Šaulės džiaugiasi savo darbo vaisiais. Pirmoje eilėje sėdi (iš k.): Vilija Kilikauskas, Zita Bagdžius, Irena Valaitienė, Marija Lekys. Stovi (iš k.): Rasa Marganavičius, Audra Zakarauskas, Lina Survilienė, Bronė Steikūnas, Teresė Tamošiūnaitė, Roma Bikulčius, Irena Šalaviejienė, Dalė Blekienė ir Auksuolė Kišonaitė-Marciulevičienė. (Autorės albumo nuotraukos)

Ant Prezidentūros eglės – ir mūsų velti paukšteliai

Rasa Marganavičius.

Viskas prasidėjo nuo elektroninio laiško. Vieną rytą, tikrindama savo elektroninį paštą, aptikau įdomų kvietimą – prisijungti pasaulio lietuvių bendruomenes prie Lietuvos pirmosios ponios Dianos Nausėdienės organizuojamos „Baltojo paukščio” akcijos. Šiuo projektu buvo siekiama suburti lietuvius, išsibarsčiusius po visą pasaulį, bendrystei, kūrybiškumui, susitelkimui ir tiesiog smagiam, nuoširdžiam pasibuvimui prieš patį gražiausią metų šventinį laikotarpį – šv. Ka­lėdas. Laiške nurodyta, kad Preziden­tūra iki gruodžio 20 d.  lauks iš įvairiausių šalių atkeliaujančių lietuvių sukurtų vilnos paukštelių, kuriais papuoš Prezidentūros eglę. Buvo pridėtas ir video įrašas, kuriame Lietuvos pirmoji ponia šiltai ir nuoširdžiai kviečia prisijungti prie „Baltojo paukščio” akcijos.

Laiško turinys suintrigavo, bet, žvilgtelėjusi į kalendorių, supratau, kad tokiam dideliam projektui laiko likę nedaug. Dvejojau, ar verta įsitrauk­ti. Uždariau paštą ir pasinėriau į kasdieninius darbus. Tačiau dvi dienas mintys apie projektą nedavė ramybės, galvoje aiškiai susidėliojo visas paukštelių kūrimo scenarijus. Supratau, reikia veikti – neatleisiu sau, jei nepamėginsiu. Motyvavau save, jog šis laiškas pasiekė mane ne šiaip sau. Juk moku velti iš vilnos, galiu suburti ir pamokyti kitus, norinčius prisijungti prie šio gražaus projekto. Tad kas kitas, jei ne aš? Atsiraitojau rankoves ir ėmiau veikti.

Nežinau, kokie angelai mane globojo, bet organizaciniai reikalai klostėsi sklandžiai. Visi mano kalbinti žmonės mielai įsitraukė į akciją. Paskyrus vos savaitę reklamai, susidarė dvi pilnos grupės baltųjų paukštelių kūrimui. Prie akcijos geranoriškai prisijungė ir Čiurlionio meno galerijos vadovė Viktorija Černičenko, pasiū­liusi pirmąjį užsiėmimą pravesti Jaunimo centre. Antrasis užsiėmimas įvyko Šaulių namuose, kur gražiam tikslui su­sibūrė Lietuvos šaulių sąjungos išeivijoje (LŠSI) narės. Abu renginiai suteikė daug gerų emocijų, naujų pažinčių, įdomios patirties, bendrystės jausmo, kalėdinio džiaugsmo. Daugelis dalyvių atviravo, kad tai yra jų pirmas prisilietimas prie natūralios vilnos ir buvo be galo laimingos, pramokusios sausos vilnos vėlimo technikos. Viso buvo nuvelti 24 paukšteliai – gruodžio 3 d. juos išsiuntėme į Lietuvos Prezidentūrą.

Gruodžio 16 d. sulaukiau Prezidentūros atstovo padėkos laiško su patvirtinimu, jog mūsų paukšteliai sėkmingai ir laiku nutūpė ant Lietuvos Prezidentūros kalėdinės eglės. Posakis – „kai darai, tai ir gaunasi”, pasitvirtino!

Nuoširdžiai dėkoju LŠSI, Vytauto Didžiojo šaulių rinktinei ir Jaunimo centro Čiurlionio galerijos vadovei Viktorijai Černičenko už suteiktą finansinę paramą priemonėms įsigyti. Didžiausia padėka visiems dalyvavusiems, kurie į užsiėmimus atsivežė ge­rą nuotaiką, entuziazmą, nuoširdumą. Tik jūsų visų dėka baltieji paukščiai paskleidė gerumo bangą čia ir už Atlanto!

Visiems linkiu gerų, sveikų ir viltingų Naujųjų metų!

Rasa Marganavičius – Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės šaulė.

Bendramintės iš Čikagos ir apylinkių susirinko į paukštelių vėlimo pamoką Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre. Iš k.: Taiyda Chiapetta, Ingrida Kasparaitytė, Rima Rock, Lina Ežerskytė, Natalie Fernandes, Roma Valickas, Rasa Fernandes, Rasa Marganavičius ir Sandra Žalnieriūnaitė.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2022-ųjų m. Sausio 13 d. numeryje, Vol. CXIII NR. 3)