Archyvas HTML 2006-2007

2013201220112010200920082006-2007legacy

2007 08 30, Nr. 169.
Romualdas Kriaučiūnas. ,,Džiuginančios naujienos tėvams ir auklėtojams”.

Aurelija Tamošiūnaitė. ,,Lietuvių moksleivių pasirodymas Washington, DC įvertintas žvaigžde”.

2007 08 29, Nr. 168.
Marijia Remienė. ,,Draugo fondo direktorių posėdis”.

2007 08 28, Nr. 167.
Dalius Kedainis. ,,Gastroezofaginis refliuksas (rėmuo)”.

2007 08 23, Nr. 164.
Dalia Cidzikaitė. ,,A. Budrytė: Tema suvirpėjo manyje”.

2007 08 21, Nr. 162.
Faustas Strolia. ,,Šiųmetinis visuotinis Lietuvos Vyčių Seimas”.

Aleksas Vitkus. ,,Dievas tarė: ,,Tebūna šviesa!”

2007 08 18, Nr. 161.
Dalia Cidzikaitė. ,,Apie skaitytojų įpročius”.

Vitalija Dunčienė. ,,Geros tvoros sukuria gerus kaimyniškus santykius”.

2007 08 17, Nr. 160.
Regina Narušienė. ,,Ar reikia keisti Lietuvos Konstituciją?”

2007 08 16, Nr. 159.
Laima Apanavičienė. ,,Reikia grįžti į savo lopšį”.

2007 08 14, Nr. 157.
Regina Juškaitė-Švobienė. ,,Su šūkiu Dievui ir tėvynei”.

2007 08 11, Nr. 156.
Laima Apanavičienė. ,,Parodoje apie gulagą — Stasys Šilingas”.

Vitalija Dunčienė. ,,Ar tikrai visų žmonių nagai lenkti į save?”

Romualdas Kriaučiūnas. ,,Pasaulis nepasiilgo mūsų, nei mes jo”.

2007 08 09, Nr. 154.
Vytautas J. Šliūpas, P.E. ,,Nejaugi lietuviai nekovojo už savo turtą?”

2007 07 27, Nr. 145.
,,J. Kairys: Norisi sujaukti orą danguje”.

2007 07 18, Nr. 138.
Petras Petrutis. ,,Apmąstymai prie Dariaus ir Girėno paminklo”.

Laima Apanavičienė. ,,Siela dar trokšta gyventi”.

2007 07 17, Nr. 137.
Aleksas Vitkus. ,,Neapykantos nusikaltimai”.

2007 07 07, Nr. 131.
Danguolė Kviklytė. ,,25-erius metus vasario 16-osios gimnazijai vadovaujantis A. Šmitas viltingai žvelgia į ateitį”.

Juozas Gaila. ,,Apmąstymai iš Ellicott miestelio”.

Dalia Cidzikaitė. ,,Išsivežu neįkainojamą patirtį”.

2007 07 03, Nr. 128.
Dalia Cidzikaitė. ,,Lietuvių fondo pelno skristymo komisijos pranešimas”.

Dalius Kedainis. ,,Šlapimo nelaikymas”.

2007 06 30, Nr. 127.
Dalia Cidzikaitė. ,,Lietuviško teatro liūtai amerikietiškoje spaudoje”.

Vitalija Dunčienė. ,,Kas uždarinėja tautines bažnyčias?”

2007 06 26, Nr. 123.
Ses. Ona Mikailaitė. ,,Žvilgsnis į Gruziją”.

Dalius Kedainis. ,,Krūties vėžys ir jo prevencija”.

2007 06 19, Nr. 118.
Dalia Cidzikaitė. ,,Komunizmo aukos nėra užmirštos”.

Andrius Navickas. ,,Apie liberalus, švietimo reformą ir trėmimų sukaktį”.

Aurelija Tamošiūnaitė. ,,Summa cum laude diplomas — lietuvei”.

2007 06 05, Nr. 108.
Dalius Kedainis. ,,Osteoartritas ir judėjimo sveikata”.

Andrius Navickas. ,,Kritika turi įkvėpti, o ne gniuždyti”.

Ieva Šadzevičienė. ,,Simbolinė pasaulio pajauta Vytauto Igno kūryboje”.

Aleksas Vitkus. ,,Ar dera profiliuoti?”

2007 05 30, Nr. 104.
Andrius Navickas. ,,Lietuvoje skandalai tęsiasi”.

2007 05 26, Nr. 103.
Dalia Cidzikaitė. ,,Laikas sugrįžti po tėvynės stogu”.

Valdas Samonis. ,,Klystkeliais į Europos patvorį — ar taip baigsime antrąjį laisvės 20-metį?”

2007 05 22, Nr. 99.
Andrius Navickas. ,,Žingsnis į priekį — du atgal?”

Dalius Kedainis. ,,Šienligė (sezoninė alergija ir alerginė sloga)”.

2007 05 19, Nr. 98.
Dalia Cidzikaitė. ,,Kiekvienam laikui sava muzika”.

Vladas Krivickas. ,,Kaip broliškų respublikų piliečiai Europą atsuktuvais šturmavo”.

Aldona Šmulkštienė. ,,Pora už poros į Kauną”.

2007 05 16, Nr. 95.
Aurelija Tamošiūnaitė. ,,Ar surasime aukso vidurį?”

2007 05 15, Nr. 94.
Andrius Navickas. ,,Lietuvą kamuoja strateginio mąstymo trūkumas”.

Aldona Žemaitytė. ,,Dieviškoji byla ir žmogiškoji byla”.

2007 05 09, Nr. 90.
Dalia Cidzikaitė. ,,E. Lukoševičius: R. Kalantos idėjos mus jungia”.

Loreta Venclauskas. ,,Algirdą Brazį išlydėjus”.

Algimantas Zolubas. ,,Estai – teisūs”.

2007 05 08, Nr. 89.
Andrius Navickas. ,,Apsnūdę Lietuvos politikai”.

Ema Žiobrienė. ,,Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia išeivijoje jungiasi prie Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios.

2007 05 05, Nr. 88.
Dalia Cidzikaitė. ,,Sąlyčiai su netolima praeitimi”.

Juozas Gaila. ,,Apmąstymai iš Ellicott miestelio”.

2007 05 02, Nr. 85.
Dalia Cidzikaitė. ,,Naujas Lietuvių fondo narys – Laurynas Misevičius”.

2007 05 01, Nr. 84.
Andrius Navickas. ,,Paskutinė balandžio savaitė – be didesnių netikėtumų”.

2007 04 28, Nr. 83.
Dalia Cidzikaitė. ,,Lietuviškas Jelcino dėmuo”.

,,Expo67″: lietuviai išliko lietuviais ir ten”.

,,J. Dovilienė: tikslas išliko tas pats”.

,,Kažkoks variklis mane varo išlieti gyvenime susikrovusį krūvį”.

2007 04 24, Nr. 79.
Dalius Kedainis. ,,Kaip gydyti nugaros skausmą?”

Andrius Navickas. ,,Apie partinius siurprizus, rezervistus ir prezidentą”.

2007 04 21, Nr. 78.
,,Čikagos lituanistinei mokyklai – 15. Tai daug ar mažai?”

2007 04 14, Nr. 73.
Juozas Gaila. ,,Apmąstymai iš Ellicott miestelio”.

Dalia Cidzikaitė. ,,Naujas ,,Lituanus” – nelietuvių patirtys Lietuvoje”.

Kęstutis A. Trimakas. ,,Judas – Kristaus išdavikas ar išlaisvintojas?”

,,Arvydas Reneckis: entuziazmas pamažu pradeda blėsti”.

2007 04 13, Nr. 72.
Dalia Cidzikaitė. ,,Amerikoje baigtas sukti pirmasis lietuviškas vaidybinis filmas”.

,,Imigracijos reforma – ne tik migrantų, bet ir piliečių problema”.

2007 04 12, Nr. 71.
Vladas Kivickas. ,,Brito poelgis – tikras naujosios Europos pažadas”.

2007 04 11, Nr. 70.
,,Maragučio gimtadienis”.

2007 04 10, Nr. 69.
Andrius Navickas. ,,Kančia be prisikėlimo”.

2007 04 07, Nr. 68.
Kun. Valdas Aušra. ,,Prisikėlimo pažadas”.

,,Draugas.org švenčia 1-erių metų jubiliejų”.

,,Apie sovietų represijas – žmogus iš šalies”.

2007 04 04, Nr. 66.
Dalia Cidzikaitė. ,,Laikraštį rašo visi”.

Dalius Kedainis. ,,Širdies nepakankamumas”.

2007 04 03, Nr. 65.
Andrius Navickas. ,,Paskutinė kovo savaitė Lietuvoje: sutemos prieš aušrą?”

2007 03 31, Nr. 64.
Danutė Bindokienė. ,,Yra žodžių, nėra žodžio”.

Petras Katinas. ,,Jubiliejaus būgnams nutilus”.

Algis Zaparackas. ,,Ambasadoriaus žmona: čia viskas kitaip nei Lietuvoje”.

2007 03 24, Nr. 59.
Vladas Krivickas. ,,(E)migracija, imigracija ir kiti baubai”.

,,Elektroninė biblioteka kurs išeivijos duomenų bazę”.

Laima Apanavičienė. ,,Menininkui svarbiausia jo vidinė laisvė”.

2007 03 21, Nr. 56.
Dalia Cidzikaitė. ,,LF konferencija – apie iššūkius ir plėtrą”.

Ieva Šadzevičienė. ,,Dovana Lietuvai: Prano Domšaičio kūrybos palikimas”.

2007 03 16, Nr. 53.
Algimantas Zolubas. ,,Kas veda, kas seka, kas priešinasi, kas traukiasi iš kelio”.

2007 03 08, Nr. 47.
Andrius Kubilius. ,,Senose demokratijose Lietuvos politikai atranda naujas tiesas”.

Petras Petrutis. ,,Margučio radijo 75-ių metų sukaktį minint”.

2007 03 06, Nr. 45.
Dalius Kedainis. ,,Gyvenimas po širdies smūgio”.

2007 03 03, Nr. 44.
Dalia Cidzikaitė. ,,R. E. Pukis: į Lietuvą važiavau atviras įspūdžiams”.

Vladas Krivickas. ,,Sovietmečio kapsulėje”.

2007 02 28, Nr. 41.
Dalia Cidzikaitė. ,,Aušros Vartų bažnyčios duris nuo parapijiečių saugo nauji užraktai”.

Dalia Cidzikaitė. ,,Improvizacijos šventiniame vakare”.

Zenonas Prūsas. ,,Globalinis mūsų planetos atšilimas”.

2007 02 27, Nr. 40.
Dalius Kedainis. ,,Kaip atpažinti širdies smūgį”.

2007 02 24, Nr. 39.
Dalia Cidzikaitė. ,,Baltic Bakery: istorija be galo”.

Vladas Krivickas. ,,Negailestinga informacinio amžiaus demokratija”.

2007 02 21, Nr. 36.
Violeta Rutkauskienė. ,,Apie Trispalvę. Šis tas… ir daugiau.

2007 02 17, Nr. 34.
Dalia Cidzikaitė. ,,Septintoji JBANC konferencija akcentavo energetinį saugumą”.

Dalia Cidzikaitė. ,,Septintoji JBANC konferencija akcentavo energetinį saugumą II”.

Dalia Cidzikaitė. ,,Filmo ,,Hanibalas: pradžia” asociacijos su Lietuva neišlaiko kritikos”.

Vladas Krivickas. ,,Gentinis refleksas”.

Ieva Šadzevičienė. ,,Atodangos: subtili, ekspresyvi ir novatoriška Elvyros Katalinos Kriaučiūnaitės grafika”.

2007 02 14, Nr. 31.
,,Apie Lietuvos trispalvę”.

2007 02 13, Nr. 30.
Dalia Cidzikaitė. ,,Vasario 16-osios minėjimas: apie išbandymus ir Lietuvos vadmenį”.

Dalius Kėdainis. ,,Man nustatė diabetą (cukraligę). Ką daryti toliau?”

2007 02 10, Nr. 29.
Vladas Krivickas. ,,Europietiško agresyvumo anatomija”.

2007 07 06, Nr. 25.
Dalius Kėdainis. ,,Insultas”.

Arkivyskupas Tamkevičius: ,,Šis klausimas nėra susijęs vien tik su tautinėmis problemomis”.

2007 02 03, Nr. 24.
Dalia Cidzikaitė. ,,Lyg vaikas be galvos”.

Vladas Krivickas. ,,Jei mes tylime, kalba kiti”.

Gediminas Indreika. ,,Mildos teatras: nuo operečių iki vodevilių”.

2007 01 27, Nr. 19.
Dalia Cidzikaitė. ,,Aušros Vartų parapija New York – būtuoju ar būsimuoj laiku”?

Dalia Cidzikaitė. ,,Paskelbtas nuosprendis Aušros Vartų parapijai – uždaryti”.

Vladas Krivickas. ,,Inteligentų tauta”.

Alė Rūta. ,,Poeto saulėlydis”.

2007 01 25, Nr. 17.
,,Trumpa Aušros Vartų parapijos istorija”.

Ramute Zukas. ,,For Immediate Release”.

2007 01 23, Nr. 15.
Dalius Kėdainis, M.D. ,,Kasmetinis sveikatos patikrinimas”.

2007 01 20, Nr. 14.
Violeta Rutkauskienė. ,,Vytauto Didžiojo sarkofago beieškant”.

Danutė Bindokienė. ,,Tautų maišymosi amžius”.

Vladas Krivickas. ,,Nepilnavertiškumas ir išgalvotos pagyros”.

Aldona Žemaitytė. ,,Gera žinia iš Floridos”.

Dalia Cidzikaitė. ,,Žmonių, norinčių mokytis lietuvių kalbos, nemažėja”.

2007 01 16, Nr. 10.
Dalia Cidzikaitė. ,,Dr. R. Kašuba: nuomonė apie Seimą pasikeitė”.

2007 01 13, Nr. 9.
Dalia Cidzikaitė. ,,Būsimasis Dainavos koncertas kviečia drauge peržengti slenkstį”.

2007 01 10, Nr. 6.
Vilius Bražėnas. ,,Daugiasėdynė valdžia”.

2007 01 06, Nr. 4.
Danutė Bindokienė. ,,Daugialypis moters veidas”.

2007 01 03, Nr. 1.
Laima Apanavičienė. ,,Prieškalėdinis Vilnius”.

Aleksas Vitkus. ,,Ar prarasime dvigubą pilietybę?”

2006 12 29, Nr. 250.
Vytautas Volertas. ,,Pakalnių kultūra”.

2006 12 14, Nr. 240.
Monika Bončkutė. ,,Kačių cirkas – užsispyrusio klouno kūrinys”.

2006 12 13, Nr. 239.
Algimantas Zolubas. ,,Įslaptinimas – maskuotė nuo žioplių”.

Danutė Bindokienė. ,,O jeigu mums reikėtų išrinkti?”

Paulius Saudargas. ,,SSS, PPP ir kitos raidės valstybės abėcėlėje”.

2006 12 09, Nr. 237.
Ričardas Šileika. ,,Dėl Andriaus Surgailio medinio Vilniaus”.

Danutė Bindokienė. ,,Pasiūlytas gelbėjimosi ratas”.

,,Pasikeitė Lietuvių fondo vadovybė”.

2006 11 28, Nr. 228.
Danutė Bindokienė. ,,Kalėdos ar ,,sezonas”?”

2006 11 22, Nr. 220.
Paulius Saudargas. ,,Rinkos ekonomikos nepaliesti”.

2006 11 21, Nr. 221.
Aleksas Vitkus. ,,Netrukus švęsime Padėkos dieną”.

2006 11 18, Nr. 224.
Violeta Rutkauskienė. ,,Lietuvos palikimas – kur jis?”

Randy Richards. ,,Prof. G. Subačius kuria dokumentinį filmą apie Čikagos lietuvius ir garsųjį Sinclair romaną Džiunglės”.

2006 11 15, Nr. 221.
Danutė Bindokienė. ,,Negriaukime savo rankomis”.

2006 11 04, Nr. 214.
Kęstutis Keblys. ,,Jankaus romanų skaitytojams”.

Laima Apanavičienė. ,,Išeivijos kelias”.

Danutė Bindokienė. ,,Kodėl reikėjo slėpti?”

2006 11 03, Nr. 213.
Aleksas Vitkus. ,,Rinkimai prieš 60 metų”.

2006 10 31, Nr. 210.
Danutė Bindokienė. ,,Trick or treat”.

2006 10 28, Nr. 209.
Vytautas Visockas. ,,Dega kompromatų kalvė”.

Dainius Kepenis. ,,Būk sveika, Lietuva”.

Kęstutis Keblys. ,,Lietuviško varpo kelionė”.

2006 10 18, Nr. 201.
Danutė Bindokienė. ,,Ar prisimente Preslauską”.

Aleksas Vitkus. ,,Elkimės su Iranu kitaip nei su Iraku”.

2006 10 14, Nr. 199.
Ieva Šadzevičienė. ,,Nijolės Šaltenytės kasdienybės pasaka”.

2006 10 11, Nr. 196.
Monika Bončkutė. ,,Moliūgų, guminių numirėlių ir Pumpkin Plaza metas”.

2006 10 10, Nr. 195.
Justina Stučinskaitė. ,,Iš liūdesio liūno – į vienos geriausių pasaulio leidyklų glėbį”.

2006 10 06, Nr. 193.
Aleksas Vitkus. ,,Susipažinkime su Irano prezidentu”.

2006 10 05, Nr. 192.
Danutė Bindokienė. ,,Savame darže auginti teroristai”.

2006 09 30, Nr. 189.
Stasys Bačkaitis. ,,Lietuvos švietimo ministerijos premijos”.

Monika Bončkutė. ,,Chicago Historical Society” pakeitė vardą, išvaizdą ir prezidentą”.

Monika Bončkutė. ,,Čikagos tarptautinių filmų festivalis – gyvybingas kaip niekad”.

2006 09 29, Nr. 188.
Paulius Saudargas. ,,Lietuvos įvaizdžio vaizdas”.

2006 09 27, Nr. 186.
,,Draugo” internetinės svetainės dizaineris – ,,Chicago Tribune” puslapiuose”.

2006 09 26, Nr. 185.
Edmundas Simanaitis. ,,Įvykiai, reikalaujantys istorinės enciklopedijos statuso”.

Vytautas Volertas. ,,Vyriausybė, pesimizmas, viltys”.

2006 09 23, Nr. 184.
Juozas Gaila. ,,Apmąstymai iš Ellicott miestelio”.

2006 09 19, Nr. 180.
,,Ką atsakė Kevin Pang”.

2006 09 15, Nr. 178.
Paulius Saudargas. ,,Autoironijos išvestinė pagal Vydūną”.

2006 09 14, Nr. 177.
Danutė Bindokienė. ,,VSD šįkart tikrai persistengė”.

Marija Remienė. ,,JAV LB Kultūros tarybos veiklos pranešimas”.

Kun. Viktoras Rimšelis. ,,Kas yra mano artimas”.

2006 09 12, Nr. 175.
Vytautas Gocentas. ,,Istorinė Prūsija, sugrįžtanti Prūsija”.

2006 09 09, Nr. 174.
Laima Apanavičienė. ,,Susitikimas su Jurgiu Kairiu”.

2006 09 01, Nr. 169.
Vytautas Volertas. ,,Netiesa, kas yra įprasta kalbėti”.

Monika Bončkutė. ,,Bręstanti revoliucija visuomeniniame radijuje”.

Danutė Bindokienė. ,,NATO XXI amžiuje”.

2006 08 31, Nr. 168.
Pokalbis su naujai išrinkta PLB pirmininke Regina Narušiene.

Kęstutis Pranckevičius. ,,Naujoji emigracijos banga kelia naujus iššūkius”.

Vytautas Žeimantas. ,,Romano Borisovo Rytprūsiai”.

2006 08 30, Nr. 167.
Jonas Kazimieras Burdulis. ,,Kada kiaušinis vištą moko”.

2006 08 24, Nr. 163.
Audronė Rudaitienė. ,,Besikeičianti Kinija: trijų moterų profilis”.

2006 08 23, Nr. 162.
Danutė Bindokienė. ,,’Darbininkas’ užvertė paskutinį puslapį”.

2006 08 19, Nr. 160.
Kęstutis Pranckevičius. ,,Pasaulio lietuviai pasigenda aktyvesnės atsakingų Lietuvos institucijų veiklos”.

2006 08 18, Nr. 159.
Regina Narušienė. ,,Ar reikia keisti Lietuvos Konstituciją?”

2006 08 11, Nr. 154.
Monika Bončkutė. ,,Koldūnai, Leninas ir karalienė Viktorija”.

2006 08 10, Nr. 153.
Viktoras Rimšelis. ,,Kovoje už lietuvišką spaudą”.

Jadvyga Godunavičienė. ,,Bažnytinio meno muziejus Vilniuje”.

2006 08 09, Nr. 152.
Danutė Bindokienė. ,,PLB: šiandien, vakar, rytoj”.

2006 08 05, Nr. 150.
Monika Bončkutė. ,,Į svečius pas korėjiečius”.

Audronė V. Škiudaitė. ,,Pamokanti Europos parko istorija”.

2006 08 01, Nr. 146.
Danutė Bindokienė. ,,Nafta ir pelnas”.

2006 07 29, Nr. 145.
,,Kokios nuotaikos po šventės?” Interviu su Rita Klioriene.

2006 07 26, Nr. 142.
Danutė Bindokienė. ,,Yra aukų, nėra jų kankintojų”.

Vilius Bražėnas. ,,Judėjimų epidemija”.

2006 07 15, Nr. 135.
Danutė Bindokienė. ,,Gimęs dainuoti”.

2006 07 13, Nr. 133.
Danutė Bindokienė. ,,Pakilo kaip sakalas, nutūpė kaip vabalas”.

2006 07 12, Nr. 132.
Danutė Bindokienė. ,,Ekspedicija į Ameriką?”

2006 07 08, Nr. 130.
Vytautas Volertas. ,,Jei sąžinė ir pinigai pasikeistų vietomis”.

2006 06 30, Nr. 126.
Marija Remienė. ,,Susipažinkite su TMID direktoriumi”.

2006 07 29, Nr. 129.
Edmundas Simanaitis. ,,Valstybės dienos spalvos”.

2006 07 01, Nr. 127.
Danutė Bindokienė. ,,Sveikiname 8-ąją dainų šventę!”

Vladas Krivickas. ,,Rev. Michael Shanahan: emigrantai gali išgelbėti Ameriką”.

2006 06 10, Nr. 112.
Monika Bončkutė ,,Tobuliausio pasaulyje miesto įkūrėją teko palaidoti švininiame karste”.

,,M. Boyle: jaučiau pareigą aprašyti Lietuvos okupacijos vargus”.

2006 06 09, Nr. 111.
Aleksas Vitkus. ,,Kryžiaus karas prieš romaną ir prieš filmą?”

2006 06 06, Nr. 108.
Danutė Bindokienė. ,,Pradėkime mankštinti delnus”.

2006 06 03, Nr. 107.
Libertas Klimka. ,,Aukščiausiojo kalno vardynos”.

2006 06 02, Nr. 106.
Vytautas Volertas. ,,Lietuviškos šakės”.

2006 05 27, Nr. 103.
Viktoras Stankus. ,,Auga lietuviški archyvai Kent universitete”.

Ieva Šadzevičienė. ,,Tėvynė, mitas ir krikščionybė Viktoro Petravičiaus grafikoje”.

2006 05 26, Nr.102.
,,ALTas pasisako už bevizį režimą”.

2006 05 24, Nr. 100.
Danutė Bindokienė. ,,Spindulėlis pro abejingumo uždangą”.

2006 05 23, Nr. 99.
Monika Bončkutė. ,,Begarsiai filmai ne tik mėgstami, bet ir toliau kuriami”.

Monika Bončkutė. ,,Saviironija – naujas reiškinys eurovizijoje”.

2006 05 20, Nr. 98.
Giedrius Subačius. ,,Lietuvių kultūros kursas Ilinojaus universitete”.

2006 05 19, Nr. 97.
Danutė Bindokienė. ,,Kaip įveikti ‘blogą psichologinį foną'”.

2006 05 18, Nr. 96.
Indrė Tijūnėlienė. ,,Colin Powell: diplomatija, įtaka, pasitikėjimas, vertybės”.

2006 05 16, Nr. 94.
Danutė Bindokienė. ,,Svarbiausias šių metų įvykis”.

Mykolas Gudelis. ,,Komunizmo aukų memorialo fondas pagerbė L. Walesa”.

2006 05 13, Nr. 93.
Monika Bončkutė. ,,Chicago Neighborhood Tours kviečia ragauti itališkų ledų ir pirkti sarių”.

2006 05 12, Nr. 92.
Petras Petrutis. ,,Aiškėja tarptautinio masto paslaptis”.

2006 05 06, Nr. 88.
Vytautas Visockas. ,,Netikras jubiliejus”.

Giedrius Subačius. ,,Upton Sinclair pėdomis”.

2006 05 05, Nr. 87.
Kun. Viktoras Rimšelis, MIC. ,,Meilė ir teisingumas”.

2006 05 04, Nr. 86.
Danutė Bindokienė. ,,Ar tikrai svarbu balsuoti?”

2006 05 03, Nr. 85.
Danutė Bindokienė. ,,Aplaidumas brangiai kainuoja”.

Danutė Bindokienė. ,,Įspūdinga lietuvių operos šventė”.

2006 05 02, Nr. 84.
Kun. Viktoras Rimšelis, MIC. ,,Pragaro vartai bažnyčios nesugriaus”.

2006 04 29, Nr. 83.
Monika Bončkutė. ,,Millenium Park: žingsnis po žingsnio”.

2013201220112010200920082006-2007legacy