Scena iš miuziklo – centre pono Tvardovskio vaidmens atlikėjas Virginijus Pupšys su juokdariais Dominyku Vaitiekūnu (k.) ir Rafailu Karpiu.
Scena iš miuziklo – centre pono Tvardovskio vaidmens atlikėjas Virginijus Pupšys su juokdariais Dominyku Vaitiekūnu (k.) ir Rafailu Karpiu. (Sandros Ščedrinos nuotr.)

Čikagos Auditorium Theatre – lietuvių ir Lietuvos susitikimas

Virginija Petrauskienė.

Šeštadienį, spalio 6-osios vakarą, Čikagos Auditorium Theatre įvyko Amerikoje gyvenančių lietuvių susitikimas su Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės meilės istorija, kurią scenos kalba – šokiu ir muzika papasakojo miuziklo „Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda” kūrėjai. Į išskirtinio masto renginį susirinko gerokai per 3 000 žiūrovų. Iš 3 900 teatre esančių žiūrovams skirtų vietų tą vakarą tuščių kėdžių liko nedaug – tik penktojo aukšto balkone.

Spektaklio pabaigoje į sceną išėjo miuziklo režisierė Anželika Cholina (k.) ir pagrindinė renginio organizatorė Austėja Sruoga.
Spektaklio pabaigoje į sceną išėjo miuziklo režisierė Anželika Cholina (k.) ir pagrindinė renginio organizatorė Austėja Sruoga. (J. Kuprio nuotr.)

Į spektaklį žiūrovai suvažiavo lengvaisiais automobiliais, autobusais, kai kas – didžiuliais trispalvėmis vėliavėlėmis papuoštais limuzinais, traukiniais, atskrido net lėktuvais iš kitų valstijų, tokių, kaip California, Utah, New York, Colorado, Atlanta.

Aplink teatro pastatą esančiose automobilių aikštelėse girdėjosi tik lietuvių kalba, likus dar pusvalandžiui iki renginio pradžios prie durų išsirikiavo tautiečių eilės. Tą vakarą Auditorium Theatre vyko kažkas daugiau, nei tik nuostabaus didžiulio masto lietuviško spektaklio žiūrėjimas – tą jautė daugelis šio renginio dalyvių. Vyko ir ypatinga savo dvasia lietuvių ir Lietuvos buvimo kartu šventė. Prestižinėje Čikagos vietoje parodytas lietuviškas miuziklas tarsi sujungė Lietuvą ir spektaklį žiūrėjusius Amerikos lietuvius.    

Scenoje kartu su profesionaliais aktoriais, solistais, šokėjais iš Lietuvos pasirodė ir Dariaus Polikaičio vadovaujamo Lietuvių meno ansamblio „Dainava” choristai. Miuzikle jie ne tik dainavo, bet netikėtai turėjo tapti ir masinėse scenose dalyvaujančiais aktoriais.

„Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio proga norėjosi surasti tokį kūrinį, kuris sukviestų ir suvienytų Čikagoje ir Amerikoje gyvenančius įvairių kartų lietuvius. Pasirinkome didingą ir Lietuvoje daug gerų įvertinimų sulaukusį Anželikos Cholinos režisuotą miuziklą ‘Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda’ (kompozitorius – Kipras Mašanauskas, libretas – Romo Lileikio, scenografija Marijaus Jacovskio, o kostiumų autorius – Juozas Statkevičius – red. past.). Man atrodo, kad šį sumanymą pavyko įgyvendinti”, – sakė renginio organizatorė, JAV LB Krašto valdybos Kultūros tarybos pirmininkė Austėja Sruoga.

Prieš dvejus metus pradėtas rengti projektas – didžiulės apimties miuziklo ir jo atlikėjų bei dekoracijų atgabenimas į Lietuvą pagaliau įgyvendintas. Jis jau dabar vadinamas vienu iš brangiausių projektų – tam, kad vieną kartą būtų parodytas šis muzikinis spektaklis, prireikė daugiau nei 300 tūkstančių dolerių.

Renginio organizatoriams reikėjo pasirūpinti daugybe dalykų: iš Lietuvos laivais buvo gabenamos dekoracijos, aparatūra, kostiumai. Tačiau nedaug trūko, kad šis krovinys pavėluotų. Mat dėl Amerikos pakrantėje siautusio uragano rekvizitą gabenęs laivas kuriam laikui buvo sustabdytas vandenyne. Taip pat buvo iškilusi ir dar viena grėsmė. Dėl Suomijos kompanijos atšaukto lėktuvo skrydžio pusė spektaklio dalyvių laiku būtų nepasiekę Čikagos. Šią problemą spręsti padėjo LR generalinis konsulatas Čikagoje. Prieš pat kelionę paaiškėjo, kad dėl sveikatos problemų į Čikagą negalės atvykti ir spektaklyje nedalyvaus Kostas Smoriginas. Jį pakeitė solistas Virginijus Pupšys.

„Kai prieš spektaklį pamačiau keturis sunkvežimius su spektaklio aparatūra, tuomet supratau, kokio masto projektą užsimojome įgyvendinti”, – juokėsi Austėja Sruoga. Ji pasidžiaugė, kad atsirado dosnių rėmėjų ir entuziastingų talkininkų, kurie labai prisidėjo, kad miuziklas „Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda” būtų parodytas Auditorium Theatre scenoje.

„Drauge” dar žadame parašyti apie tai, kokie  buvo žiūrovų įspūdžiai, mintys ir nuomonės apie šį Auditorium Theatre įvykusį lietuvišką renginį.

Didingo istorinio miuziklo dalyviai ir žiūrovai visi nesutilpo į vieną nuotrauką.
Didingo istorinio miuziklo dalyviai ir žiūrovai visi nesutilpo į vieną nuotrauką. (Sandros Ščedrinos nuotr.