(picserver.org nuotrauka)

Imigraciniai užkulisiai. Ar daug gali Prezidentas?

Kalbino Giedrė Vencius.

Naujasis JAV prezidentas Donald Trump per savo pirmąsias 40 dienų šiame poste spėjo vetuoti, pasirašyti, deklaruoti ir taip pat ne kartą atsiprašyti už savo veiksmus. Bet didžiausio dėmesio sulaukė imigraciniai klausimai, tarp kurių – draudimas tam tikrų šalių piliečiams įvažiuoti į šalį, sienos su Meksika statybos projektai, nelegalių imigrantų gaudymo sustiprinimas bei daug ko kito. Ar tikrai visų šių klausimų sprendimas – tik Prezidento institucijos galioje, – klausiame advokato Dano Lapkaus.

Naujasis Prezidentas nepaliauja stebinęs, ir vienas iš skaudžiausių Amerikos klausimų – imigracija, kuris pastaruoju metu vis dažniau pabrėžiamas. Kaip Jūs galvojate – kiek Prezidentas gali šį klausimą spręsti, o kur yra tik tuščia polemika?

Kaip dauguma „Draugo” laikraščio skaitytojų turėjo išmokti savo natūralizacijos egzaminui, Konstitucija JAV valdžią padalija į tris dalis: Kongresas priima įstatymus, Prezidentas juos vykdo, o teismai sprendžia, ar piliečių veiksmai yra teisėti. Tokiu būdu JAV valdžia pati save nuolat tikrina, tramdo ir kontroliuoja. Kai Jerry Seinfeld paklausė Barack Obama, į kokį sportą panašiausias jo darbas Washingtone, šis atsakė – į amerikietišką futbolą, nes žaidžia daug žaidėjų ir trenerių, sunkoka suprasti, kas ką daro, tenka nuolat grumtis, stumdytis pirmyn-atgal be jokio apčiuopiamo rezultato, kur tik retai ir netikėtai atsiveria spraga padaryti kažką gražaus. JAV imigraciją reguliuoja federalinis įstatymų rinkinys, žinomas kaip Imigracijos ir natūralizacijos aktas (INA), kuriame parašyta, kas ir kaip gali imigruoti į JAV, kiek tikrinami ar netikrinami gali į JAV vykti turistai, kokie studentai, verslininkai ar menininkai gali čia pasilikti ir kiek ir t.t. Atėjus naujam Prezidentui INA išlieka toks pat, taisyklės nesikeičia. Tačiau Prezidentas turi teisę keisti INA ir kitų įstatymų vykdymo prioritetus.

Jei Prezidentas B. Obama vykdė tam tikrus nelegalių imigrantų gyvenimą lengvinusius veiksmus, tai Prezidentas D. Trump skelbia vykdysiantis tam tikrus nelegalių imigrantų gyvenimą sunkinančius veiksmus. Kokia yra Prezidento galia pakeisti nelegalių imigrantų kasdienybę? Didelė. Pirma, imigracijos policijos vadas yra tiesioginis Prezidento pavaldinys. Prezidentui liepus gaudyti, jis gaudys. Antra, Prezidentas turi teisę siūlyti INA pataisas ar visiškai naujo Imigracijos akto projektą Kongreso tvirtinimui. Kongresas bent iki kitų rinkimų yra Prezidento partijos rankose. Jei partija sutiks su D. Trump „man imigracijos nereikia” linija, tai gali tapti šalies įstatymu.

Prezidento D. Trump rinkiminėse kalbose akcentuotas naujų darbų kūrimas JAV piliečiams, JAV piliečių saugumas ir tvarka šalyje. Sunku paneigti, jog imigracinių problemų sprendimas prisidėtų prie šių tikslų įgyvendinimo. Be abejo, egzistuoja kiti, labiau komplikuoti dabartinių JAV problemų faktoriai, tačiau Prezidentas visų pirma yra politikas, o politikai mėgsta žadinti rinkėjų vaizduotę ir viltis paprastais ir spalvingais vaizdiniais. Prieš imigrantus nukreipta polemika didele dalimi D. Trump išrinko Prezidentu. Taigi Prezidento žodžiuose yra polemikos.  Nesakyčiau, jog ši polemika tuščia, nes ji turbūt padės Prezidentui Trump kuo ilgiau išbūti Baltajame name.

Rinkimų metu D. Trump skelbė vadovausiantis šaliai taip, kaip pelno siekiančiai verslo kompanijai. Viešbučiui pastatyti reikia ne tik projekto, statybininkų, kambarinių ir virėjų, įrangos, baldų ir uniformų. Svarbiausia – reikia verslo plano, t.y. nuspręsti, ar apsimokės visos tos pastangos. Tik jei pastangos apsimokės, bankai galvos apie paskolos suteikimą projekto vykdymui. Pritaikius šį palyginimą, Trump sukūrė planą, kaip susitvarkyti su nelegalais. JAV piliečiai, išrinkdami Trump Prezidentu, jau nusprendė, kad tvarkyti imigraciją apsimokės. Lieka finansavimo klausimas. Dabartinis JAV biudžetas papildomų pinigų imigrantams gaudyti ir sienai statyti neturi. Radijo vedėjas Howard Stern paskambino į smulkią nelegalaus imigranto iš Meksikos statybų bendrovę, imituodamas Prezidento Trump balsą ir intonacijas, klausdamas: ar galėtum pastatyti tvorą? Taip, žinoma. Galėtum gražią? Žinoma. Galėtum labai ilgą? Taip. Galėtum pats ir sumokėti už viską? Ir t.t. Tad laikas parodys kaip bus.

Kai kalbama apie nelegalius imigrantus, dažniausiai minimi Meksikos sieną pažeidę kaimynai. Ar šios reformos iš esmės liečia tik juos, ar ir kitų etninių grupių imigrantus?

Daugiau kaip dešimt milijonų žmonių šiuo metu gyvena JAV nelegaliai. Įbėgdami į JAV be leidimo arba pasilikdami, JAV leidimui čia būti baigus galioti, nelegalūs imigrantai pažeidė JAV įstatymą, t.y. tapo nusikaltėliais. Kiekviena teisinė valstybė siekia, kad jos įstatymai būtų gerbiami, o pažeidėjai – baudžiami. Meksikos siena, be abejonės, yra didžiausia JAV imigracinės sistemos žaizda. Ją kertančius žmones iš Meksikos ir kitų Centrinės Amerikos šalių pareigūnams lengviau atpažinti nei kokius latvius ar net lenkus. Tačiau Trump administracijos reformos liečia visus nelegalius imigrantus.

Kokios yra realios Amerikos galimybės išvaryti visus nelegalus?

Galimybės yra, tačiau Prezidentui reikalinga: 1) JAV piliečių politinis palaikymas; 2) Kongreso palaikymas finansuojant projektą; 3) techninės galimybės ir Prezidento ryžtas. Įsivaizduokime, kad deportuojami visi viščiukų skerdyklų darbuotojai, ir viščiukas parduotuvėje ima kainuoti 40 dolerių. Gali būti, jog tokiu atveju JAV piliečiai pradėtų Kongreso nariams rašyti: „Ei, gal jau užtenka?” Arba po kitų rinkimų pasikeičia Kongreso partinė sudėtis, ir Kongresas nusprendžia turimus pinigus skirti nemokamiems vaikų ir daržovių darželiams, o ne imigracijos policininkams samdyti. Žodžiu, galimybės langas yra mažas ir atsidaro trumpam.

Kiek procentais per daugelį metų praktikos susidūrėte su deportacijų bylomis? Ar pastaruoju metu tokių bylų padaugėjo?

Deportacinių bylų turiu nedaug. Jų išskirtinis bruožas – jog žinai, kad laimėti nepavyks, anksčiau ar vėliau žmogus bus deportuotas. Tad pastangos nukreipiamos, kad tai įvyktų kuo „vėliau”. Deportacinių bylų mano praktikoje šiuo metu nepadaugėjo.

Kokios pastarojo laikotarpio imigracinės reformos tiesiogiai įtakojo nelegaliai čia gyvenančius žmones?

Prezidento B. Obama administracijos priimta nelegalių imigrantų, patekusių į JAV kaip nepilnamečiai vaikai, apsauga, vadinama „Dreamers Act”, arba DACA. Pagal šią programą JAV be legalaus imigracinio statuso gyvenantys vaikai įgijo teisę gauti socialinio draudimo (Social Security) numerį, vairavimo pažymėjimą, darbo leidimą bei teisę mokytis universitetuose. Buvo tikrai malonu padėti daugeliui lietuvių jaunuolių įgyti tą, nors ir laikiną, biurokratinį pagrindą, be kurio tolesnis gyvenimas JAV jiems būtų gana komplikuotas.

Kaip Jūs žiūrite į draudimą tam tikrų šalių atstovus įleisti į šalį?

Amerika – imigrantų kraštas. Negalėtume faktais pagrįsti, kad tam tikrų šalių imigrantai yra pavojingesni ar nemalonesni už kitus. D. Trump administracija lyg ir mano, jog karo ir nepriteklių draskomų šalių gyventojai atvykę į JAV gali nebesugebėti atprasti nuo žudymų ir nusikaltimų. Gerai, kad tokios nuostatos nebuvo po Antrojo pasaulinio karo, į JAV plaukiant lietuviams. Paskelbtas draudimas yra laikinas, tuo labiau kad jo įsigaliojimas JAV apeliacinio teismo yra sustabdytas. 

Pasidalinkite pastarojo laikotarpio naujienomis imigracijos srityje.

Iki šiol, JAV valdžiai pagavus nelegalų imigrantą, jis ar ji patekdavo į daugiametę deportacijos teismų karuselę. Tik pagautieji 100 mylių nuo valstybės sienos ir praleidę JAV ne daugiau kaip 14 dienų galėdavo būti iš-siunčiami iš JAV be teismo. Naujoji administracija keičia reikalavimus į neribotą atstumą nuo sienos ir ne ilgiau kaip 2 metus JAV.

Taip pat iki šiol vietinė miestų ar valstijų policija, pagavusi žmogų už nusikaltimą, pvz., eismo taisyklių pažeidimą, neklausdavo jo ar jos dėl imigracinio statuso. Suėmus tokį nusikaltėlį, jei ir būdavo pranešama Imigracijos tarnybai, tai dažnai nusikaltėlis nebūdavo laikomas kalėjime iki Imigracijos tarnybos pareigūnų atvykimo perkelti jį ar ją į deportacinį kalėjimą. D. Trump administracija pasiūlė miestų policijai arba kreipti dėmesį į imigracinį sulaikytųjų statusą ir aktyviai bendradarbiauti su Imigracijos tarnyba, arba prarasti milijonines federalinės paramos sumas miestų biudžetams.

Ką prognozuojate šiais klausimais ateityje?

Nelegalūs imigrantai elgsis pavyzdingai, nes įkliuvę policijai iki išsiuntimo iš JAV jie nebespės grįžti namo pas drauges, žmonas ir vaikus. Be to, kaip jau galima pastebėti, bus apribotos imigrantų kvotos iš islamistinių šalių, o visa kita, mano galva, liks kaip buvę.

Ačiū už pokalbį. Ieškantys atsakymų į imigracinius klausimus gali kreiptis į advokatą Daną Lapkų: 8695 Archer Ave. #2E, Willow Springs, IL, 60480 arba skambinti tel. 708-839-1556.