„Draugo” redakcijoje prie bendro stalo.
„Draugo” redakcijoje prie bendro stalo. (Virginijos Petrauskienės nuotraukos)

„Draugo” redakcijoje – arbata su Prezidentu V. Adamkumi

Virginija Petrauskienė.

Štai kaip atrodė pirmasis „Draugo” numeris.
Štai kaip atrodė pirmasis „Draugo” numeris.

Spalio 23 d., pirmadienį, prieš išskrisdamas į Lietuvą, „Draugo” redakcijoje apsilankė Čikagoje viešėjęs Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus. Jis, lydimas generalinio konsulo Čikagoje žmonos Eglės Bačionytės ir generalinio konsulato Čikagoje trečiojo sekretoriaus Sauliaus Pumpučio, žvaliai užlipo į antrąjį aukštą, kur yra redakcijos darbuotojų kabinetai. Prezidentas prisipažino, kad jam paskutinį kartą „Draugo” redakcijoje teko lankytis jau senokai – gal prieš 30 metų.

„Čia kai kas pasikeitę, tačiau kabinetai liko tie patys. Štai šiame dirbo Kazys Bradūnas”, – prisiminė V. Adamkus. Prie istorinio medinio stalo, redakcijoje tarnaujančio jau šešias dešimtis metų ir mačiusio ne vieną legendinę redakcijoje dirbusią ar svečiuose apsilankiusią asmenybę, susėdome pasikalbėti ir išgerti arbatos. Pokalbiai sukosi apie daugelį dalykų – buvo sugrįžta į Prezidento praeitį, susijusią su Čikaga, pasikalbėta ir apie dabartį, ir apie Lietuvos ateitį, kokią ją norėtųsi matyti.

Netrukus, lapkričio 3 dieną 91-ąjį gimtadienį švęsiantis V. Adamkus stebina savo puikia darbine nuotaika: jis pasakojo, kad kiekvieną darbo dieną atvyksta į savo kabinetą, esantį Prezidentūroje ir čia dirba po keturias valandas. Beje, į Prezidentūrą kasdien atkeliauja laiškų iš visos Lietuvos, adresuotų būtent Prezidentui V. Adamkui. Juose žmonės dalinasi rūpesčiais, džiaugsmais, prašo pagalbos. Padirbėjęs nuo dešimtos valandos ryto iki antros po pietų, V. Adamkus keliauja į namus. Tris kartus per savaitę jis dar užsuka į baseiną ir valandą skiria plaukimui.

Kalba pasisuko ir apie Kaune esančią Prezidento Valdo Adamkaus biblioteką-muziejų. Čia yra sukaupta daug medžiagos ir informacijos, susijusios su V. Adamkaus gyvenimu ir politine veikla. Redakcijos svečias patvirtino, kad muziejuje netrukus atsiras dar vienas ypatingas eksponatas – iš Čikagos per Washingtoną į Lietuvą atkeliavusi raudonai nudažyta plyta, ant kurios nupieštas pjautuvas ir kūjis. Nedaug truko, kad prieš beveik keturis dešimtmečius ši plyta būtų pataikiusi V. Adamkui. Tąsyk už jo nugaros pabiro dūžtantys stiklai. Plyta iš kiemo su visais stiklais įskrido į Jaunimo centro salę, kur tą vakarą vyko iš Lietuvos atvykusio Vaclovo Daunoro koncertas ir sužalojo solistės Danos Stankaitytės (beje, tuomet dirbusios „Draugo” administracijoje) ranką. Aršūs piketuotojai tokiu būdu išreiškė savo protestą prieš tai, kad organizacijos Santara-Šviesa nariai (V. Adamkus buvo vienas iš jų) pakvietė, Jaunimo centras priėmė, o šimtai žiūrovų susirinko klausytis TSSR liaudies artisto V. Daunoro. Apie šį 1979 m. gruodžio 8 d. įvykį daug informacijos surinko ir rengiasi ją detaliau pateikti muzikologės Jūratės Katinaitės knygoje apie V. Daunorą nuolatinis „Draugo” bendradarbis Raimundas Marius Lapas. Jis kartu su žmona, dabartine „Draugo” redaktore Ramune Lapas vedė lietuviškas informacines radijo laidas, tokias kaip „Rytmečio ekspresas”, „Studija R” ir kt., o V. Adamkus, gyvendamas Čikagoje, buvo ne tik nuolatinis jų klausytojas, bet ir dažnas šių radijo laidų svečias.

Prezidentui parodėme brangiausią redakcijos eksponatą – pirmąjį „Draugo numerį”. Jis pasirodė 1909 metų liepos 12 dieną. Pasidžiaugėme, kad iki šiol vis dar galime leisti ilgiausiai be pertraukos, jau net 108 metus spausdinamą lietuvišką laikraštį, kuris yra įrašytas net į „Lietuvos rekordų knygą”.

rezidentui Valdui Adamkui „Draugo” redakcijoje atgijo praeities prisiminimai. Pirma iš k.: „Draugas News” redaktorė Vida Kuprytė, redakcijos bendradarbis Rimas Černius, „Draugo" vyr. redaktorė Ramunė Lapas ir generalinio konsulato Čikagoje darbuotojas Saulius Pumputis.
rezidentui Valdui Adamkui „Draugo” redakcijoje atgijo praeities prisiminimai. Pirma iš k.: „Draugas News” redaktorė Vida Kuprytė, redakcijos bendradarbis Rimas Černius, „Draugo” vyr. redaktorė Ramunė Lapas ir generalinio konsulato Čikagoje darbuotojas Saulius Pumputis.