Trys Karaliai
šv. Mišios 2016 m. sausio 3 d., sekmadienį, švenčiant Trijų Karalių Jėzaus garbinimą. Chicago Nativity BVM bažnyčioje. ("DRAUGAS": YouTube teisioginis šv. Mišių transliavimas.)

Trys Karaliai švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapijoje

DRAUGAS INFO.

Kas sekmadienį, Draugas transliuoja šv. Mišias iš Marquette Park-o bažnyčios Čikagoje. Transliavimas prasideda 11.00 val. r.   Galima ir žiūrėti Mišias po įvykio, kadangi visi įrašai archyvuojami.  Žiūr.  http://youtube.com/draugolaikrastis.   Šios dienos šv. Mišios archyvuotos čia:  https://youtu.be/OUdQTW2nt5o