Ambasadorius Rolandas Kriščiūnas ir pirmasis sekretorius Vadimas Lucenko.
Ambasadorius Rolandas Kriščiūnas ir pirmasis sekretorius Vadimas Lucenko. (R. Vingevičiūtės-Wilbur nuotr.)

Ar JAV lietuviai turės savo atstovą Lietuvos Respublikos Seime?

Rosseta Vingevičiūtė-Wilbur.

Šį savaitgalį prasidėjo užsienyje gyvenančių lietuvių rinkėjų registracija spalio 9 d. vyksiančiuose Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose (žr. www.vrk.lt), ir aktyvi JAV Lietuvių Bendruomenės (JAV LB) vadovybė tikisi rinkėjus Amerikoje skaičiuoti ne šimtais, bet tūkstančiais. Ir galbūt greitai bus išrinktas toks Seimas, kuriame bus parlamento narys, atstovaujantis šimtams tūkstančių užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių. Ir galbūt netrukus bus rinkimai, kuriuose užsienyje gyvenantys lietuviai galės balsuoti atskiroje vienmandatėje apygardoje.

Žinia, praėjusiais metais JAV LB išsirinko naują, 21-ąją tarybą, ir pirmąkart tarybos daugumą sudaro trečiosios bangos imigrantai. Žinoma, kad naujosios kartos ryšys su Lietuva yra stipresnis. Todėl JAV LB krašto valdybai buvo patikėta siekti, jog čia gyvenantys lietuviai aktyviau dalyvautų Lietuvos politiniame ir ekonominiame gyvenime, o dalyvavimas Lietuvos rinkimuose yra efektyviausias būdas taip padaryti.

JAV LB naujai sukurtas puslapis www.musumetasdabar.lt skelbia: „Mūsų metas dalyvauti ir aktyviai balsuoti ateinančiuose rinkimuose! Metas būti Lietuvos piliečiu, metas išsakyti savo nuomonę, metas pasigilinti, kas kandidatuoja į naująjį Seimą!”

JAV LB Krašto valdybos Kontrolės komisijos pirmininkas, akcijos „Mūsų metas dabar” koordinacinio komiteto pirmininkas Rimvydas Baltaduonis sako, jog sąvoka emigrantai yra pakitusi, nes daugelis naujosios kartos atvykėlių neketina visam laikui pasilikti už Atlanto, jie JAV studijuoja ar dirba kelerius metus, bet po to planuoja grįžti į Lietuvą. Ir suprantama, jog būdami čia jie įsilieja į vietos bendruomenės veiklą. Jie taip pat palaiko glaudesnius ryšius su likusiais Lietuvoje artimaisiais, draugais, atidžiau seka, kas vyksta Lietuvoje.

Rolandas Kriščiūnas ir Rimvydas Baltaduonis.
Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas ir JAV LB Krašto tarybos Kontrolės komisijos bei akcijos „Mūsų metas dabar” koordinacinio komiteto pirmininkas Rimvydas Baltaduonis.

Dalyvavimas rinkimuose yra atsakinga misija, neužtenka vien tik balsuoti, reikia žinoti už ką ir kodėl balsuoji, todėl klausiau R. Baltaduonio, ar nenutiks taip, jog „Mūsų metas dabar” taps brangiu projektu, kuris neduos apčiuopiamų rezultatų. JAV LB atstovas sakė, jog jį ir kitus valdybos narius neramina tai, kad čia gyvenantys lietuviai nežino, jog jie gali dalyvauti rinkimuose ir kaip tai padaryti. Todėl ir norima pateikti  kuo daugiau informacijos vienoje vietoje. Nuo paaiškinimo, kaip užsiregistruoti, kaip balsuoti, iki žinių apie rinkimuose dalyvausiančias partijas ir kandidatus. „Mūsų metas dabar” – nepartinė pilietinė akcija. Todėl joje nebus agitacijos už partijas, kandidatus ar idėjas, akcija – už dalyvavimą rinkimuose. Bet akcijos interneto svetainėje bus nuorodos į partijų ar kandidatų Naujamiesčio apygardoje puslapius. Taip pat numatoma kandidatams pateikti klausimų, kurie aktualūs JAV lietuviams. R. Baltaduonis įsitikinęs, kad daugiau žinodami apie rinkimų Lietuvoje procesą ir apie jo dalyvius, JAV gyvenantys lietuviai galės padaryti gerus sprendimus.

Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas pabrėžė, jog būtina užsiregistruoti balsuoti prieš kiekvienus rinkimus, netgi jei dalyvavote praėjusiuose rinkimuose.

Lietuvos ambasados pirmasis sekretorius Vadimas Lucenko aiškino, jog šiemet užsienyje gyvenančių rinkėjų elektroninė registracija internete paprastesnė nei per praėjusius rinkimus, nebereikės jungtis per bankų sistemą. Jis taip pat užtikrino, jog surinkti duomenys negali ir tikrai nebus naudojami jokiais kitais tikslais, išskyrus rinkimų organizavimą. Todėl „registruokitės, dalyvaukite ir nebijokite”, – sakė V. Lucenko. Lietuvos asmens duomenų apsaugos įstatymas yra labai efektyvus ir griežtas.

Elektroninė rinkėjų registracija yra dar vienas žingsnis link balsavimo internete, apie kurį šnekama ne vienerius metus. Ir jei anksčiau ambasados gaudavo rinkėjų sąrašus, išspausdintus ant popieriaus lapų, dabar jie atsiunčiami elektroniniu būdu.

Rinkėjai, pageidaujantys balsuoti paštu, o ne ambasadoje ar konsulate, elektroninės registracijos metu turės nurodyti ir savo adresą. Tačiau nepaisant šių naujovių, ambasada ketina išsiųsti laiškus – priminimus tiems rinkėjams, kurie yra jos rinkėjų sąrašuose.

Užsienyje gyvenantys Lietuvos piliečiai, kurie neturi interneto prieigos ar nežino, kaip juo naudotis, taip pat gali paskambinti į artimiausią Lietuvos ambasadą ir bus užregistruoti dalyvavimui rinkimuose.

Žinia, užsienyje gyvenančių rinkėjų balsai priskiriami Vilniaus Naujamiesčio rinkimų apygardai. Kita vertus, užsienio lietuviai turi galimybę ne tik išrinkti atstovą vienmandatėje Naujamiesčio apygardoje, bet ir padaryti įtaką, kas pateks į Seimą per rinkimus daugiamandatėje apygardoje. Primenu, jog Lietuvos Seimo rinkimai vykdomi 70 daugiamandačių apygardų ir 71 vienmandatėje apygardoje. R. Baltaduonis sakė, jog vertindami praėjusių rinkimų rezultatus, akcijos „Mūsų metas dabar” organizatoriai pamatė, jog juose dalyvavo tik apie pusantro tūkstančio JAV lietuvių. Jei visi jie būtų reitingavę kandidatus partijų sąrašuose, jie būtų galėję paveikti apie dešimt procentų kandidatų.

Jei užsienio lietuviai išties pradėtų aktyviai dalyvauti Lietuvos Seimo rinkimuose, ar gali būti, jog netrukus jie turės savo kandidatą rinkimuose arba bent jau savo atstovą Seime, kaip Italijoje ar Prancūzijoje? Ambasadorius R. Kriščiūnas paaiškino, jog Naujamiesčio rinkimų apygardoje išrinktas Seimo narys galėtų automatiškai tapti užsienio lietuvių atstovu Seime, mat net įvertinus praėjusius rinkimus, kuriuose užsienio lietuviai nebuvo aktyvūs, jie surinko 17 tūkstančių balsų, ir tai buvo beveik pusė Naujamiesčio apygardos balsų. Tai ryškus indėlis.

Kol kas, pasak ambasadoriaus, užsienio lietuvių  aktyvumas rinkimuose nėra didelis, bet jei jie turės daugiau informacijos ir geriau suvoks savo balso svarbą, tai gal ir 80 procentų balsų gali Naujamiesčio apygardoje ateiti iš užsienio. Ir parlamentaras ar parlamentarė šioje apygardoje būtų išrinkta užsienyje gyvenančių lietuvių ir jiems atstovautų.

Aktyvus užsienio lietuvių dalyvavimas rinkimuose padiktuotų ir kitą sprendimą – steigti naują apygardą, kad Naujamiestyje Vilniuje gyvenančių rinkėjų balsai nepaskęstų užsienyje gyvenančių lietuvių balsuose.

Ambasadorius pabrėžė, jog blogiausia būtų supriešinti užsienyje ir Lietuvoje gyvenančius piliečius, sakė tikįs globalia Lietuva ir manąs, jog vienintelis būdas stabdyti emigraciją – tai kelti Lietuvos ekonomiką, kurti gerai apmokamas darbo vietas Lietuvoje ir palaikyti tvirtus ryšius su emigrantais.

JAV lietuvių iniciatyva skatinti užsienio lietuvių dalyvavimą rinkimuose sulaukė atsako ir kitose šalyse veikiančiose Lietuvių Bendruomenėse. R. Baltaduonis kalbėjosi su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininke Dalia Henke ir aptarė, kaip „Mūsų metas dabar” projekte galėtų dalyvauti kitų šalių Bendruomenės.

Beje, Dalia Henke prieš mėnesį susitiko su Lietuvos vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininku Zenonu Vaigausku. Jis pažadėjo, jog jei balsuotų bent 30 tūkstančių užsienyje gyvenančių lietuvių, jie galėtų turėti savo vienmandatę apygardą.

JAV LB Krašto valdyba, anot jos akcijos „Mūsų metas dabar” koordinacinio komiteto pirmininko, išsikėlė tikslą – 30 tūkstančių balsų surinkti vien Amerikoje.

„Norėtume turėti kandidatą, kuris atstovautų JAV gyvenantiems lietuviams, nes yra nemažai tokių, kurie norėtų prisidėti prie ekonomikos stiprinimo Lietuvoje, bet yra gan sunku tai padaryti neturint politinių svertų. Turint savo atstovą Seime būtų stipresnis ryšys ir būtų galima lengviau bei greičiau įgyvendinti įvairias programas”, – tvirtino R. Baltaduonis.

Ambasadorius R. Kriščiūnas priminė, jog šiemet bus galima balsuoti ir Lietuvos konsulate Los Angeles ir pasakė, jog kreipsis į rinkimų komisiją dėl balsavimo valandų pakoregavimo, nes Californijoje gyvenantiems ir konsulate norintiems savo valią pareikšti rinkėjams tektų balsuoti per naktį. Ambasadorius taip pat sakė, nors dauguma užsienyje gyvenančių lietuvių turbūt norėtų balsuoti internetu, bet nemažai yra ir tokių, kuriems itin svarbus fizinis ryšys su jų balsu, kurie nori atnešti ir įmesti biuletenį į urną patys, o ne sėdėti kur nors oro uoste ar kavinėje ir išsiųsti savo balsą interneto platybėms. Požiūrių, kaip balsuoti, yra ne vienas, bet svarbiausia pasinaudoti savo teise dalyvauti rinkimuose.

R. Kriščiūnas sakė, jog tai pirmi jo, kaip ambasadoriaus JAV, rinkimai, ir jis tikisi, kad čia gyvenantys lietuviai juose dalyvaus itin aktyviai.

„Mane, kaip pilietį, glumina klausimai, kodėl turiu balsuoti, ką man Lietuva davė? Lietuva yra visi mes. Lietuva nėra mistinė valstybė, mes visi ją sudarome, ir pradėti reikia nuo pilietinio savo valios pareiškimo, kokią Lietuvą norime matyti visi ir kiekvienas. Kad ir kur bebūčiau, visada balsavau pats ir skatinau kitus tai daryti. Man tai šventa pareiga. Labai džiaugiuosi, jog bendruomenė irgi tai gerai supranta ir skatina piliečius balsuoti”, – teigė Lietuvos ambasadorius Washingtone.

Tikėkimės, jog Lietuvos partijos įvertins JAV LB iniciatyvą ir šiemet aktyviau prisistatys užsienyje gyvenantiems rinkėjams akcijos „Mūsų metas dabar” interneto svetainėje bei laikraštyje „Draugas”.