JAV lietuvių darbai Lietuvai, 1918–2018 metais. Prof. Juozas Skirius; Knygos pristatymas, Vilniaus Paveikslų Galerijoje, 19 birželio d., 2018 m.

Knygos pristatymas – Prof. Juozas Skirius – JAV lietuvių darbai Lietuvai

Video: Knygos pristatymas Vilniuje

 

ADDENDUM:
Nuo lapkričio 17 d., 2020 m. galima visą knygą skaityti internete.

Knygos pristatymas 2018 m., birželio 19 d. Vilniuje.

Knygos prisatymas 2018 m., rugsėjo 22 d., Kaune

Knygos pristatymą 2018 m., lapkričio 11 d., Lemonte.