Archyvas HTML 2012

2013201220112010200920082006-2007legacy

Gruodžio 29, 2012
Lituanicos” 80-mečio išvakarėse unikalaus tyrinėjimo tinklalapis
GRAŽINA SVIDERSKYTĖ

Žvelgiant į priekį – ką minėsime 2013-siais?
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Lietuviškumas – 2013
DALIA CIDZIKAITĖ

Gruodžio 27, 2012
ASS Los Angeles skyriaus metinė šventė
PS. FIL. AURIS JARAŠŪNAS

Ar nenusibodo kariauti?
GINTARAS VISOCKAS

Gruodžio 25, 2012
Kūdikis mums gimė,sūnus mums duotas
Prel. Edmundas Putrimas

Gruodžio 22, 2012
Lietuviški šiaudinukai
ALĖ NAMIKIENĖ

Čiurlionio galerijai 2012-ieji buvo sėkmingi
LAIMA APANAVIČIENĖ

Atsisveikinome su prezidento Smetonos vaikaičiu
DR. VIKTORAS STANKUS

Gruodžio 18, 2012
Šiaudiniai stebuklai,dvylika patiekalų ir nauji pulkininko antpečiai
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Nelengva atprasti
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Gruodžio 15, 2012
LEIDĖJŲ ŽODIS Lietuvių katalikų spaudos draugijos tarybos narių posėdis

Kas įamžins mūsų ir mūsų tėvų turtingą gyvenimą išeivijoje?
DONATAS JANUTA

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro veikla
KRISTINA LAPIENYTĖ

Mokytojai rinkosi į konferenciją-seminarą “Mokytojas – mokytojui”
LAIMA APANAVIČIENĖ

Gruodžio 13, 2012
Pal. Jurgio Matulaičio metai Čikagoje
VIDA SAKEVIČIŪTĖ

Kanados lietuvs gyvieji paminklai
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Gruodžio 11, 2012
Kalėdinė mugė Pasaulio lietuvių centre
NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Ką žinome apie,Opus Dei prelatūrą?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Gruodžio 8, 2012
Šv. Kryžiaus ligoninės ateitį spręs kard. F. George

Didžiausias įdomumas ir laimė yra dirbti su žmonėmis

Apie pasaulio lietuvius, moteris ir pinigus
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Gruodžio 6, 2012
Lietuvos pokaris išeina iš pogrindžio Pokalbis su rašytoju A. Šileika ir kino režisieriumi T. Donela
KARILĖ VAITKUTĖ

Gruodžio 4, 2012
Lietuvos karių šventės minėjimas
ZITA BAGDŽIUVIENĖ

Maždaug 40 parų greičiausiai teks praleisti kalėjime
GINTARAS VISOCKAS

Gruodžio 1, 2012
J. Valančiūnas ir L. Kleiza – Detroit
LIUDA RUGIENIENĖ

JAV Lietuvių Bendruomenė pasaulio ir Lietuvos įvykių fone – II dalis.
LORETA TIMUKIENĖ

Į Lietuvą vyksta nauja JAV diplomatų komanda
ROSETTA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Lapkričio 29, 2012
Čikagoje – lopinėlis senojo Vilniaus
RAMUNĖ LAPAS

JAV Lietuvių Bendruomenė pasaulio ir Lietuvos įvykių fone – I dalis.
LORETA TIMUKIENĖ

Lapkričio 27, 2012
UIC ir vėl dėstomi lietuvių kalbos kursai
DAIVA LITVINSKAITĖ

Labdara – viltis pakirptais sparnais?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Įtempti rinkimai, o kas po jų?
JERONIMAS TAMKUTONIS

Lapkričio 22, 2012
Projektas, skirtas pagerbti tėvą ir jo gimtinę
DALIA CIDZIKAITĖ

Bendruomenės parama mokyklai
MARIJA DAINIENĖ

Rudens lapai ir laikraščių puslapiai
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Lapkričio 20, 2012
Už paramą dar vienam Valdovų rūmų projektui padėkota ir JAV lietuviams

Lietuvių dienos”: Maironis ir Laisvė
VIKTORAS STANKUS

Lapkričio 17, 2012
Dėl Dariaus ir Girėno įamžinimo Palwaukee oro uoste Kreipimasis į JAV lietuvius ir visus geros valios žmones

Šv. Kazimiero lietuvių parapijos ,,Rudens balius”
VITALIJA VIRBUKIENĖ

LAPAS atšventė 21-sius veiklos metus
IRENA JUŠKIENĖ

Lapkričio 15, 2012
Houston lietuvių ruduo
RŪTA ALDONYTĖ

JAV LKMA suvažiavimas
MIRGA GIRNIUVIENĖ

Rudens projektai ir derlius
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Lapkričio 13, 2012
Jaunimo centrui – 55-eri Lietuviškais Latvijos keliais
DONATAS JANUTA

Lapkričio 10, 2012
Išrinktas XV Š. Amerikos lietuvių tautinių šokių šventės meno vadovas
DALIA CIDZIKAITĖ

Atmintis ir užmarštis
VYTAUTAS VOLERTAS

Lapkričio 8, 2012
L.S.T. Korp! Neo-Lithuania 90-toji sukaktis
FIL. EGLĖ JUDVALKĖ

Jūratė Kazickaitė Altman išrinkta Balzeko lietuvių kultūros muziejaus,Metų žmogumi
KARILĖ VAITKUTĖ

Lapkričio 6, 2012
Tikėjimo nepriklausoma valstybe nepraradę Lietuvos diplomatai
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Kiekvieną dieną atsiveria naujos galimybės

Ką pasakė prezidentė
GINTARAS VISOCKAS

Lapkričio 3, 2012
Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugija tęsia savo veiklą
ONA RADZEVIČIENĖ

Mi ntys Draugo fondo 20 metų sukakties proga
MARIJA REMIENĖ

Lapkričio 1, 2012
Džiazo virtuvė lietuviškai arba nurodymai koncertui
VILMA JANKUTĖ

Visa politika, net ir tarptautinė, yra vietinė
DANELĖ VIDUTIENĖ

Ar reikia keisti JAV Konstituciją?
ALEKSAS VITKUS

Spalio 30, 2012
Abarių 60-ųjų vedybų sukakties pagerbimas
REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Saugumietiškos intrigos
GINTARAS VISOCKAS

Spalio 27, 2012
Julijos ir Jono Biliūnų bendras gyvenimas –
LAIMA APANAVIČIENĖ

LR garbės konsulės dovana JAV sostinės Nacionalinei katedrai

Pavykusi provokacija
DALIA CIDZIKAITĖ

Rinkimai JAV: išrinkime lietuvį
BRONIUS NAINYS

Spalio 25, 2012
“Kitą svajonių komandą” pamatyti būtina
LORETA TIMUKIENĖ

Kas yra Navy Pier Čikagoje?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Spalio 23, 2012
Lietuviškos atžalos, vešėjusios prancūziškuose vazonėliuose

Pirmiausia tirkime savas klaidas
GINTARAS VISOCKAS

Spalio 20, 2012
Spalio 28 dieną vyks antrasis rinkimų į LR Seimą ratas

Omaha lietuviai – geros valios ambasadoriai

“Deja, ne visas ligas gali išgydyti meilė”
LORETA TIMUKIENĖ

Spalio 18, 2012
Lietuvių dienos” vakariniame pakraštyje gyvuoja!
DANGUOLĖ RAZUTYTĖ-VARNIENĖ

Rudenėlio šventė Washington, DC
MARIJA DAINIENĖ

Išklausyk mus, A-ta-ne-maa!”
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Spalio 16, 2012
Savito kompozitoriaus knygos belaukiant
PRANAS JURKUS

Lietuviška kasdienybė: emigruojame, skurstame, senstame
GINTARAS VISOCKAS

Spalio 13, 2012
Šaulių sąjunga išeivijoje turi naują vadą
ERNESTAS LUKOŠEVIČIUS

Lietuvės farmacininkės JAV:ilgas kelias užsibrėžto tikslo link
LORETA TIMUKIENĖ

Kvietimas pažinti, gyventi ir dalintis savo tikėjimu
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Spalio 11, 2012
Kai holografija susitinka su stereografija

Dabartis, viltys ir lūkesčiai
ALGIMANTAS S. GEČYS

Prieš 50 metų Bažnyčia atidarė langus į pasaulį
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Spalio 09, 2012
Antrasis ,,LithNYC” piknikas parėmė ,Atleto” ir Neringos veiklą
ALGIS NORVILA

Pavojingas slydimas paviršiumi
GINTARAS VISOCKAS

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro knygų mugė

Ketvirtoji LISS vasara
RASA ARDYTĖ-JUŠKIENĖ ir LINA BERŽINSKAITĖ

Lengviau pirštu durti, nei meilės grūdą sėti
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Spalio 04, 2012
Kandidatai į LR Seimą Naujamiesčio rinkiminėje apygardoje
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Senelio sesers pėdsakais Amerikoje,I dalis. Ellis sala
KARILĖ VAITKUTĖ

Spalio 02, 2012
Tikėk tais, kurie ieško tiesos, netikėk tais, kurie ją rado…
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Amžiaus vagystė, ryšiai su KGB ir neveiksminga kova už demokratiją
GINTARAS VISOCKAS

Kardinolo T. Dolan invokacija dviejų partijų suvažiavimuose
KĘSTUTIS TRIMAKAS

Rugsėjo 29 2012
Lietuva maža, bet lanksti šalis:

Dalinkimės lietuviška dvasia

Rugsėjo 27 2012
Iš toli Lietuva atrodo gana patraukliai
LORETA TIMUKIENĖ

Nepageidautinas kalbinis paveldas
BRONYS STUNDZIA

Rugsėjo 25 2012
Lietuvos ūkio ministras – DePaul University
DANGUOLĖ KVIKLYTĖ

Lietuva – kaip Sacharos dykuma
GINTARAS VISOCKAS

Rugsėjo 22 2012
Labdara taps ilgalaikiu projektu
LORETA TIMUKIENĖ

Tamsūs ir grėsmingi debesys Baltijos kraštų rytuose
DR.STASYS BAČKAITIS, P. E., CSPM

Streikuojantys Čikagos mokytojai – kryžkelėje
ALEKSAS VITKUS

Rugsėjo 20 2012
“Derliaus pietūs”, kalėdinės dovanos ir Pelenė
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Šv. Kazimiero lit. mokykla pradėjo mokslo ir pažinimo kelionę
DAURAS DARGIS

Žemė jau dirbama
ALGIS KAZLAUSKAS

Rugsėjo 18 2012
Mūsų Marytė
VITALIJA VIRBUKIENĖ

Lietuviška dvasia gyva Michigan lietuvių darbuose
LAURA GARNYTĖ

Rugsėjo 15 2012
Dainos kelias – Toronto, Cleveland, Čikaga
JOLANTA URBIETIENĖ

Rudens tradicijos bei sukaktys,o kur dingo ,,Spaudos mėnuo”?
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Rugsėjo 13 2012
Veikla, kurios galimybės – bekraštės
SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Nepatogūs klausimai
GINTARAS VISOCKAS

Rugsėjo 11 2012
Kun. V. Rimšelis, MIC:

80 metų tarnystės bažnyčiai ir visuomenei

Muzikinis balzamas širdžiai
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Kai prarandamas savisaugos instinktas
GINTARAS VISOCKAS

Rugsėjo 8 2012
Jeigu išeivija nori, kad jos balsas būtų girdimas, ji privalo būti aktyvi ir balsuoti”

Kviečiame į JAV LKMA suvažiavimą
DR. MIRGA GIRNIUVIENĖ

Ruduo: vaikams mokslas, o suaugusiems – posėdžiai
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Rugsėjo 6 2012
Lietuvos vardas
ALĖ NAMIKIENĖ

Kai kalbama puse lūpų
GINTARAS VISOCKAS

Rugsėjo 1 2012
Maironio 150-ajam gimtadieniui artėjant
ALDONA RASTENTĖ-PAGE

“Lietuva – Jūsų vartai į Europą”
LORETA TIMUKIENĖ

Lietuvių katalikų spaudos draugijai vadovauja naujas pirmininkas

Rugpjūčio 30, 2012
Ar pažymėsime Juodojo kaspino dieną Kapitolijaus Rotondoje?
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Viešųjų bibliotekų vaidmuo demokratiniame pasaulyje
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Buvusi PLB valdybos pirmininkė viliasi, jog Lietuva supras išeivių vertę

Rugpjūčio 28, 2012
Kaip sekasi Vidurio vakarų apygardai?
SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Švediškas akibrokštas
GINTARAS VISOCKAS

Rugpjūčio 25, 2012
Raudona pagalvėlė
INA BERTULYTĖ BRAY

Kaip gerai pažįstame Kolumbo vyčius?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Atlanta LB apylinkė ruošiasi JAV LB Tarybos sesijai
SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Rugpjūčio 23, 2012
Seven Springs, PA vyko 99-asis Lietuvos vyčių suvažiavimas
REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Ar Molotov-Ribbentrop paktas gali pasikartoti?
BRONIUS NAINYS

Rugpjūčio 21, 2012
Kiekvienas turi savo žvaigždę,o kai kurie – ir visą žvaigždyną
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Ko pasigedau M. Martišiaus knygoje
GINTARAS VISOCKAS

Rugpjūčio 18, 2012
JAV ambasados Lietuvoje kultūros atašė
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Rengiama paroda ,,Perkeltieji asmenys”

Rinkimų sezonas abipus Atlanto
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Pasirinkimų rinkimų metais tikrai netrūksta!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Rugpjūčio 16, 2012
PLB dovana atkuriamiems Valdovų rūmams

Įstatyminė Seimo rinkimų tvarka
ANTANAS DUNDZILA

Rugpjūčio 14, 2012
Dalyvavimas triatlone – parama K. Donelaičio lituanistinei mokyklai
JANINA ČIKOTIENĖ

Šiek tiek apie JAV LB Dallas apylinkę
SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Rugpjūčio 11, 2012
Mirė buvęs JAV marijonų provincijolas kun. dr. V. Rimšelis

EHU: Lietuvos, ir ne tik jos, reikalas
DALIA CIDZIKAITĖ

Kazickų šeimos fondo parama – 2012–2013 m. JAV lituanistinėms mokykloms išdalinta 114,191 JAV dol.
NEILA BAUMILIENĖ

Rugpjūčio 9, 2012
ŠALFASS archyvai lieka ten,kur buvo sukurti, – Šiaurės Amerikoje
DALIA CIDZIKAITĖ

Indianapolis apylinkė: energinga ir kūrybinga
SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Kelias, vedantis į niekur
GINTARAS VISOCKAS

Rugpjūčio 7, 2012
Sao Paulo rajono Vila Zelina planuose – tapti kultūrine sala

97-osios – praeityje, 98-osios – jau čia pat
JANINA ČIKOTIENĖ

Rugpjūčio 4, 2012
Mūsų dvasinės ir kultūrinės patirties statinys – Neringos stovykla
GINTARĖ BUKAUSKIENĖ

Lituanistinių mokyklų mokytojų kursai Dainavoje 2013 m. vasarą

Ar “Amerikos balsas” vėl prabils lietuviškai?
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Rugpjūčio 2, 2012
Dviguba pilietybė – ne visiems lietuviams
JEN LAZUTA

Gera naujiena – nauja apylinkė New York apygardoje
SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Liepos 26, 2012
Iš JAV į Lietuvą – pagerbti “Titanike” žuvusį lietuvį kunigą
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Elementoriaus sukaktis
ANTANAS DUNDZILA

Žvejojimas, arba kaip pritraukti investicijas (ir ne tik jas)
DALIA CIDZIKAITĖ

Nėra jaunų valstybių
GINTARAS VISOCKAS

Liepos 24, 2012
Pasižvalgykime, kas neseniai nutiko
NOMEDA LUKOŠEVIČIENĖ

Baltų laisvės lygos 31-asis pokylis
REGINA GASPARONIENĖ

Liepos 21, 2012
Pilietinis karas tarp Amerikos lietuvių
DONATAS JANUTA

Šarūnas Daugirdas:,,Savanoriavimo kelionė yra geriausia kelionė”

Liepos 19, 2012
Dariaus ir Girėno 79-ųjų metinių minėjimas bei paplūdimio tinklinio taurės varžybos

Amerikos rinka – puiki ir neišnaudota niša
ANGELĖ KAVAKIENĖ

Liepos 17, 2012
Pokalbis su kun. A. Kulbiu
DAINA ČYVIENĖ

Prieinama sveikatos apdrauda – visiems amerikiečiams?
ALEKSAS VITKUS

Liepos 14, 2012
Lietuviškas Brailio raštas
DR. ERIKAS VASILIAUSKAS

Pilnas tekstas anglų kalba

Šventė Boston: mes dabar ir visada
DIANA ŠARAKAUSKAITĖ

Liepos 12, 2012
Praktika padėjo atrasti nuostabią šalį – Lietuvą
DALIA CIDZIKAITĖ

Dvi pilietybės
LINAS SIDRYS

Ar vien tik neigiamos pusės?
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Lietuvių moterų klubų federacijos archyvas ir auka LTSC

Liepos 10, 2012
Kviečiame dalyvauti ypatingoje šventėje!

Kai žodžiai pradingsta, muzika prasideda
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Žurnalistų bauginimo metas
GINTARAS VISOCKAS

Liepos 7, 2012
Šokių šventė Boston – su laiminga pabaiga
DALIA CIDZIKAITĖ

Dainava, mažas žemės kampeli…
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Liepos 3, 2012
Paminėta imperatoriaus Napoleono žygio per Lietuvą 200 metų sukaktis
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Kas galima Jupiteriui, tas nedovanotina jaučiui
GINTARAS VISOCKAS

Birželio 30, 2012
,,Tave aš pamačiau, tave aš pamylėjau…”
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Čikagoje – miestietiškas vasaros dvelksmas iš Lietuvos
LAIMA APANAVIČIENĖ

Rungtis galima ir balsu
RAMUNĖ LAPAS

Birželio 28 2012
Baltų vakaras Washington paminklo papėdėje
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

50-ties sulaukęs Lietuvių Fondas krypties nekeičia
DALIA CIDZIKAITĖ

Lietuviai vejami specialiai, kryptingai ir sąmoningai?
Gintaras Visockas

Birželio 26, 2012
LB ,,Spindulys” šventei pasiruošęs!
DANGUOLĖ R. VARNIENĖ VAIDA MIKUCKIENĖ

Dr. Gaška: “Punskiečiai verti studijų lietuviškiausiame universitete”
MARTYNAS GEDVILA

Gerbkime save ir savo kraštą
NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Birželio 23, 2012
JAV LB XX Tarybos rinkimams pasibaigus

JAV LB XX Tarybos rinkimų rezultatus rasite čia

LMA “Dainava” ruošiasi trečiam koncertui Čikagoje
JOLANTA URBIETIENĖ

Tikri, o ne fiktyvūs
LEONIDAS RAGAS

Birželio 21, 2012
Ir vėl stebino Cleveland tarptautinis filmų festivalis
DR. VIKTORAS STANKUS

JAV LB XX Taryboje ,,karaliaus” moterys
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Birželio 19, 2012
Lietuviški Rusijos valstybės dienos minėjimo atgarsiai
GINTARAS VISOCKAS

Priešprieša dėl šeimos sąvokos tapo politiniu futbolu
ALEKSAS VITKUS

Birželio 16, 2012
Čikagos Lietuvių Rotary klubui – jau ketveri
SAULIUS JANUŠONIS

ŠALFASS liepsna tikrai neprigeso
LORETA TIMUKIENĖ

Demagogijos pergalė Lemont
Jeronimas Tamkutonis

Birželio 14, 2012
,,Varpelio” koncertas Neringos stovyklai paremti

O man – liūdna
VITALIJA DUNČIENĖ

LA ,,Lietuvos vaikų vilčiai” – 20 metų
REGINA GASPARONIENĖ

Birželio 12, 2012
Vidos Krištolaitytės kūrybinės biografijos 50-mečio paroda Palangoje
IRENA FELDMANAITĖ

Abiturientų šventė Čikagos lituanistinėje mokykloje
KARILĖ VAITKUTĖ

Kas sudaro tą vieną procentą turtingiausių?
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Birželio 9, 2012
Naujausios žinios apie XIV Lietuvių tautinių šokių šventę
BIRUTĖ ŠLEZIENĖ

ALK’oje lankosi garso ir vaizdo technologijų profesorius
DR.  MIRGA GIRNIUVIENĖ

Kaip draugas Paleckis saulės ieškojo
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Kur tikroji įtūžio Lemont priežastis?
ANGELĖ KAVAKIENĖ

Birželio 7, 2012
Namai ir paveldas yra ten, kur plaka širdis
DR. ROBERTAS VITAS

JAV LB Vidurio Vakarų apygardos suvažiavimui pasibaigus
LORETA TIMUKIENĖ

Apie ,,Alatėją” ir jos veiklą
AUDRONĖ SIDAUGIENĖ

Birželio 5, 2012
Atšvęstas ypatingas jubiliejus
VIDA SAKEVIČIŪTĖ

Prelatas I. Urbonas išėjo pas Viešpatį
ALEKSAS VITKUS

Nėra namų be dūmų
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Birželio 2, 2012
,,Sambūrio” 75-erių metų jubiliejus
BIRUTĖ ŠLEŽIENĖ

Rinkimų kampanijos JAV ir Lietuvoje
ROSSETA VINGEVIČIŪTĖ-WILBUR

Gegužės 31, 2012
Laukiant ir meldžiant stebuklo

Lietuviška bendruomenė prasideda ir baigiasi šeimoje
LORETA TIMUKIENĖ

Gegužės 26, 2012
Lietuvių dailininkių šventė Balzeko lietuvių kultūros muziejuje
LAIMA APANAVIČIENĖ

PLB Lituanistikos katedroje UIC atidaromi Lietuvių kalbos kursai
PROF. GIEDRIUS SUBAČIUS

Mūsų gėda
ALEXANDER RIMAS DOMANSKIS

,,Tylioji akcija” Lemont
LIGIJA TAUTKUVIENĖ

Gegužės 24, 2012
LR prezidentė patikino, jog JAV lietuviams darbo Lietuvai tikrai pakaks

,,Tai bent šeimynėlė”!
GRETA PLOKŠTYTĖ

Kur stovyklaus jaunimas?
KĘSTUTIS JEČIUS

Gegužės 22, 2012
Nepaisant protesto, susitikimas su Lietuvos Respublikos prezidente įvyko
DALIA CIDZIKAITĖ

Krokodilo ašaros
GINTARAS VISOCKAS

Gegužės 19, 2012
Šokio keliu į Boston
LAIMA APANAVIČIENĖ

JAV lietuvių tylos pusvalandis su D. Grybauskaite
DALIA CIDZIKAITĖ

Ką atneš Čikagai NATO viršūnių konferencija?
ALEKSAS VITKUS

Kai bijoma apsijuokti
KĘSTUTIS A. TRIMAKAS

Gegužės 17, 2012
Gera sutikti ,,tuo pačiu oru” kvėpuojančius žmones
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Apie mūsų demonstracijas
ALĖ NAMIKIENĖ

Gegužės 15, 2012
JAV ir Lietuvos bendradarbiavimo vystymas
ANNE E. DERSE

Pasibaigė 2012 m. JAV LB Švietimo tarybos rašinių/meno konkursas
EGLĖ ŠLEŽIENĖ

Gegužės 12, 2012
,,Transformuoti gyvenimai” – būtasis laikas, virtęs esamuoju
LAIMA APANAVIČIENĖ

,,Vaivos modelių studijos” madų renginys
TRESĖ SKINKYTĖ

Gegužės 10, 2012
Į Lietuvą – prisiliesti prie savo šaknų
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Naudinga mokytojų konferencija
GRETA PLOKŠTYTĖ

Nuo akordeonisto iki provincijolo
ALGIMANTAS GEČYS

Gegužės 8, 2012
Lietuvių katalikų religinė šalpa – pakeliui link šimtmečio
EUGENIJA MISEVIČIENĖ

Gražus tautinių šokių grupės “Berželis” jubiliejus
SIGITA ŠIMKUVIENĖ

Skambėkite, “Auksinės stygos”
JOLANTA BANIENĖ

Gegužės 5, 2012
Kai šokėjai šoka su šypsena

ULD direktorius kviečia ne tik kritikuoti,bet ir įsitraukti, ir dalyvauti
DALIA CIDZIKAITĖ

Gegužės 3, 2012
Gerinant santykius tarp lietuvių ir žydų:

ar esame pasiruošę?
DALIA CIDZIKAITĖ

Vienuolei Tarcizijai Elenai Navickaitei – 100 metų!
IRENA NAKIENĖ-VALYS

Gegužės 1, 2012
Jaunimo centro metinis narių susirinkimas
MILDA ŠATIENĖ

Balandzio 28, 2012
Washington, DC įvyko tradicinės lietuvių organizuotos varžybos
LAURYNAS R. MISEVIČIUS

Startavimas pas stomatologą ir kitkas
JUOZAS GAILA

Balandzio 26, 2012
Jonui Šimoniui – 100 metų
ONUTĖ RADZEVIČIENĖ

Nėra tokio įrankio, kuris kūrėją išvaduotų nuo abejonių

Kas ir kodėl silpnina advokatų pozicijas?
GINTRAS VISOCKAS

Balandzio 24, 2012
Lietuvių Fondo 49-ajam suvažiavimui nuaidėjus
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

Aldutė Vakarė ,,Kartais Angelas pasirodo”:lašai širdžiai, sielai, kūnui ir protui

Balandzio 21, 2012
Pokalbis su JAV viešėjusiu

LR kultūros ministru Arūnu Gelūnu
DALIA CIDZIKAITĖ

Ar pasirašyti peticiją?
JUOZAS GAILA

Balandzio 19, 2012
Tarptautinėje mugėje pristatytas lietuvių išradimas
RAMUNĖ LAPAS

Menininkės Irenos Šaparnis darbai – žinomame Čikagos klube
KARILĖ VAITKUTĖ

2011 m. Fukušima nelaimė – pamoka Lietuvai?
ALEKSAS VITKUS

Balandzio 17, 2012
Padėkime nelaimės užkluptai lietuvių šeimai
LORETA TIMUKIENĖ

Išeivijos šviesuolė iš už marių – poetė D. Lipčiūtė-Augienė
IRENA NAKIENĖ-VALYS

Kas pastatė Trakų pilį?
GINTARAS VISOCKAS

Balandzio 14, 2012
23-iosios AABS konferencijos atidarymas ir kiti renginiai
GIEDRIUS SUBAČIUS

Lietuvaitės, nugalėjusios ledkalnius
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Nusipelniusio švietėjo premija – Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserų kongregacijai
MIRGA GIRNIUVIENĖ

Balandzio 12, 2012
Viename garsiausių pasaulinių tarptautinės teisės renginių – dvi teisininkės iš Lietuvos
DALIA CIDZIKAITĖ

Negalime nustumti užmarštin istorijos
RASA MILIŪTĖ

Balandzio 10, 2012
Gavėnios dvasinis susikaupimas Ateitininkų namuose
ANTANAS PAUŽUOLIS

Juk rinkimai – čia pat
GINTARAS VISOCKAS

Balandzio 7, 2012
Konkurso ,,Lietuva, aš turiu Tave” laimėtojai
DALIA CIDZIKAITĖ

Virtuali paroda ,,Lietuvių literatūros vertimai (2007–2011 m.)”
LAIMA APANAVIČIENĖ

Čikagiškiai turėtų sulaukti kunigo iš Lietuvos
LORETA TIMUKIENĖ

Balandzio 3-5, 2012
Iš kibirkštėlės – žiburys
INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

Agnė Radzevičiūtė pakviesta dalyvauti tarptautiniame pianistų konkurse
LAIMA APANAVIČIENĖ

Įžiebęs liepsnelę rusenančioje žarijoje
GABRIELIUS ŽEMKALNIS

Kovo 31, 2012
Paukščiu atskridęs Robertas Danys
LAIMA APANAVIČIENĖ

Lietuvos prekybos biurui JAV – vieneri
DALIA CIDZIKAITĖ

Gerai rašančius mokinius apdovanojaRašymų rašymo fondas
KARILĖ VAITKUTĖ

Malonus netikėtumas
JERONIMAS TAMKUTONIS

Kovo 29, 2012
Iš Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios gyvenimo
LIGIJA TAUTKUVIENĖ

Popiežius ir ,,Tikėjimo pavasaris” Kuboje
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kovo 27, 2012
Lietuviai kūrėjai kviečia keliauti ,,stiliaus takeliu”
LORETA TIMUKIENĖ

Kaip pradanginti milijardą
GINTARAS VISOCKAS

Kovo 24, 2012
Mane dažnai vadina pačia nerimčiausia Lietuvos menininke ir tai man labai patinka

Antrasis JAV LB apylinkių pirmininkųsuvažiavimas Southfield, MI
ŽIVILĖ SYMEONIDIS

Iš mūsų bendruomenių istorijos
VIOLETA RUTKAUSKIENĖ

Kovo 22, 2012
Lietuvių verslo taryba kviečia į kermošių
ANGELĖ KAVAKIENĖ

Lietuvybės centro išlaikymas – visų mūsų rūpestis
LORETA TIMUKIENĖ

Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju 25-mečio iškilmės

Džiaugiuosi, kad (beveik) nieko nepažinau
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kovo 20, 2012
Čikagos lituanistinei mokyklai – dvidešimt

Alzheimer liga nėra tik paveldima
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kovo 17, 2012
LEIDĖJO ŽODIS Neteisingumas – opiausia Lietuvos bėda

Švietimo sistema JAV ir aukštojo mokslo galimybės Lietuvoje
AURELIJA TAMOŠIŪNAITĖ

Kovo 15, 2012
Aukos už laisvę
RIMANTAS GRIŠKELIS

Dveji Užsienio lietuvių departamento metai

Kovo 13, 2012
Lietuviško filmo premjera Čikagoje, ,,Gene Siskel Film Center”
RAMUNĖ LAPAS

Gausūs Kovo 11-osios renginiai vyko daugelyje JAV miestų

Silpnoji šūkio ,,Lietuva – lietuviams” pusė
GINTARAS VISOCKAS

Kovo 10, 2012
Į XIV Tautinių šokių šventę atvyksta šokėjai iš trijų žemynų
BIRUTĖ ŠLEŽIENĖ

Čiurlionio galerijoje svečiuosis dailininkai iš Atlanta, GA
LAIMA APANAVIČIENĖ

Kovo 8, 2012
Šventė, simbolizuojanti mūsų stiprybę ir viltį
VALDEMARAS SARAPINAS

Mūsų didžiausias iššūkis – menkas Lietuvos žinomumas Psichologinės ir dvasinės pagalbos draugijos darbai
ONA RADZEVIČIENĖ

Kovo 6, 2012
Naujos galimybės protinės sveikatos ugdyme
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Kovo 3, 2012
Bėgte link aukso
LORETA TIMUKIENĖ

Houston lietuviai laukia svarbių svečių
RŪTA ALDONYTĖ

Kovo 1, 2012
,,Esame dvasios, širdies draugai”
LORETA TIMUKIENĖ

Vasario 16-osios akto reikšmė
ALGIMANTAS GURECKAS

Lietuvių Bendruomenei reikia burtininkų
VYTAUTAS VOLERTAS

Vasario 28, 2012
,,Šitos moterys – Lietuvos vertybė”
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Vasario 25, 2012
Šventė muzikos mylėtojams
LAIMA APANAVIČIENĖ

Ar JAV prezidento rinkimus šiemet nulems pinigai?
ALEKSAS VITKUS

Kūrybingus žmones kviečiame ,,pažaisti”
LAIMA APANAVIČIENĖ

Vasario 23, 2012
,,Oscar” apdovanojimai 2012
RASA KAMINSKAITĖ AVIŽIENIS

Org. “Vaiko vartai į mokslą” apžvelgė savo 2011 m. veiklą
RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Vasario 21, 2012
Šių dienų iššūkiai
ANDRIUS ANUŽIS

,,Cituoti lektorių minčių negalima”
GINTARAS VISOCKAS

Amerikos lietuvių taryba paminėjo Vasario 16-ąją

Vasario 18, 2012
Artėja JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos rinkimai

,,Gintarinis obuoliukas” ir kiti vaisiai
DR. MIRGA GIRNIUVIENĖ

Emigrantų partija ir mūsų vaidmuo joje
DALIA CIDZIKAITĖ

Papildant R. Narušienės straipsnį
LIGIJA TAUKUVIENĖ

Vasario 16, 2012
Kiekvienas naujas namo šeimininkas tvarkosi savaip

Šalies laivininkystės istorija – parodoje ,,Pirmosios Lietuvos burės”
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Ar Obama nusipelnė antros kadencijos?
ALEKSAS VITKUS

Vasario 14, 2012
Saldus valentinukas iš Saulės miesto
RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Vasario 11 2012
,,TURBŪT NE DĖL SAVĘS ESU”

Sukaktuvinio leidinio ,,Leave Your Tears in Moscow” pristatymas
ALGIS RUKŠĖNAS

JAV LB apylinkių valdybų pirmininkų suvažiavimo belaukiant
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Atskiri gyvenimai – atskiros tragedijos
DONATAS JANUTA

Vasario 9 2012
Lietuvos pilietybė
REGINA NARUŠIENĖ,JD

Vasario 7, 2012
V. Adamkaus knyga – lietuviškasis ,,WikiLeaks”
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Svarbiausias metų renginys ,,Vėjų mieste”
AUDRONIUS AŽUBALIS

Vasario 4, 2012
Los Angeles mokytojų konferencijoje dalintasi patirtimi ir sumanymais
LAIMA APANAVIČIENĖ

10 atsakymų į 10 ,,Kodėl reikėtų vaikams stovyklauti Neringos stovykloje?”
GINTARĖ BUKAUSKIENĖ

Vasario 2, 2012
LA lietuvių visuomenės veikla 2011 metais
REGINA GASPARONIENĖ

Mirė vienuolė misionierė – Hawaii pionierė
ELENA BRADŪNAITĖ AGLINSKIENĖ

Sausio 31, 2012
Palaimintojo gimtinėje – liturginis minėjimas
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Nauji metai – naujiLietuvos Dukterų draugijos darbai
NIJOLĖ NAUSĖDIENĖ

Sausio 28, 2012
Arūnas Pemkus:,,Jei Lietuva nekvies, sugrįžtančiųjų bus mažai”
LORETA TIMUKIENĖ

Lietuvių Fondas ir Ateitininkų šalpos fondas nori atverti naują puslapį
DALIA CIDZIKAITĖ

Sausio 26, 2012
Prisimename ir dėkojame Danielai D’Ercole Lozoraitienei
ANGELĖ S. BAILEY

Dvasinis ir šeimyninis pobūvisS

Sausio 24, 2012
Pa. Matulaičio metams –

mozaikinis palaimintojo portretas
LIGIJA TAUTKUVIENĖ

Išgirskime praeities balsus
ALDONA BIKULČIENĖ

Kelionių po pasaulį įspūdžiai – spalvingoje knygoje
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Sausio 21, 2012
,,Dainava” kviečia į ,,Dvasios puotą”
LAIMA APANAVIČIENĖ

Pagrindinis pal. Matulaičio 25-erių metų beatifikacijos sukakties tikslas – jo kanonizacija
RIMANTAS PAULIUKONIS

Dar apie teismus ir kiti anekdotai
STASYS GOŠTAUTAS

Sausio 19, 2012
Kino festivalyje ,,Sundance” – lietuvio iš Los Angeles filmas
DALIA CIDZIKAITĖ

Elitas ir elgetos
VYTAUTAS VOLERTAS

Sausio 17, 2012
Istorinė asmenybė – M. L. King, Jr.
NIJOLĖ KAVALIAUSKAITĖ-HUNTER

Mano santykiai su ,,afrikonais”
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Sausio 14, 2012
JAV lietuvė džiaugiasi puikia patirtimi Lietuvoje

Ar mūsų jaunimas turės savo literatūros ambasadorių?
DALIA CIDZIKAITĖ

Sausio 12, 2012
R. Juknevičienė: Lietuvos saugumas dabar ginamas Afganistane
DALIA CIDZIKAITĖ

Kad lietuviškas žodis pasiektų vaiko širdį
KARILĖ VAITKUTĖ

Sausio 10, 2012
Stovyklos tikslas – ugdyti meilę Dievo žodžiui
LAIMA APANAVIČIENĖ

Išlydėti Lietuvos kariai tarnaus kartu su amerikiečiais
ALGIS VAŠKEVIČIUS

Sausio 7, 2012
JAV ambasadorė Lietuvoje ragina JAV lietuvius domėtis Lietuva ir galimybėmis joje

Kiekviena diena virš grabo lentos yra gera!
ROMUALDAS KRIAUČIŪNAS

Sausio 5, 2012
TARPTAUTINĖS KOALICIJOS ŠVENTĖJE
MEČYS ŠILKAITIS

Pareigingumas ASS Čikagos skyriaus,,Studijų dienose”
RASA KAMINSKAITĖ AVIŽIENIS

2013201220112010200920082006-2007legacy