,,Ambasadoriaus taurė” šįkart atiteko New Yorko ,,Geležiniam vilkui”.
,,Ambasadoriaus taurė” šįkart atiteko New Yorko ,,Geležiniam vilkui”, finale įveikusiam ,,Senus krienus” iš Texas. 

„Ambasadoriaus taurės’’ turnyrą laimėjo „Geležinis vilkas’’

Taurė.
ŠALFASS centro valdybos pirmininkui, ilgamečiam ,,Ambasadoriaus taurės” krepšinio turnyro organizavimo entuziastui ir pagalbininkui Laurynui R. Misevičiui buvo įteiktas Užsienio reikalų ministro padėkos raštas.

Spalio 8 d., šeštadienį, Washingtone vyko tradiciniu tapęs „Ambasadoriaus taurės’’ krepšinio turnyras, jau 13 kartą subūręs draugėn daugiau nei 100 krepšininkų. Varžybos buvo surengtos Lietuvos ambasados JAV ir Meksikoje kartu su stambiausia išeivijos lietuvių sporto mėgėjų organizacija Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga (ŠALFASS ). Šiais metais turnyras buvo skirtas paminėti Lietuvos ir JAV diplomatinių santykių atkūrimo 25-osioms metinėms.

Varžybose dalyvavo 10 komandų – Lietuvos ambasados JAV ir Meksikoje, jungtinė Estijos ir Latvijos ambasadų JAV, Jungtinių Valstijų Valstybės departamento, Pentagono bei 6 išeivijos komandos, atstovavusios Baltimorės, Los Angeles, New Jersey, New Yorko, Texas bei Washington, DC lietuvių bendruomenėms. Šių varžybų prizininkams medalius nemokamai pagamino Lietuvos krepšinio federacija.

Turnyrą, kur iškilmingai giedami JAV ir Lietuvos himnai, pradėjo Amerikos lietuvaitė Deanna Howes, taip pat buvo pagerbtas mūsų tautietis, išeivijos atstovas, ilgus metus žaidęs krepšinį, buvęs Baltimorės lietuvių namų pirmininkas Balys Brazauskas, kuriam ambasadorius įteikė užsienio reikalų ministro Lino Linkevičiaus padėką už aktyvią veiklą JAV Lietuvių Bendruomenės gretose, indėlį kuriant Baltimorės lietuvių atletų klubą, meilę Lietuvai, sportinės dvasios – ypač propaguojant krepšinį – ir didžiulės pagarbos vertą pavyzdį jaunajai lietuvių kartai.

Iš k.: Balys Brazauskas, amb. Rolandas Kriščiūnas, Laurynas Misevičius ir Neringa Miliauskaitė.
Iš k.: Balys Brazauskas, amb. Rolandas Kriščiūnas, Laurynas Misevičius ir Neringa Miliauskaitė.

Pertraukos metu vyko vaikų baudų mėtymo varžybos, kurių laimėtojais tapo visi šioje rungtyje dalyvavę jaunieji krepšininkai. Jiems įteikti proginiai ŠALFASS medaliai. „Ambasadoriaus taurę’’, kurią šiemet įsteigė „Tower Communication Expert’’ LLC korporacija Čikagoje (vadovaujama Vitalijaus Kaleinikovo), laimėjo finale įnirtingai kovoję New Yorko „Geležinio vilko’’ komandos sportininkai. Jiems visai nedaug nusileido Texaso „Senų krienų’’ komanda, užėmusi antrąją vietą (beje, nugalėjusi analogiškame 2014 m. turnyre). Trečioji vieta atiteko Baltimorės lietuvių Atletų klubo krepšinio komandai.

Naudingiausiu turnyro žaidėju išrinktas Mississauga (Kanada) gimęs ir augęs Ignas Slyka, šįkart gynęs New Yorko „Geležinio vilko’’ garbę, nuo šių metų rudens besimokantis ir krepšinį žaidžiantis Franklin & Marshall koledže Pennsylvanijos valstijoje. Kanados lietuvis buvo apdovanotas specialiu ŠALFASS pirmininko Lauryno R. Misevičiaus prizu – Lietuvos krepšinio rinktinės fanų marškinėliais „Mes už Lietuvą’’. Varžyboms teisėjavo Čikagos lietuvių krepšinio lygos teisėjai Žydrūnas Širvinskas ir Evaldas Monstavičius.

Lietuvos krepšinio federacijos įsteigti medaliai laukė laimėtojų.
Lietuvos krepšinio federacijos įsteigti medaliai laukė laimėtojų.

Apdovanojimų iškilmių, vykusių Lietuvos ambasadoje Washingtone metu, ambasadorius Rolandas Kriščiūnas, dar kartą pasidžiaugęs Lietuvos ir JAV diplomatinių santykių atkūrimo 25-osiomis metinėmis, pabrėžė neįkainojamą lietuvių išeivijos indėlį kovojant dėl nepriklausomos Lietuvos atkūrimo, pagalbą bei rūpestį atkuriant valstybę, stiprinant lietuvybės puoselėjimą už Atlanto, kuriant užjūrio lietuvių sporto klubus, ypatingą dėmesį skiriant krepšiniui.

Ambasadorius taip pat įteikė užsienio reikalų ministro padėkos raštą ŠALFASS Centro valdybos pirmininkui, ilgamečiam „Ambasadoriaus taurės’’ krepšinio turnyro organizavimo entuziastui ir pagalbininkui Laurynui R. Misevičiui, taip pat padėkojo šios sąjungos atstovui Baltimorėje ir Washingtone Visvydui Matuliui.

Varžybų dalyviai ir svečiai vaišinosi lietuviškomis vaišėmis ir alumi. „Ambasadoriaus taurės’’ laimėtojai, Lietuvos ambasadorius, ŠALFASS pirmininkas bei Balys Brazauskas pasirašė ant dviejų krepšinio kamuolių, vienas kurių atiteks Joniškyje esančiam Krepšinio muziejui. 13-asis „Ambasadoriaus taurės’’ turnyras buvo surengtas URM šiam renginiui skirtų lėšų, Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR vyriausybės paramos ŠALFASS specialiems projektams bei rėmėjų –  Lietuvos garbės konsulės Wisconsino valstijoje Leslie Liautaud, JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos ir Washingtono apylinkės – dėka.

Lietuvos ambasados JAV ir Meksikoje bei ŠALFASS informacija

Jauniesiems krepšininkams įteikti proginiai ŠALFASS medaliai.
Jauniesiems krepšininkams įteikti proginiai ŠALFASS medaliai.
LR ambasados komanda ir NJ ,,Liepsnos” krepšininkai.
LR ambasados komanda ir NJ ,,Liepsnos” krepšininkai. (N. Miliauskaitės ir E. Petronės nuotr.)
Abidvi amerikiečių komandos ketvirtfinalyje žaidė tarpusavyje.
Abidvi amerikiečių komandos ketvirtfinalyje žaidė tarpusavyje. Vos vieno taško skirtumu (57:56) laimėjo turnyro senbuviai – JAV Valstybės departamento rinktinė.
Dar viena LR ambasados rinktinės varžovė – LA ,,Banga".
Dar viena LR ambasados rinktinės (už kurią žaidė ir ŠALFASS pirmininkas – dešinėje) varžovė – LA ,,Banga”.
Loreta Timukienė prie Lituanistikos tyrimų ir studijų centro paruoštos parodos stendų.
Loreta Timukienė prie Lituanistikos tyrimų ir studijų centro paruoštos parodos stendų.