ALDONA LEONORA BIGAUSKAS (KNYSTAUTAITĖ)

A†A ALDONA LEONORA BIGAUSKAS (KNYSTAUTAITĖ) mirė š. m. sausio 18 d. Scarborough Birchmount ligoninėje, Kanadoje.

Gimė 1926 m. birželio 1 d. Kaune, Lietuvoje.

Gyveno Toronte, anksčiau Čikagoje.

Nuliūdę liko: sūnūs Paulius ir Tomas su šeimomis; duktė Vida, daug anūkų ir proanūkų.

A. a. Aldona buvo a. a. Vytauto žmona ir a. a. Juliaus mama. Laidotuvės vyks ketvirtadienį, sausio 27 d.

Nuliūdusi šeima.