Su tėvais sutarėme, kad 2016 metais turnyruose nedalyvausiu, o visą lai­ką skirsiu treniruotėms. Tada žiūrė­sime, kaip sekasi ir spręsime, kiek sportuoti toliau”, – abejonių laiką pri­siminė Paulius.

Padaryti pertrauką varžyboms pasiteisino su kaupu. Abejonės iš­si­sklaidė, o 2017 metai turnyruose buvo paženklinti puikiais rezultatais ir trofėjų gausa. „Laimėti man labai pa­tinka. Net ir treniruočių metu su draugais sugalvojame vis kitokių iš­šūkių ir stengiamės vienas kitą­”, – pasakojo vaikinas.

Paulius golfo turnyruose žaidžia ne tik už save, bet ir su savo „Cog Hill” golfo klubo „All Star” komanda, kuriai praėjusiais metais priklausė 9 berniukai ir 1 mergaitė. Vienas reikš­mingiausių Pauliaus ir jo komandos pasiekimų – 2017 metais PGA Junior Golf lygoje laimėta 7-oji vieta. „PGA Junior Golf lygos čempionatai – tai svarbiausios varžybos visiems vai­kams, kurie rimtai žaidžia golfą. Čia yra milžiniška konkurencija, 2017 metais šios lygos čempionate dalyvavo 42,000 žaidėjų iš visos Amerikos. Kai su komanda laimėjome regioni­nėse Midwest varžybose, vykome į čempionato finalą Arizonos valstijoje. Šioje lygoje susiradau daug drau­gų iš skirtingų valstijų. Gaila, kad šiais metais PGA Junior Golf lygos čempionate dalyvauti jau nebegalėsiu, nes čia varžosi jaunimas iki 14 metų”, – pasakojo Paulius.

Dar vienas laimėjimas, apie kurį P. Malciui visada smagu prisiminti – laimėti bilietai į garsųjį ‘Ryder Cup’ turnyrą, 2016 metais vykusį Minne­sotos valstijoje. Tai kas dvejus metus vykstantis tarptautinis golfo turny­ras, kuriame varžosi Europos ir JAV golfo komandos. Kas kartą varžybos vyksta tai Europos, tai JAV golfo aikš­tynuose, o iki turnyro Ryder tau­rė būna eksponuojama įvairiuose sporto renginiuose ir varžybose. „Kai į mano klubą buvo atvežta ‘Ryder’ tau­rė ir ta proga vyko šventė, buvo pa­sklebtas kamuoliuko ridenimo kon­kursas – visi, kas per 3 bandymus iš 50 pėdų įridens kamuoliuką į duobu­tę, laimės 2 bilietus į Ryder Cup tur­nyrą. Man ir dar vienam berniukui pavyko pataikyti kamuoliuką, bet kad visi galėtumėme nuvykti į Minne­sotą mūsų šeimai reikėjo daugiau bilietų, – juokėsi Paulius. – Dar kartą dalyvauti konkurse man jau neleido, bet tada išbandyti laimę nusprendė mano tėtis. Ir iš pirmo karto įrideno kamuoliuką į duobutę! Tada visi vykome į ‘Ryder Cup’ turnyrą Minnesotoje, kuriame gyvai pama­tė­me ne tik garsųjį golfo žaidėją Tiger Woods, bet ir krepšininką Michael Jordon”, – smagią patirtį prisiminė Paulius.

Paulius džiaugiasi 1-ma vieta 12–13 metų grupės varžybose 2017 m.
Paulius džiaugiasi 1-ma vieta 12–13 metų grupės varžybose 2017 m.

Vasaros planai ir svajonės

Be golfo paaugliui dar patinka krepšinis, lauko tenisas. Tačiau tuo pasidžiaugti laiko lieka labai nedaug. Net ir golfo varžybų per televizorių Paulius žiūrėti neturi kada. Už jį gol­fo turnyrus žiūri tėtis ir sūnui pra­neša rezultatus. O vasarą, kai dauguma paauglių ilsėsis, Paulius neturės kada tinginiauti. Vaikino laukia in­ten­syvus sezonas – per savaitę jau suplanuota vidutiniškai po vieną golfo turnyrą. „Nors iki kolegijos man dar toli, tačiau vasaros varžybos yra puikus metas būti pastebėtam kolegijos golfo komandų trenerių. Kartais užtenka laimėti vieną tur­nyrą, kad tave įsimintų ir užsitikrintum vietą kolegijos komandoje. Ta­čiau svajoju ne tik apie kolegiją. Golfas nuo 2016 metų po ilgos pertraukos vėl tapo olimpine sporto šaka. Būtų labai smagu vieną dieną golfą žaisti Olimpinėse žaidynėse ir atstovauti Lietuvą”, – slapta svajone pasidalijo jaunasis golfo žaidėjas Paulius Malcius. 

To Pauliui ir linkime!

Paulius su mama Lina, sese Agne, tėčiu Vidmantu ir mažuoju broliu Tomu po PGA Jr. lygos finalo Apache Trail, Arizonoje.
Paulius su mama Lina, sese Agne, tėčiu Vidmantu ir mažuoju broliu Tomu po PGA Jr. lygos finalo Apache Trail, Arizonoje.