Nuostabus Ramutės palikimas – jos rankomis išmarginti margučiai.
Nuostabus Ramutės palikimas – jos rankomis išmarginti margučiai. (Šeimos archyvo nuotraukos)

Ramutės Plioplytės margučiai

Audrius Plioplys.

Povas.
Povas.

Mūsų šeimoje ir apskritai lietuvių kultūroje margučių marginimo tradicija yra labai stipri. Mano sesuo Ramutė Plioplytė šią meno šaką buvo išvysčiusi tobulai. 

Ramutė 1953 m. gimė Kanadoje, Toronte. Paskutiniosios poliomielito ligos epidemijos metu, būdama trejų metų ji susirgo polio liga – vos prieš Salk skiepo atradimą. Ši liga suparalyžiavo jai kojas. Su šeima ji 1964 m. persikėlė į Čikagą.

Baigusi studijas University of Chicago, ji dvejus metus gyveno komunistų valdomoje Lietuvoje, kur studijavo lietuvių lingvistiką Vilniaus universitete ir domėjosi liaudies menu ir papročiais. Dažnai lankydavo valstybinius muziejus, studijuodama senovinio lietuviško liaudies meno pavyzdžius. Savo įgūdžių lavinimui ji susisiekė su tolimuose Lietuvos kaimuose gyvenančiais liaudies meistrais. Ji susipažino su jų meninės išraiškos stiliais, juos išplėtė ir patobulino. 

Gyvenimo kelionėje polio liga Ramutės niekuomet nesustabdė, jos aistros menui nenutildė. Savo meno kūrinius ji rodė keliose parodose Balzeko lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje ir daugelyje kitų meno parodų Čikagos apylinkėse. Jos išmargintų margučių nuolatinį rinkinį galima matyti Balzeko muziejuje. Jos meno pavyzdžių taip pat galima stebėti University of Minnesota, Toronto viešojoje bibliotekoje ir Portsmouth muziejuje, Anglijoje.

Ažūrinis kiaušinis.
Ažūrinis kiaušinis.

Be meno darbų, Ramutė buvo užsidegusi lietuvių kalba. Daugelį metų ji dėstė lietuvių kalbą Pedagoginiame lituanistikos institute Čikagoje. 1982 m. jos lietuvių kalbos tyrinėjimai buvo išspausdinti moksliniame žurnale „Mūsų kalba”. Šis svarbus darbas 2009 m. buvo perspausdintas knygoje „Šiaurės Amerikos lietuvių kalba”. Ji į anglų kalbą išvertė kelis lietuvių kalbos vadovėlius, o 1990 m. pati parašė vadovėlį lietuvių kalbos savamoksliams. Dėl Lietuvoje tuo metu vykusių politinių pasikeitimų knyga nebuvo išspausdinta. 2003 m. Čikagoje ji pati išleido knygą „Lietuvių kalbos istorija”.

2007 m. ji staiga mirė, pakirsta širdies ligos. Jos meno darbų pavyzdžių, jos mokslinių darbų kopijų ir apie ją parašytų straipsnių galima rasti neseniai atnaujintame tinklalapyje: Ramute-Plioplys.com. Šį patrauklų tinklalapį apipavidalino Eugenijus Krukovskis.

Kviečiu apsilankyti Ramutės tinklalapyje ir apžiūrėti jos meninius pasiekimus. Jos išmarginti margučiai stebina savo grožiu ir kruopščiu, ilgai trunkančiu darbu. Jos išskutinėti margučiai yra labai subtilūs, o kabantys paukščiai – tikrai originalūs.

Linksmų Velykų!

Vertė Rimas Černius.