Montessori mokykloje.
Montessori mokykloje.

Kodėl pasirinkti Montessori mokyklą?

Parengė Audra Adomėnas.

,,Laimingo gyvenimo paslaptis glūdi
Mėgiamo ir reikšmingo darbo sekmėje.
Žmogus-svarbiausias gyvenimo kūrėjas.
Žmogaus darbas pakeičia žemės paviršių.” – Dr. Maria Montessori

„Žiburėlio“ mokykla atvėrė duris 1983 metais. Tai vienintelė už Lietuvos ribų lietuviška montessori mokykla. Čia mes švenčiame visas lietuviškas šventes. Mokykla priima 3-6 metų amžiaus vaikus. Veikia rytinė ir popietinė pamainos. Šį rudenį, bus pravedama pilnos dienos programa norintiems teveliams. Vaikas mokyklą turi lankyti mažiausiai 3 dienas per savaitę.

Kodėl pasirinkti Montessori mokyklą?

Montessori mokykla.
Montessori mokykloje.

1. Taika

Montessori klasėje vyrauja taika ir ramybė. Jei tarp vaikų iškyla nesutarimas, jie mokomi patys išspręsti susidariusius konfliktus . Mokytoja stebi kaip jiems pasiseks susitaikyti.

2. Įvairaus amžiaus vaikų klasės

Montessori klasėje jaunesni vaikai mokosi iš vyresniųjų. Jau penkių metų vaikai būna puikūs mokytojai ir pagalbininkai jaunesniems klasėje.

3. Nepriklausomybė

Montessori metodas moko vaiką būti nepriklausomu. Kiekvienas vaikas atėjęs į pasaulį atsineša savo būdą, charakterį. Tėvai ir mokytojai jo negali pakeisti. Mes tik galime nukreipti, patarti, pamokyti, kad vaikas tobulėtų. Trijų metų vaikas savarankiškai mokomas pasikabinti striukę, užtraukti užtrauktuką, apsirengti, pavalgęs išsiplauti lėkštę… Mokosi sušluoti šukes jei kas nors sudužo. Trijų metų vaikai tai gali atlikti savarankiškai.

Vaikučiai Montessori mokykloje.
Vaikučiai Montessori mokykloje.

4. Atsakingumas

Vaikas mokomas pats suprasti ir nuspręsti kada turi valgyti, kada gali žaisti ar mokytis, kada nusiplauti rankas… Šie gilūs neikainuojami jausmai įskiepyti ankstyvame amžiuje išlieka visam gyvenimui. Čia per kasdieninę veiklą vaikai tampa atsakingais, jautriais, siekia žinių, išmoksta spręsti susidariusias problemas.

5. Pagarba

Montessori mokymo esmė, tai pagarba kiekvienam vaikui. Vaikai mokomi gerbti savo aplinką, vyrenius žmones ir savo bendraamžius.

6. Skatinamas smalsumas

Vaikai montessori klasėje skatinami domėtis, drąsiai klausti įvairius klausimus ir juos nagrinėti. Pavyzdžiui iš kur atsiranda snaigės?

7. Pasaulio supratimas

Paliečiama vaiko vaizduotė ir bandoma įskiepyti jausmą, kad pasaulis pilnas beribių galimybių. Vaikai sužino apie kitus žemynus ir kitas planetas…

Užsiėmimai Montessori mokykloje.
Užsiėmimai Montessori mokykloje.

8. Nekonkurencinė aplinka

Kiekvienas vaikas mokosi pagal savo galimybes. Tai didelės galimybės vaikui tobulėti pagal jo sugebėjimus. Montessori mokykloje vaikai nėra vertinami pagal pažymius ar testus.

9. Malonės ir mandagumo

Vaikai mokomi būti mandagiais, pasisveikinti, kai kalbi žiūrėti kitam į akis, mokomi palaukti eilės. Jei vienas vaikas daro darbelį, tai jis turi palaukti eilės kol draugas pabaigs.

10. Džiaugsmas

Čia vaikai linksmi. Jie myli savo klasės draugus, savo mokytojus, savo darbelius… Didelis džiaugsmas mums mokytojoms matyti vaikų švytinčius veidus, kai jiems kažkas pasisekė ar sužinojo kažką naujo.


Mes kviečiame jus į „Žiburėlio“ mokyklos ATVIRŲ DURŲ DIENĄ šeštadienį, kovo 5-tą dieną nuo 9 v.r. – 11:00 v.r. Čia jūs galėsite plačiau susipažinti su mokykla ir užregistruoti savo vaikučius.

Daugiau informacijos apie mūsų mokyklą galite rasti internete: http://www.ziburelis.org

Mokyklos adresas:
14911 127th Street, Lemont,IL 60439
Telefonas: 630-257-8891
El. paštas: info@ziburelis.org

Mokyklos direktorė: Žibutė Mačiulienė