2019 metų LR prezidento rinkimuose ir referendume dėl dvigubos pilietybės Čikagoje ir jos apylinkėse gyvenantys lietuviai dalyvavo itin aktyviai – prie balsadėžių PLC rikiavosi eilės. (Nuotr. iš LR gen. konsulato Čikagoje FB)

Ar JAV lietuviai Seimo rinkimuose „laikys frontą”?

Kalbino Virginija Petrauskienė.

Vis garsiau pasaulyje sklinda raginimai užsienio lietuviams registruotis balsavimui. Tačiau pripažįstama, kad kol kas už Lietuvos ribų gyvenantys rinkėjai gana vangiai registruojasi dalyvauti šių metų rinkimuose. LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius ragina nepraleisti istorinių 2020 LR Seimo rinkimų, nes juose pirmą kartą užsienyje gyvenantys tautiečiai rinks jų interesams Seime atstovausiantį parlamentarą.

LR generalinis konsulas Čikagoje M. Bekešius primena, kad rudenį vyks ypatingi rinkimai: pirmą kartą užsienio lietuviai rinks savo Seimo narį. (S. Ščedrinos nuotr.)

Gerbiamas konsule, atrodo, kad šiais metais, artėjant LR Seimo rinkimams, JAV gyvenančių lietuvių balsas bus gerokai silpnesnis, nei pernai?

Išties, skaičiai šiais metais neatrodo tokie dideli, pasaulio lietuvių registracija į rinkimus iš tiesų daug lėtesnė. Kiek mačiau, rugsėjo pradžioje užsiregistravusių rinkėjų skaičius dar nė 20 procentų nebuvo pasiekęs to, koks buvo prieš praėjusius, 2019 metų prezidento rinkimus ir rengiantis balsuoti referendume dėl pilietybės išsaugojimo. Bet mane, aišku, labiau stebina ir domina Čikagos lietuvių ir Vidurio Vakarų (mūsų konsulatas kuruoja 25 valstijas) lietuvių registracija.Skaičiai, toli gražu, nedžiuginantys. Jeigu palygintume, per praėjusius rinkimus buvo užsiregistravę balsuoti apie 4700, o šiandien (rugsėjo 4 d.) turime dar tik 417 užsiregistravusių balsuoti paštu. Kasdien skaičiai keičiasi  ir, reikia manyti, kad bus tokių, kurie atvyks balsuoti gyvai. Tačiau kadangi mes visus raginame ir dauguma balsuoja paštu, tai tikrai toks neaktyvumas šiek tiek neramina.

Kaip jums atrodo, kokios to pasyvumo priežastys?

Aš asmeniškai šį pirmadienį paskambinau 20-čiai žmonių ir kalbėjausi. Tai buvo organizacijų vadovai, mokyklų direktorės, su kunigais pakalbėjau, su didesnių kolektyvų vadovais – „Grandies”, „Dainavos”, su „Suktinio” vadove Giedre Knieža ir kt. Iš tiesų šiemetiniai Seimo rinkimai, atrodo, nėra tokie populiarūs, žmonės patys tą pripažįsta. Kai renkamas prezidentas, tai iniciatyvos daugiau būna. Ir tai suprantama. Nes Seimo rinkimai nėra žmonėms tokie suprantami, ne visi taip sureikšmina tai. Svarbiausias akcentas, kurį aš pabrėžiu, kalbėdamas su JAV lietuviais, yra tai, jog pirmą kartą per istoriją mes balsuosime ir rinksime užsienio lietuvių apygardos Seimo narį. Kitaip tariant, tik lietuvių, gyvenančių užsienyje, balsais pirmą kartą bus išrinktas Seimo narys. Čia yra svarbu. Tai reiškia, kad šio žmogaus darbas bus atstovauti Seime užsienyje gyvenantiems lietuviams, Lietuvos parlamente kelti ir spręsti už Lietuvos ribų gyvenantiems mūsų šalies piliečiams rūpimus klausimus.

Kiek man pačiam teko stebėti Pasaulio lietuvių apygardos kandidatų debatus, jie kelia užsienyje, taip pat ir JAV gyvenantiems lietuviams aktualius klausimus: apie pilietybę, apie tai, kad reikės pakartotinio referendumo, apie elektroninį balsavimą, integraciją, apie gerai apmokamus darbus Lietuvoje tiems, kurie norėtų sugrįžti, apie sveikatos, švietimo sistemoje reikalingus pokyčius, diasporos lituanistinį švietimą užsienyje, lituanistinių mokyklėlių finansavimą ir kt. Temų ir spręstinų klausimų spektras labai platus. Gal dar ne visi tą supranta, kad pirmą kartą Pasaulio lietuvių apygardoje LR Seimo parlamentaras bus išrinktas TIK užsienyje gyvenančių lietuvių balsais.

Artėja istoriniai LR Seimo rinkimai.

O gal tą dabartinį pasyvumą kiek lėmė ir tai, kad nebuvo surinkta pakankamai balsų per praėjusių metų balsavimą dėl pilietybės išsaugojimo. Užsienyje gyvenantys lietuviai pasijuto nereikalingi Lietuvai…

Ką reiškia, Lietuvai nereikalingi? Visi lietuviai, esantys Čikagoje, yra Lietuva. Sakau ir visada kartosiu, kad Lietuva neturi sienų ir tiek, kiek yra lietuvybės Čikagoje ir JAV, kitose bendruomenėse, pilietiškumo ir įvairios pagalbos Lietuvai, kaip šaliai ir artimiesiems, likusiems tėvynėje, man nekelia abejonių, kad mes esame visi viena Lietuva, viena tauta. Tačiau dėl referendumo rezultatų – taip, nusivylimo būta. Ir iš karto po referendumo esame kalbėję, ir dabar sulaukiu žmonių klausimų ir bažnyčioje po šv. Mišių ir mokyklėlėse po pamokų, ir po krepšinio varžybų. Bet iš tiesų referendumo rezultatai aiškiai parodė, kad politinė valia yra. Ir Lietuvos prezidentas yra kalbėjęs apie antrą referendumą, kuriam reikia geriau pasiruošti, ir tie kandidatai užsienio lietuvių vienmandatinėje apygardoje apie tai dauguma kalba. Jie tiki, kad elektroninis balsavimas padėtų padidinti skaičius. Ir kai sakoma, kad tas praėjęs referendumas nebuvo sėkmingas, tai akivaizdu, kad buvo labai aukštai iškelta jo reikalavimų kartelė. Iš tiesų du trečdaliai žmonių, kurie balsavo referendume, pasisakė už pilietybės išsaugojimą, už daugybinę pilietybę. Tai reiškia, kad tam tikra moraline prasme ir ateitimi tas referendumas yra pozityvus.

Kitaip tariant, reikia nenuleisti rankų – jau pusė kelio link pilietybės išsaugojimo nueita, reikia eiti kitą pusę – rinkti savo atstovą Seime.  Tikriausiai prie to, kad kuo daugiau tautiečių užsienyje registruotųsi balsuoti, prisideda ir JAV Lietuvių Bendruomenė?

Mes iš tiesų bendradarbiaujame  su JAV LB. Esu ne kartą kalbėjęs su vadovybe, Bendruomenės lyderiais, su Urbonavičiumi. Ir iš tiesų tikiu, kad LB dar aktyviau įsijungs. Dabar dėl COVID-19 nėra renginių,  ir ne tik dėl viruso, bet ir tai, kad vasaros atostogos – žmonės išvažiavę ilsisi. Tai veikia besiregistruojančiųjų aktyvumo rezultatus. Dabar, kai dauguma sugrįš, kai vyks suplanuoti renginiai (Čikagos lituanistinė mokykla Jaunimo centre pradės veikti, ir poezijos šventė vyks galerijoje „Siela”, kitos mokyklėlės – Maironio lituanistinė žada surengti abiturientų išleistuvių šventę, kuri neįvyko pavasarį) prasidės žmonių judėjimas ir, tikiuosi, bus kitokie rezultatai. Ir čia ne tik JAV LB, bet ir kiekviena didesnė organizacija, jos nariai galėtų savo vaidmenį suvaidinti, aktyviau įsitraukdami ir primindami vieni kitiems, kad reikia užsiregistruoti, kad tai padaryti labai lengva, kad tai užtrunka 2-3 minutes, ir kad registruotis galima net su pasibaigusio galiojimo laiko dokumentu.

„Drauge” spausdiname anketą, ją žmonės pildo ir siunčia į konsulatą. Tikriausiai ir daugiau tokiu būdu užpildytų anketų jus pasiekia? Juk yra vyresnio apmžiaus žmonių, kurie taip ir nesusidraugavo su internetu, todėl reikia jiems padėti. Pernai tokie pagalbos centrai veikė PLC, liituanistinėse mokyklose, net lietuviškose kavinėse…

Tas pats bus ir šiais metais. Sudarytos savanorių grupės. Viena iš jų dalyvaus mano paminėtuose renginiuose, padės ten atėjusiems žmonėms užpildyti balsavimo anketas. Bus ir daugiau renginių, kurių dar nepaminėjau – pav. tradicinis labdaros rotariečių renginys. Visuose renginiuose bus savanorių, kurie padės registruotis LR Seimo rinkimams. Anketos ir „Drauge” ir aš asmeniškai Lemonte kunigui perdaviau 100 atspausdintų popierinių anketų ir tiek pat Marquette Parko parapijai perduota, ir PLC sekretoriatui dar 100. Vieni paima patys sau, kiti gal nori namo artimiesiems parnešti. Žmonės, užpildę tas anketas, gali atiduoti ten, iš kur paėmė – kunigui, PLC sekretoriato darbuotojams, o gali paštu mums į konsulatą išsiųsti. Gali net nufotografavę anketą mums atsiųsti nuotrauką el. paštu. Mes pabaigsime registraciją ir viską sutvarkysime. Skelbiame ir socialiniuose tinkluose informaciją ir paraginimus. Jeigu kam nors nepavyksta užpildyti, galima paskambinti į konsulatą, mes padėsime. Kartais žmonės pamiršta, kad jų varde ar pavardėje yra lietuviško raidyno raidė, įrašo anglišką ir tuomet jiems nepavyksta užsiregistruoti. Arba kur kitur klaidelę padaro, netiksliai įveda duomenis. Mes registruojame ir čia pas mus, į konsulatą, atėjusius žmones, kurie ateina pasikeisti dokumentų.

Kelių užsiregistruoti dalyvauti LR Seimo rinkimuose yra tikrai daug, lieka turėti norą ir pozityvų nusiteikimą ir jutimą, kad tai yra mano, kaip Lietuvos piliečio, pareiga. Raginu, kad kiekvienas parodytų savo asmeninį pavyzdį ir įsipareigojimą.

Ačiū už pokalbį, tikimės, kad Amerikos lietuviai, kaip visada, nepavargdami „laikys frontą”.