KENNETH W. NELSON, PhD

A†A KENNETH W. NELSON, PhD mirė savo namuose 2022 m. sausio 28 d., sulaukęs 90 metų.

Jis buvo a. a. Hildos (1994 m.) ir a. a. Nijolės Martinaitytės Nelson (2021 m.) mylimas vyras. Nijolę vedė 1995 m.

Kenneth įsigijo bakalauro, magistro ir daktaro laipsnius (1956 m.) Notre Dame universitete (IN). Po darbo plieno pramonėje jis trumpą laiką dirbo University of Michigan, savo darbą skirdamas JAV kariuomenei. Po to Kenneth iki pensijos (1985-ųjų) dirbo chemijos profesoriumi Chicago State University.

Buvo licencijuotas pilotas, turėjo nuosavą lėktuvą. Dažnai keliaudavo į užsienį, kartais įvairias šalis apvažiuodavo motociklu. Ankstyvaisiais savo kūrybos metais Ken mėgo kurti papuošalus, taip pat daug meniškų ir praktiškų daiktų iš medžio, keramikos ir stiklo. Daugelis jų buvo unikalūs.

1995 m. žmona Nijolė jo paklausė: „Kokią profesiją rinktumeisi, jei pinigai nebūtų svarbu?” Jis kurį laiką pagalvojo, o paskui pašnibždom pasakė: „Būčiau norėjęs tapti skulptoriumi”. Nijolė atsakė: „Na, pirmyn!” Ir taip prasidėjo išradingo, gražaus ir žavaus Kenneth kūrybinės vizijos pasaulio kūryba iš plieno.

Iki 2005 m. jis sukūrė daugiau 150 plieno skulptūrų, surengė keletą asmeninių parodų ir dalyvavo beveik dešimtyje grupinių parodų. Po to jis sukūrė dar kelis šimtus meno kūrinių. Jis plieną pavertė organine meno forma.

Šiandien paskiri jo darbai tebėra eksponuojami Paryžiuje, Vilniuje ir Milane, daug kūrinių sumontuota Illinojaus, Indianos, Wisconsino, Michigano ir Iowa valstijose. Šie darbai yra nuo vienos pėdos iki aštuonių pėdų aukščio, daugelis iš jų padengti apsauginiais metalo milteliais. Jo „ūkyje-studijoje” Wisconsine yra daug kūrinių išstatytų lauke. Jo darbų organiškos koncepcijos buvo lyginamos su menininko Chihuly stiklo kūriniais, o geometriškas dizainas dažnai primena M. C. Escher kūrybą.

Kenneth meistriškumas, dirbant su plienu, reiškėsi neįtikėtinu paprastumu ir kartu sudėtingumu. Menininko darbuose – žvakidės, nendrės, varpeliai, gėlės (didelės ir mažos), išvyniotos kreivės (Ken žodžiai), sliekai, kubai ir kvadratinės formos. Jis nuolat dirbo, iki pat Nijolės mirties. Savo darbais Kenneth praturtino meno pasaulį.

Šiuolaikinės epochos žmogus, mokslų daktaras, meno mylėtojas, turintis nepaliaujamą veržlų norą kurti, jis taip pat buvo ir kitoks – „pirmos klasės” niurgzlys.

Jis nekentė tiek didelių, tiek mažesnių neteisybių ir dažnai imdavosi veiksmų, norėdamas jų padarytas skriaudas ištaisyti. Vienas pavyzdys iš 1973 m.: tuometinė Kenneth žmona Hilda gavo nepagrįstą kelių eismo taisyklių pažeidimo baudą už važiavimą per geltoną šviesą.

Po kelių dienų Ken su žmona važiavo Halsted gatve (Čikagoje) ir pamatė policijos automobilį, be sirenų ir švyturėlių atsainiai važiuojantį per raudoną šviesą. Už dviejų kvartalų pareigūnas pakartojo tą patį kelių eismo taisyklių pažeidimą. Ir dar už keturių blokų jis tai padarė trečią kartą. Kenneth ėmėsi iniciatyvos ir sustabdė Čikagos policijos automobilį, pakartotinai mirksėdamas policininkui savo mašinos priekiniais žibintais.

Pagaliau jis pastatė savo automobilį kampu priešais policijos automobilį ir sulaikė įstatymus pažeidžiantį policininką. Tačiau Kenneth pats buvo suimtas ir uždarytas į kalėjimą, nes vienas jo automobilio priekinis žibintas neveikė. Garsus žurnalistas Mike Royko skyrė laikraščio skiltį Kenneth nuotykiui aprašyti.

Užsispyręs, energingas, genialus, kūrybingas ir labai išsimokslinęs – Kenneth įvaizdžio aprašyme turėtų atsirasti žodis „curmudgeon” (niurgzlys).

Henry James kažkada rašė: „Menas kuria gyvenimą, kelia susidomėjimą ir svarbą. . . ir jo proceso jėgai ir grožiui nežinau jokio pakaitalo.”

Kenneth svajonė tapti skulptoriumi išsipildė su kaupu. Jis atsiskleidė kaip puikus menininkas. Meno pasaulis daug praturtėjo jo kūrybinių pasiekimų dėka.

Laidot. direkt. Donnellan Funeral Home 773-238-0075, arba www.donnellanfuneralhome.com.