ALDONA A. KAIRYS

A † A ALDONA A. KAIRYS mirė 2020 m. sausio 17 d., North Providence, sulaukusi 90 metų. Gimė Mažeikiuose, Lietuvoje, Aniceto ir Anastazijos (Busmaitės) Baužinskų šeimoje. Buvo žmona a. a. Matthew J. Kairio. Daugiau kaip 25 metus Aldona dirbo Rhode Island ligoninėje socialinių reikalų specialiste. 20 metų, iki bažnyčios uždarymo, 2017 m. liepos mėn., ji buvo Šv. Kazimiero bažnyčios Providence administratorė ir tos parapijos ilgametė parapijietė (daugiau nei 50 metų). Poezijos mylėtoja, išleido lietuvių poezijos rinkinį „Detalės”.

Velionė buvo atsidavusi savo šeimai, ypatingai savo vyrui (a. a. Matthew), vaikams ir anūkams. Labai mylėjo gyvūnus. Giliame liūdesyje lieka: duktė Dana M. Parente su vyru Tony; du sūnūs – Andrew G. Kairys su žmona Maureen ir Joseph Kairys; sesuo Eugenia Rastonis bei septyni anūkai: Matthew, Andrew, Joseph, Paul, Tony, Mackenzie ir Victoria. Aldona buvo a. a. Matthew P. Kairys motina ir a. a. Joseph Baužys sesuo.

2020 m. sausio 23 d. palaidota Gate of Heaven kapinėse.