Menas

Iš Želsvos kaimo – į plačius Amerikos vandenis

„Draugas” buvo pakviestas prisijungti prie Suvalkijos kolegų – laikraščio „Suvalkietis” projekto „Mums tai rūpi” ir spausdinti kolegų žurnalistų parengtą straipsnių ciklą apie JAV gyvenančius išeivius iš Suvalkijos. Šiandien spausdiname pirmąjį ciklo straipsnį, kurio herojus – čikagiškis fotomenininkas Laimis Urbonas. Algis Vaškevičius. Buvęs kraštietis, Želsvoje gimęs ir augęs fotografas Laimis Urbonas …

Toliau...

JC – dideli ir įdomūs meno projektai

Neseniai Jaunimo centro pastato eksterjerą papuošė lietuvių tautinių raštų motyvais ištapyti didžiuliai stendai. Juos pagal JC užsakymą sukūrė dailininkas iš Lietuvos Linas Kaziulionis, kuris buvo pakviestas Čiurlionio galerijoje surengti savo darbų parodą. Kuo ypatinga ši paroda, kaip per trumpą laiką buvo sukurti centro išorines sienas papuošę „tautiniai” darbai ir kodėl …

Toliau...

Debiutas, vainikuotas sėkme

Pirmą kartą FRIEZE organizuotoje šiuolaikinėje meno mugėje EXPO Chicago 2024 dalyvavo galerija iš Vilniaus Contour Art Gallery, pristačiusi trijų Lietuvos menininkų kūrybą. Tai buvo ir galerijos, ir dailininkų debiutas šiame prestižiniame renginyje. Taškiukais pažymėti nupirkti darbai buvo geriausias įvertinimas ir atlygis Ramunė Lapas. Balandžio 11–14 dienomis Navy Pier Festival Hall vykusioje šiuolaikinio …

Toliau...

Parodos rengėja dirba tarsi detektyvė

Balzeko lietuvių kultūros muziejus žada pakviesti į ypatingą dailės parodą, kurios rengimo užkulisiai stulbina: kai kurių eksponatų paieškos ir nuostabūs atradimai primena tikrą detektyvą. Kiek žinių, išmanymo, laiko bei specialistų pastangų reikalauja parodos „beLONGING: lietuvių dailininkai Čikagoje nuo 1900 m. iki šių dienų” ruošimas? Pokalbis su dailėtyrininke Viktorija Kašubaite-Matranga. Klausimus …

Toliau...

Parodoje – skonių ir spalvų šėlsmas

Dvi menininkės – konditerė Sandrija Puškorius ir maisto fotografė Ilona Aukštaitė „Sielos” galerijoje surengė parodą, kurios svečių laukė tikra šventė ir akims, ir gomuriui. Juk ne kasdien gali paragauti dvylikos skonių desertų, kartu su autorėmis keliaudamas po pasakojimais apipintą spalvotų desertų pasaulį.    Virginija Petrauskienė. Vasario 9-ąją, penktadienį „Sielos” galerijoje …

Toliau...

„Sieloje” – improvizacijos apie gyvenimą

Nauji metai „Sielos” galerijoje – naujos parodos, naujos iniciatyvos ir planai. Į keramiko Alvydo Pakarklio darbų parodą susirinkę menininko talento gerbėjai bei draugai tą vakarą ne tik pateko į tikrą „Retro Jazz”, bet ir tapo dar kelių įvykių liudininkais.  Virginija Petrauskienė. „Ačiū ‘Sielos’ galerijai, kuri ma­ne ištempė į dienos šviesą, …

Toliau...

Mes niekada nebuvom kita Lietuva

Parengė Audronė V. Škiudaitė. Lapkričio 22 d. Lietuvos naciona­linės Martyno Mažvydo bibliotekos Renginių erdvėje vyko Lietuvos pa­vel­­do komisijos organizuotas susiti­kimas ir diskusija „Lietuvai reikš­min­gas paveldas Amerikoje – kaip (iš)saugoti?”. Organizatoriai teigia, kad tai buvo pristatomasis Lietuvos kultūros tarybos finansuoto projekto „Lietuvos tarpukario modernizmo mo­kykla ir jos tęstinumo ženklai pa­saulio žemėlapyje …

Toliau...

Atgaivins maldą Arkangelui Mykolui

Virginija Petrauskienė. Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje, esančioje Marquette Par­ke, neseniai atsirado naujas paveiks­las, vaizduojantis Šv. Mykolą Arkan­gelą. Šio darbo autorė – dailininkė Ieva Bagdonas. Simboliška, kad Šven­tasis Mykolas, kuris yra laikomas ka­rių globėju, buvo pasirinktas dabar, kai pasaulyje liepsnoja karai.  Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios klebonas kun. Jaunius Kelp­šas …

Toliau...

Naujas Lietuvių Fondo sumanymas pasiteisino

Laima Apanavičienė. Lietuvių Fondas (LF) daugelį me­tų pirmąjį lapkričio savaitgalį su­kvies­davo savo narius, rėmėjus, sve­čius į kasmetinį pokylį. Šiemet, norėdamas padėkoti savo nariams, aukotojams, rėmėjams, LF nutarė išban­dyti naujovę ir vietoje pokylio suma­nė organizuoti du kitokius rengi­nius. Vienas jų – koncertas „Džiazas kanjone” – su didžiuliu pasisekimu 2023 m. spalio …

Toliau...

Festivalis „Burning Man” – pabėgimas iš kasdienybės

Viktorija Černičenko. Vieną kartą per metus, paskutinę rugpjūčio savaitę, dešimtys tūkstančių žmonių susirenka atokioje Juodosios uolos dykumoje, esančioje Nevados valstijoje tam, kad čia sukurtų laikiną miestą, kuriame vyksta festivalis „Burning Man” („Degantis žmogus”). Tai būna miestas, skirtas menui ir saviraiškai, vieta, kurioje išnyksta ribos tarp realaus ir fantazijų pasaulio. Čia …

Toliau...