Istorinis Čikagos ugniagesių laivas, kuris dalyvaus himno giedojimo šventėje. Pirmas iš k. – R. Novak.

Lietuvos himnas „atplauks” Čikagos upe

VIRGINIJA PETRAUSKIENĖ.

„Tautiška giesmė aplink pasaulį” – jau dvyliktus metus iš eilės rengiamas projektas, kurio nesustabdė net COVID-19 pandemija. Nes lietuviai išradingi – jie suranda būdų, kaip saugiai susiburti ir kartu giedoti. Šiais metais Čikagoje Lietuvos himnas bus giedamas kaip niekada iki šiol – pirmiausiai jis suskambės iš Čikagos upe plaukiančių laivų ir pasklis abiejose krantinėse bei ant Columbus tilto. Čia, prie upės, priešais NBC Tower pastatą, kuriame yra įsikūręs LR generalinis konsulatas, liepos 5 dieną kviečiami burtis lietuviai. Giesmės giedojimo laikas – 4 val. po pietų.

Dalyvauti Lietuvos himno giedojimo šventėje užsiregistruota apie 15 motorinių laivų.

LR generalinis konsulas Čikagoje Mantvydas Bekešius, pristatydamas būsimą renginį, pasakojo, kad dalyvauti Lietuvos himno giedojimo šventėje užsiregistruota apie 15 motorinių laivų. Kai kurie iš jų atplauks iš Michigano valstijos.

Įspūdingoje tautine atributika pasipuošusioje laivų kolonoje dalyvausiantys motoriniai laivai atplauks iš dviejų pusių: vieni iš Michigan ežero, kiti upe iš vakarinės pusės. Jie susijungs upėje ir apie 4 val. po pietų sustos prie LR konsulato pastato, kad visi susirinkusieji kartu galėtų sugiedoti Lietuvos himną.

Šių laivų flagmanas bus lietuvio Raymond Novak atgaivintas istorinis ugniagesių laivas, kuris buvo pastatytas 1936 metais ir garsėjo savo galia. Dabar juo rengiamos ekskursijos ir apžvalginiai turai Čikagos upe. Laivas, 39-ojo Čikagos mero garbei, pavadintas Fred A. Busse vardu.

Nors laive telpa 120 žmonių, tačiau siekiant išlaikyti saugų atstumą tarp keleivių, šventės dieną juo plauks tik 60. Jame bus išskleista 30 metrų ilgio Lietuvos trispalvė – Vienybės vėliava. Iš šio laivo nuskambės ir pirmieji Lietuvos himno garsai.

Istorinis Čikagos ugniagesių laivas.

Prie balsų, kurie pasklis iš flagmano, jungsis kituose laivuose plaukiantys bei abiejose upės pusėse ir ant Columbus tilto susirinkę lietuviai. Tokia šių metų Lietuvos himno giedojimo tvarka padės laikytis saugaus atstumo, o kartu susijungti balsais ir širdimis su visais giedotojais.

Į klausimą, kaip kilo idėja laivais atplukdyti ir Čikagos centre paskleisti Tautišką giesmę, M. Bekešius atsakė, kad jo ši mintis neapleido nuo tos dienos, kai jis atvyko dirbti į Čikagą. „Pamenu, atsistojau prie konsulato lango ir pažvelgiau į upę – joje zujo daugybė laivų. Tuomet ir kilo mintis, kad savo Lietuvos šventę galėtume atšvęsti plaukdami Čikagos upe. O kodėl gi mums nepraplaukti?”, – „Draugui” sakė gen. kosulas. Jis pridūrė, kad yra nemažai čia gyvenančių lietuvių, kurie turi įsigiję laivų – tai ir žvejų klubo nariai, buriuotojai ir kiti, mėgstantys laisvalaikį leisti ant vandens.

Nors Lietuvoje himnas bus giedamas liepos 6 dieną, neabejokime – Čikagoje mūsų susirinks tiek daug, mes užtrauksime taip garsiai, kad mūsų giesmė tikrai susijungs su tautiečių visame pasaulyje giedojimu. Kviečiame atvykti ir dalyvauti jau 12 metus iš eilės skleidžiant Lietuvos himną Čikagoje ir savo balsais įsiliejant į pasaulinį lietuvių chorą.

Kai kurie iš jų atplauks iš Michigano valstijos.