Kryžiaus pastatymo iškilmių dalyviai.
Kryžiaus pastatymo iškilmių dalyviai. (Giedrės Babarskas nuotraukos)

Trys broliai sukūrė Lietuvos 100-mečio kryžų

Gražina Kazilienė.

Norėčiau papasakoti nuostabią vieno lietuviško kryžiaus atsiradimo istoriją ir pristatyti šio kryžiaus sumanytoją bei kūrėją.

Idėja įprasminti Lietuvos, kaip valstybės gyvavimo 100 metų sukaktį, pastatant Lietuvos šimtmečio kryžių, gimė 2017 metais JAV Šiaurės Vakarų Pakrantės The Kittitas County Lithuanian (KCL) Club patriotams, kai šie šventė Lietuvos nepriklausomybės dieną Cle Elum (WA) miestelio smuklėje.

Nuostabią idėją sumanė ir įgyvendino Vilius Žalpys.
Nuostabią idėją sumanė ir įgyvendino Vilius Žalpys.

Vienas iš šio susibūrimo dalyvių ir minėtos idėjos pagrindinių iniciatorių buvo Vilius Žalpys, buvęs ilgametis Portland (OR) Vancouver (WA) Lietuvių Bendruomenės pirmininkas, kuris iki šiol išsaugojo savo senelės Marijonos Žolpienės, pirmosios emigrantų bangos iš Lietuvos atstovės, pasiūtą 100 metų senumo Lietuvos vėliavą. Marijona Žolpienė visą savo gyvenimą buvo nenuilstanti lietuvybės JAV išeivijoje puoselėtoja ir aktyvi veikėja, o jos meilė ir pasiaukojimas Lietuvai neišnyko be pėdsako. Šios moters pradėtą darbą toliau tęsia anūkas Vilius Žalpys, kurį tikrai galima būtų pavadinti Lietuvos 100-mečio ambasadoriumi. Ir ne vien už jo indėlį drauge su žmona Luana puoselėjant lietuviškus tautinius šokius ir liaudies dainas vietos lietuvių bendruomenės renginiuose ir susibūrimuose. Kiekvienas, kas pažįsta Vilių, pritars, kad jo meilė Lietuvai, kurią jis jaučia ir puoselėja savo širdyje yra tikra ir nesuvaidinta. Už savo darbus lietuvybei V. Žalpys šią vasarą buvo pelnytai apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lietuvai” Riterio kryžiumi.

Kryžius buvo pastatytas Cle Elum mieste.
Kryžius buvo pastatytas Cle Elum mieste.

Taigi, buvo nutarta įamžinti garbingą Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio sukaktį, pastatant stilizuotą lietuvišką kryžių, kuris turėtų būti sukurtas, remiantis lietuviškos kryždirbystės tradicijomis. Nuspręsta, kad tai būtų Lietuvių klubo dovana Cle Elum miestui, kurio Laurel Hill Memorial Park kapinėse palaidota apie 50 pirmosios lietuvių emigrantų bangos atstovų, atvykusių čia ieškoti geresnio gyvenimo dar  XIX a. pradžioje. Projektas buvo pateiktas Cle Elum miesto savivaldybei ir po ilgų diskusijų pagaliau patvirtintas 2018 metų balandžio mėnesį. Kapinių taryba parinko vietą ir tuomet buvo pradėti konkretūs darbai. 

Kaip buvo sukurtas kryžius 

Visų pirma reikėjo parinkti kryžiui tinkamą medieną. Vilius Žalpys pradėjo ieškoti tinkamos tvirtos eglės medienos, tačiau pasitaręs su vyresniuoju broliu Algirdu, nusprendė rinktis Alaskos geltonąjį kedrą – dėl jo ilgaamžiškumo ir atsparumo puvimui bei kenkėjams. Teko išsinuomoti specialų automobilį ir vykti į gretimą Tacomos (WA) miestą, kur buvo nupirkti du 12-kos pėdų ilgio pjautinės kedro medienos gabalai. Keturių kryžiaus segmentų, arba atšakų sutvirtinimui meistras pasirinko nerūdijančio plieno plokštes, jos kūrinį turėjo sujungti į vieną simbolinį saulės formos apskritimą.

Vyksta paruošiamieji darbai.
Vyksta paruošiamieji darbai.

Nusipirkęs dar du kedro medienos gabalus, Vilius Žalpys, padedamas jaunesniojo brolio Gregory, sutvirtino kryžiaus dalis. Kryžiaus viršutinę ir šoninę dalis meistras nutarė išdrožti pats. Kryžius, žvelgiant į jį iš fasado pusės, sudėtas tarsi iš trijų dalių, arba skirtingo dydžio kryžių, kurie Viliaus sumanymu turėtų simbolizuoti Kalvarijų kalno kryžius. Du mažesnius kryžius sumanyta pagaminti iš skirtingos medienos, kuri skirtųsi savo atspalviu, tuo būdu išgaunant stipresnį dekoratyvini efektą. Tam buvo panaudotas tropinis batu medis. Patobulinus pirmykšti variantą, keturios pagrindinio kryžiaus atšakos buvo papuoštos lazeriu išpjautais nerūdijančio plieno geometriniais motyvais, primenančiais lietuviškų tautinių juostų audimo raštus. Medinės kryžiaus dalys buvo impregnuotos tungų aliejumi.

Vieta kryžiui paruošta.
Vieta kryžiui paruošta.

Kadangi kryžius turėjo būti užbaigtas ir pastatytas Vėlinių, arba Mirusiųjų pagerbimo dienos išvakarėse, laiko buvo nedaug. Kas suskaičiuos, kiek mylių nuvažiuota pirmyn – atgal, o juk atstumas nuo Vancouverio iki Roslyno arba Cle Elum miestelio – tikrai nemenkas: netgi važiuojant „su vėjeliu” užtrunka 3,5–4 valandas. Daug ilgų vakarų po darbo praleido Vilius su broliu Gregory, besidarbuodami prie kryžiaus medinių detalių. Prisidėjo ir brolis Algirdas, padėdamas išpjauti savo dirbtuvėse metalines dalis. Buvo netikslinga sumontuoti kryžių iš anksto ir tada gabenti į vietą, kadangi tokio dydžio konstrukciją dėl jos svorio ir didelių  matmenų bū­tų sunku pervežti. Todėl nuspręsta pervežti atskiras dalis ir vietoje, Cle Elum miesto kapinėse, jas surinkti. Pagal Viliaus galutinį sumanymą, dar turėjo būti pastatyta kryžių juosianti iš vytelių pinta tvorelė ir Nukryžiuotasis kryžiaus centre.

Kryžiaus kėlimas 

Ir štai atėjo spalio 27-ji, kai kryžius buvo užbaigtas ir paruoštas kėlimui. Cle Elum miesto savivaldybė parūpino reikiamą specialų transportą, o savanoriai iš lietuvių Portland/Vancouver, Seattle ir Kittitas County bendruomenių susirinko į pagalbą. Nebuvo taip paprasta tokią sunkią konstrukciją iš karto tiksliai pastatyti į vietą ir reikiamai sutvirtinti. Bet visų susirinkusiųjų,  ir ypač trijų brolių – Viliaus, Gregory ir Algirdo – dėka Kryžius pagaliau buvo pakeltas ir pastatytas į numatytą vietą! Visi susirinkusieji, apimti pakilios nuotaikos,  jį sutiko plojimais ir džiaugsmo šūksniais. 

Liko nedaug, ir kryžius bus pastatytas.
Liko nedaug, ir kryžius bus pastatytas.

Ir stovi dabar Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio kryžius Cle Elum miesto kapinaitėse, tarsi būtų čia stovėjęs jau 100 metų: taip gražiai jis  pritapo nepaprastai vaizdingos Šiaurės Vakarų Amerikos gamtos ir šių kapinaičių fone. Pati gamta tarsi laukė šio momento – oras tą spalio savaitgalį buvo tiesiog nuostabus: skaisčiai švietė šilta rudenio saulė, akį džiugino auksaspalviai klevai, raudonavo šermukšniai, kai kur dar stiebėsi į saulę paskutiniai vėlyvųjų gėlių žiedai…

Kryžius gražiai pritapo Cle Elum miesto kapinėse.
Kryžius gražiai pritapo Cle Elum miesto kapinėse.

O šalia kryžiaus tą dieną stovėjo laimingas ir susijaudinęs Vilius Žalpys, kryžiaus kūrėjas, apsuptas tautiečių lietuvių, bičiulių ir draugų, kukliai priiminėjantis padėkos žodžius už atliktą nuostabų darbą. Greta Viliaus – ir patys didžiausi jo pagalbininkai – broliai Gregory bei Algirdas, be kurių darbščių rankų ir gerų patarimų kryžius nebūtų taip greitai ir sėkmingai sukurtas bei pastatytas. Lenkiame žemai jums galvas, trys broliai, trys Lietuvos ąžuolai!..

Gražina Kazilienė – Portland (OR)/Vancouver (WA) Lietuvių Bendruomenės narė.