Susitikimas su kunigu Luku Laniausku.
Susitikimas su besišvečiuojančiu kunigu iš Čikagos Luku Laniausku, SJ buvo itin populiarus. (Alekso Lapšio nuotr.)

Naujiena Bostone: jaunimo diskusijos „Theology on Tap”

Simona Minns.

Visiems gerai žinoma, kad didžiąją parapijiečių dalį dažniausiai sudaro vidutinio arba vyresnio amžiaus žmonės. Bažnyčiose neretai trūksta jaunatviško judesio, idėjų, energijos. Toji energija padėtų parapijoms tapti patrauklesnėmis bei ilgaamžiškesnėmis lietuvių ir amerikiečių bendruomenėse. Toji energija taip pat galėtų įnešti daugiau gyvojo tikėjimo pavyzdžių, dinamikos, problemų kėlimo ir atsinaujinimo Kristuje.

Religijos diskusijų vieta – kontroversiška

Bostono Šv. Petro bažnyčia, norėdama pritraukti daugiau aktyvaus katalikiško jaunimo, ėmėsi iniciatyvos organizuoti diskusijas „Theology on Tap”, vykstančias kartą į mėnesį. Į diskusijas kviečiami vyresnio amžiaus mokiniai, studentai bei jauni profesionalai.

„Theology on Tap” yra daugelio vyskupijų remiama ir organizuojama programa. Tai diskusijos pobūdžio paskaitos, kurios dažniausiai vedamos parapijos dvasios vadovų ir teologijos dėstytojų. Diskutuojamų temų pagrindas yra religija ir teologija. Vienas iš ryškiausių šių diskusijų bruožas yra tai, kad jos vedamos bare arba kavinėje. Toks vietos pasirinkimas neretai sulaukia kontroversiškų reakcijų, tačiau tai neabejotinai pritraukia daugiau jaunimo.

Šis diskusijų formatas yra gana populiarus tarp liuteronų, anglikonų ir metodistų bažnyčių. Idėja pradėti šias diskusijas Bostone kilo Šv. Petro bažnyčios buvusiam klebonui Steponui Žukui.

Diskusijų tikslas – pritraukti daugiau žmonių

Diskusijos metu.
Bostono Šv. Petro bažnyčia, norėdama pritraukti daugiau aktyvaus katalikiško jaunimo, ėmėsi iniciatyvos organizuoti diskusijas „Theology on Tap”.

Keičiantis parapijos  kunigui ir siekiant išlaikyti lietuviškos bendruomenės pastovumą parapijoje aš buvau paskatinta imtis šios iniciatyvos. Diskusijų tikslas – pritraukti daugiau jaunų žmonių, suteikti tikėjimui gyvybės, dinamikos, plėsti dvasinę bendruomenę tarp lietuvių ir ne tik. „Theology on Tap” yra nepriklausoma programa, savarankiškai veikianti prie Šv. Petro bažnyčios.

Apsiėmiau savarankiškai vesti šią grupę, nes manau, kad lietuvių jaunimui trūksta atviro bendravimo dvasinėmis temomis. Skatinant atvirumą, kuriamas gilesnis bendruomeninis ryšys, pasitikėjimas, pojūtis, kad nesi vienas savo išbandymuose ir bėdose. Kol kas grupėje sulaukėme tiek studentų iš Lietuvos, tiek JAV lietuvių, tiek ne lietuvių jaunuolių, kurie, nugirdę apie diskusijas, nusprendė prisijungti. Diskusijos atviros visiems, tačiau gvildenamos temos daugiau skirtos jaunesnio-vidutinio amžiaus žmonėms.

Kvietė maldą įtraukti į kasdienį gyvenimą

Pirmasis susirinkimas įvyko vasario mėnesį Bostono lietuvių klubo kavinėje, o pirmosios diskusijos tema buvo „Mūsų planai ir vizijos”. Buvo kalbama apie tai, kaip mes galime aktyviau įtraukti maldą į kasdienį gyvenimą, kiek Dievo buvimas yra svarbus ir pakeičiantis. Įdomu buvo pasidalinti asmenine patirtimi apie tai, kokia forma kiekvienas diskusijos dalyvis kalbasi su Dievu ir kuria su juo savo asmeninį santykį.

Nebuvo išvengta diskusija ir apie šv. Mišių aukos simbolizmą, ir tų simbolių suvokimą. Kelta problema apie tai, kaip mūsų ritualai ir tradicijos gali pagyvinti tikėjimą, sujudinti iki širdies gelmių arba atvirkščiai, atitolinti nuo Dievo, panardinti į blankų įvykių sekimą, atitraukti nuo tiesioginio sąmoningo dalyvavimo.

Turbūt karščiausia paliesta tema buvo liudijimai. Visi diskusijos dalyviai dalijosi gyvenimiška patirtimi apie Dievo veikimą jų gyvenime, apie tai, kaip Dievas suteikia tai, ko tau labiausiai reikia, o ne tai, ko mes norime ir geidžiame. Šiose diskusijoje vertinamas nuoširdumas!

Kunigas Lukas Laniauskas.
Kunigas Lukas Laniauskas, SJ pristatė temą „Dievo gailestingumas.

Susidomėjimas religiniais klausimais – didžiulis

Kovo mėnesio susitikimas buvo išskirtinis – dalyvavo svečias kunigas Lukas Laniauskas, SJ iš Čikagos. Šis susirinkimas sulaukė itin didelio susidomėjimo. Į susitikimą su Luku susirinko net 16 žmonių! Pasirinkta diskusijos tema buvo „Dievo gailestingumas”.

Kunigas Lukas Laniauskas, SJ pristatė šią temą per paralelę į sienos, skiriančios mus nuo Dievo, statymą ir galimybę tą sieną sugriauti. Diskusijos dalyviai dalijosi mintimis apie tai, iš ko mes statome minėtąsias „sienas” ir kaip mes galime jas sugriauti, norėdami priartėti prie Dievo. Diskusijos truko ilgiau nei keletą valandų ir tai parodė, kad jaunimo susidomėjimas dvasiniais ir religiniais klausimais yra didelis ir tokio pobūdžio susirinkimai labai reikalingi.

„Theology on Tap” vyksta vieną kartą per mėnesį Bostono lietuvių piliečių klubo kavinėje po lietuviškų šv. Mišių 1 val. p. p. Tai aktyvios ir jaunatviškos diskusijos, į kurias kviečiame įsijungti visus katalikybei ir teologijai neabejingus studentus ir jaunus profesionalus. Diskusijos vyksta anglų ir lietuvių kalbomis, tad kviečiame ir lietuviškai nekalbančius žmones. Taip pat atėję galėsite pasivaišinti nemokama pica ir nemokamais gėrimais bei lietuvišku alumi!

Artimiausi susirinkimai numatyti balandžio 24 ir gegužės 15 dienomis Bostono lietuvių piliečių klubo kavinėje.