Pamokos metu su mokytoju Aidu Mikelėnu.
Pamokos metu su mokytoju Aidu Mikelėnu. (Loretos Steffens nuotr.)

„Sielos” meno mokykla

Loreta Steffens.

Keramikos pamokoje su mokytoja Izida Valatka.
Keramikos pamokoje su mokytoja Izida Valatka.

Nuo š. m. spalio 3 dienos Lemonte, Pasaulio lietuvių centre (PLC) įsikūrusiame Dailės muziejuje, veikia meno studija/mokykla „Siela”.

Nors „Sielos” meno mokykla baigia dar tik pirmąjį darbo semestrą, bet joje jau mokosi 34 mokiniai lietuviukai. Atrodo, antrąjį metų semestrą pasiruošusių ją lankyti yra dar daugiau. Įkurti meno studiją – pelno nesiekiančią meno mokyklą mintis kilo iškart, vos naujoji komanda 2013 metais perėmė muziejaus veiklą ir atrado nenaudojamą PLC katilinės patalpą, užgrūstą rakandais ir šiukšlėmis. Žinoma, geniali mintis buvo tik pradžia, į pačios mokyklos sukūrimą buvo įdėta daug darbo, lėšų ir išlieta nemažai prakaito. Kaip muziejaus direktorė Asta Zimkienė papasakojo, bandant surasti finansinę paramą labai padėjo JAV Lietuvių Bendruomenė ir jos Krašto valdybos pirmininkė Sigita Šimkuvienė. Tai ši organizacija patikėjo ir suteikė didelę finansinę paramą ir prisidėjo prie to, kad meno mokykla taptų realybe. Mokyklos įkūrėjai visada liks dėkingi JAV LB, Gražinai Liautaud, anoniminiams aukotojams bei visiems kitiems, prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo.

Tik įžengus į šią mokyklą pasidaro gera – girdėti molio ratų raminantis dundenimas, kitose patalpose – vaikų ir jų mokytojo pokalbis, skaitykloje skamba rami klasikinė muzika ir, tiesą pasakius, taip norisi pačiam kažką nulipdyti ar nupiešti, o paskui ramiai atsisėsti ir pavartyti meno albumus.

Vaikai turi progą išmokti gaminti lietuviškus cepelinus, kuriais patys noriai vaišinasi.
Vaikai turi progą išmokti gaminti lietuviškus cepelinus, kuriais patys noriai vaišinasi. (Vido Zimkaus nuotr.)

Kalbinti vaikai vienas per kitą norėjo papasakoti, kaip jie laukia šių meno užsiėmimų, kurie vyksta du kartus per savaitę. Jie džiaugėsi, kad jų šaunusis mokytojas Aidas Mikelėnas jau spėjo išmokyti įvairių meno subtilybių. Pats mokytojas turi didžiulę – 20 metų patirtį Lietuvoje, ir, kaip man pačiai teko įsitikinti, labai ramiai ir įdomiai mūsų ateities jaunajai kartai bando atverti to paslaptingo meno pasaulio duris.

Kitose patalpose dailininkė keramikė Izida Valatka su savo mokiniais dirbo prie žiedimo ratų. Vaikai mokėsi labai kantriai ir kruopščiai. Viena iš mokinių, Emilija Dzerznauskas, papasakojo, kad jai labai patinka menas ir kad tikrai labai nekantriai ji laukia šių pamokų. Ir nors žiedimas yra labai sudėtingas, ją kol kas jis traukia labiausiai.

Vaikščiojant po klases ir kalbantis su mokiniais didžiausią įspūdį paliko tai, kad visi šie vaikai skleidė ypač gerą energiją ir ramybę. Man neteko matyti nė vieno vaiko nuobodžiaujančio ar žaidžiančio žaidimus telefonu. Atrodė, kad išorinis pasaulis jiems neegzistuoja. Mokyklos vadovė A. Zimkienė samprotauja: „Tai, ką mes darome, mums leidžia prisiliesti prie vaiko sielos, tik niekados nežinai kaip giliai. Kartais užtenka vieno trumpo momento, o kartais reikia metų, ir nuo to prisilietimo žmogaus gyvenimas pasikeičia”.

Mokinių keramikos darbai.
Mokinių keramikos darbai. (Loretos Steffens nuotraukos)

Labai greitai mokykloje pradės veikti lietuvių vaikų, sergančių autizmu, meno pamokos. Džiugu, kad Lietuvių Fondas, kaip minėjo Asta, šiam projektui skyrė 2000 dol., ir tai suteiks galimybę vaikams dalyvauti nemokamai. Menas nuo seno buvo puiki terapija ne tik sergantiems, bet ir žmonėms, norintiems atsipalaiduoti ar atsijungti nuo kasdienybės.

Tai pirma tokio pobūdžio ir tokios didelės apimties pelno nesiekianti mokykla mūsų bendruomenėje, kurioje dirba 9 mokytojai ir būrys savanorių pagalbininkų. Asta Zimkienė džiaugėsi, kad labai daug žmonių palaiko, padeda ir remia šios studijos veiklą. Lietuvių, atstovaujančių įvairioms emigracijos bangoms, geranoriškumas, nuoširdumas bei pagalba skatina ne tik įkūrėjus, mokytojus, bet ir mokinių šeimas burtis, bendrauti, kurti. Tai tikrai meilės kupinas projektas, gal dėl to taip nesinori užverti šios mokyklos durų. Šiluma ir gėris tiesiog traukia ir kviečia pasilikti. Tai ta vieta, kur norisi sugrįžti ir po visų lakstymų ir amerikietiško tempo tiesiog prisėsti ir nuveikti kažką mielo širdžiai. Asta taip apibūdino šią mokyklą: „Čia mes kuriame ne tik meną, bet ir draugystę. Čia vyrauja pagarba ir tolerancija, nėra pykčio ir jokio skubėjimo. Tikiu, kad vaikai atėjus laikui tęs mūsų pradėtus darbus, nes iš ‘Sielos’ išsineš mielus ir šiltus prisiminimus”.

Mokinių keramikos darbai.
Mokinių keramikos darbai. (Loretos Steffens nuotraukos)

„Artėjant metų pabaigai norėtume paskatinti remti Dailės muziejaus veiklą, meno mokyklą, galeriją. Lankykitės mūsų renginiuose, užsukite puodeliui kavos, pasigėrėkite pirmtakų sukauptais meno darbais, pasidžiaukite jaunaisiais kūrėjais – vaikais. Tik Jūsų, rėmėjų, aukotojų, muziejaus narių  dėka, ši veikla, ugdanti  kūrybiškas jaunų žmonių sielas, yra galima”, – baigdama pokalbį pabrėžė Asta.

„Sielos” studijos mokinių pirmoji paroda atsidarė gruodžio 17 d. ir veiks iki 2017 m. sausio 8 d. Apsilankykite – būsite sužavėti.

Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje: www.dailesmuziejus.org arba sekite https://www.facebook.com/Galerija.Siela/.

„Sieloje” vaikai švenčia savo bendramokslio Vygaudo Sruogos  gimtadienį.
„Sieloje” vaikai švenčia savo bendramokslio Vygaudo Sruogos  gimtadienį. (Vido Zimkaus nuotr.)