SIGITA GRIŽAITĖ DAMAŠIENĖ

Su liūdesiu pranešame, kad 2019 m. rugsėjo 27 d. po sunkios ligos mirė mūsų brangi ir mylima žmona, mama, močiutė, sesuo, draugė A†A SIGITA GRIŽAITĖ DAMAŠIENĖ. Sigita gimė 1942 m. lapkričio 14 d. Stanislovo ir Magdelenos Grižaičių šeimoje Tauragės mieste.

Karo metu su tėveliais, seserimi Danute ir broliu Ričardu persikėlė gyventi į Ameriką. Augo ir mokėsi Čikagoje. 1963 m. ištekėjo už Gedimino Damašiaus ir apsigyveno šiauriniame Čikagos priemiestyje. Jų šeimoje gimė ir užaugo du lietuvaičiai vaikai Linas ir Dalia.

Sigita Damašienė drauge su Gediminu aktyviai dalyvavo Waukegan apylinkės JAV Lietuvių Bendruomenės veikloje, ji buvo puiki liaudies šokių ansamblio „Klumpė” šokėja, priklausė moterų būreliui, kur buvo skaitomos knygos apie religiją bei prasmingą gyvenimą. Jeigu likdavo kokia laisva valandėlė, Sigita mėgo tapyti, siuvinėti, megzti arba iš gintaro daryti meniškus rankdarbius. Kokia mylinti žmona, puiki rūpestinga mama ir nuostabi močiutė ji buvo – mieli ir šilti prisiminimai apie tai lydės šeimos narius visą likusį gyvenimą.

Dėl skaudžios netekties gedi vyras Gediminas, sūnus Linas su žmona Seung Mi Jeon ir dukrele Ananda Jun; dukra Dalia su vyru Juozu Quigley ir vaikais Gwendolyn, Wade, Nolan ir Vytuku; sesuo Danutė ir jos vyras Ronald Niehoff su šeima bei giminės ir artimi draugai JAV ir Lietuvoje.

Atsisveikinimas ir šv. Mišios už velionės sielą vyks 2019 m. lapkričio 30 d. Santa Maria del Popolo koplyčioje 116 North Lake Street, Mundelein, Illinois Daugiau informacijos tel. 847-830-6287.

Waukegan-Lake County LB pranešimas.