Memorialinė lenta Prezidentui Kaziui Griniui Marijampolėje. (Vladimiro Gulevičiaus nuotr.)

2016-ieji – Prezidento Kazio Griniaus metai

ELTA.

2016 metų gruodžio mėnesį bus minimos Prezidento, Steigiamojo Seimo komiteto, rengusio Lietuvos Konstituciją, pirmininko, šeštojo Lietuvos premjero, gydytojo, publicisto Kazio Griniaus 150-osios gimimo metinės. Sprendimą dėl K. Griniaus metų Seimas priėmė 2015 metų gegužės mėnesį. Pernai rugsėjo mėnesį Vyriausybė patvirtino Prezidento K. Griniaus 150-ųjų gimimo metinių minėjimo planą. Siekiant Lietuvos ir užsienio šalių visuomenei atskleisti įvairiapusę K. Griniaus asmenybę ir jo prasmingą veiklą, tarnaujant Lietuvos valstybei, numatoma surengti istorikų ir lituanistų mokslines konferencijas, organizuoti forumus, parodas, kūrybinius vakarus, atminimo popietes, edukacines programas apie K. Griniaus politinę, humanistinę ir medicininę veiklą, išleisti proginį pašto ženklą, K. Griniaus prisiminimų knygos tomus, sukurti televizijos dokumentinių apybraižų ciklą ,,Prezidentas Kazys Grinius”.

K. Grinius gimė 1866 m. gruodžio 17 d. Marijampolės apskrityje, Sasnavos valsčiuje, Selemos Būdos kaime. Buvo Steigiamojo, I, II ir III Seimo narys. Rūpinosi sveikatos apsaugos klausimais, gynė tautinių mažumų apsisprendimo laisvę, pilietines teises. Nuo 1920 m. birželio 19 d. iki 1922 m. vasario 2 d. vadovavo VI Ministrų Kabinetui. 1926 m. birželio 7 d. III Seimas išrinko K. Grinių Respublikos Prezidentu. Lietuvos Respublikai vadovavo iki 1926 m. gruodžio 17 d., kai buvo įvykdytas perversmas ir perversmininkai privertė atsisakyti Prezidento pareigų. K. Grinius mirė 1950 m. birželio 4 d. Čikagoje. 1994 m. palaikai buvo parvežti į Lietuvą ir palaidoti jo gimtinėje.