Los Angeles vyks verslo forumas „Co-create: Join Forces for Innovation and Advancement”. (LR gen. konsulato Los Angeles nuotrauko)

Los Angeles ruošiasi Prezidento vizitui

Istorinis įvykis – ir didelis renginys jam pažymėti. Pirmą kartą po 20 metų į Californiją atvykstantį Lietuvos vadovą ir jį lydinčią delegaciją „Angelų miestas” pasitinka surengdamas Los Angeles – Lietuvos verslo forumą.

Prezidentas Gitanas Nausėda.

Jau kitą savaitę JAV Vakarų pakrantėje lankysis Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda su pirmąja ponia Diana Nausėdiene bei juos lydinčia didele Lietuvos verslininkų delegacija. Į Californiją Prezidentas atvyks iš New Yorko, kur rugsėjo 18–20 dienomis dalyvaus Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos (JTGA) 78-ojoje sesijoje. Lietu­vos vadovas į pasaulio šalių lyderius kreipsis jau penktą kartą. Jo pranešimas numatytas rugsėjo 20 d.

Po to Lietuvos vadovas vyks į Los Angeles, kur susitiks su vietos lietuvių bendruomene ir atidarys JAV ir Lietuvos verslo forumą, orientuotą į verslo bendradarbiavimą informacinių technologijų, gynybos srities industrijų, nulinės taršos pramonės ir tvaraus maisto industrijų srityse.

Kalbėjosi Ramunė Lapas.

Apie būsimą G. Nausėdos vizitą Vakarų pakrantėje ir jo proga Los Angeles rengiamą verslo forumą „Co-create: Join Forces for Innovation and Advancement” „Draugui” papasakojo LR generalinio konsulato Los Angeles vadovė Laima Jurevičienė ir komercijos atašė Mantas Zamžickas.

Mantas Zamžickas.

Papasakokite apie forumo tikslus ir formatą?

M. Zamžickas: Pagrindinis verslo forumo organizatorius – LR generalinis konsulatas Los Angeles. LR prezidentas bus forumo garbės svečias ir pagrindinis pranešėjas. Tačiau Lietuvos delegacijos programa bus žymiai platesnė, tad prie jos rengimo prisidėjo ir kiti generaliniai konsulatai Amerikoje, Lietuvos ambasada, Lietuvos garbės konsulai, profesionalų klubai, partneriai Lietuvoje. Tai visos komandos – JAV  ir Lietuvoje – darbas, kuriuo siekia­ma geriausio rezultato.

Forumas bus istorinis, nes jis kartu pažymi ir istorinį Lietuvos Respublikos prezidento vizitą į Los Angeles, tokio vizito nebuvo per pastaruosius 20 metų. Kartu su Prezidentu atvyksta daugiau nei 30 verslų atstovai, dirbantys maisto ir gėrimų, informacinių technologijų, net-zero, arba kitaip – atsinaujinančios energetikos, taip pat gynybos srityse. Prezidento vizito proga ir organizuojamas Los Angeles – Lietuvos verslo forumas, į kurį kviečiami vietos pro­fesionalai, norintys susipažinti su Lietuvos verslu, išgirsti apie verslininkų planus Jungtinėse Amerikos Valstijose ir konkrečiai JAV Vakarų pakrantėje, apie inovacijas Lietuvoje, sužinoti iš Prezidento lūpų kaip apskritai Lietuva gyvena. Tad tokie planai, ir dabar stengiamės pritraukti kuo daugiau JAV auditorijos, kad galėtų supažindinti su mūsų pasiekimais.

Ar šis forumas yra tarsi Šiaurės Amerikos-Lietuvos verslo (NALB) forumo dalis, ar tai – atskiras renginys? Ir dėmesys jame bus skiriamas būtent Lietuvos ir Californijos, Los Angeles apskrities verslo ryšiams?

M. Zamžickas: Verta pastebėti, kad Californija pagal savo ekonominius rodiklius yra viena svarbiausių ekonomikų Jungtinėse Amerikos Valstijose. Per artimiausius 10–20 metų valstija patirs daug transformacijų: čia siekiama mažinti dujų išmetimą į aplinką, mažinti aplinkos taršą, kad ji būtų sveikesnė, žalesnė, susitelkti į atsinaujinančius energetikos šaltinius. Los Angeles apskritis per artimiausius 10 metų taps ir pasaulio sporto sostine – 2026 m. čia vyks pasaulio futbolo čempionatas, vėliau, 2028-aisiais – olimpinės žaidynės, taip pat bus organizuojami golfo turnyrai, JAV ir pasaulio įvairių sporto šakų čempionatai. Tad norime ir Lietuvos verslui parodyti tas galimybes, kurias suteiks vykdomos transformacijos ir organizuojami renginiai.

Apskritai, Prezidento ir verslo delegacijos programa bus žymiai platesnė – ne tik šis forumas. San Francisce organizuojami susitikimai su informacinių technologijų kompanijomis, vyks taip vadinami Lietuvos pusryčiai. Iš ten delegacija atvyks į Los Angeles, kur vyks forumas. Maisto pramonės atstovai turės atskirus susitikimus su prekybos tinklais, partneriais, konsultantais. Organizuojame ir atskirus susitikimus net-zero, gynybos sektorių, Klaipėdos uosto atstovams. Aplink  šį istorinį Prezidento vizitą bus dar daugybė kitų renginių, kurie galbūt ir sukurs aplinką, šiek tiek besiskiriančią nuo kasmetinio Šiaurės Amerikos-Lietuvos verslo forumo.

Laima Jurevičienė.

Kas dar laukia Prezidento Los Angeles?

L. Jurevičienė: Tos pusantros dienos, kurias Prezidentas viešės Los Angeles, dienotvarkė bus įtempta ir prasminga. Svarbiausia, žinoma – verslo forumas ir Lietuvos verslo įmonių atstovų atvykimas į Los An­geles, atskiros jų programos pagal atstovaujamas sritis. Bet taip pat – susitikimas su lietuvių bendruomene, kuris numatomas rugsėjo 21-osios vakare ir vyks Šv. Kazimiero parapijos teritorijoje. Bendruomenės nariai jo labai laukia ir tam ruošiasi. Tai bus labai svarbus susitikimas, Prezidento ir pirmosios ponios pabendravimas su bendruomene, kuri yra labai aktyvi ir turi turtingą istoriją.

Kalbant apie tiesioginius verslo ryšius tarp Lietuvos įmonių ir Los Angeles verslininkų, kokias išskirtumėte stipriausias bendradarbiavimo grandis? Ir kas dar yra neišnaudota, kuo mes vieni kitiems galime būti įdomūs?

M. Zamžickas: Yra toks posakis – „Sky is the limit…” Tai, kalbant apie Jungtinių Amerikos Valstijų rinką ir konkrečiai apie Vakarų pakrantę, tos galimybės turbūt yra neribotos. Jeigu Californiją išskirtume kaip atskirą valstybę, ji būtų ketvirta ar penkta pasaulio ekonomika. Įsivaizduokite, konkuruoja su tokiomis valstybėmis kaip, pvz., Vokietija. Tai galingas ekonomikos variklis, ir todėl mes Los Angeles ir Californiją visuomet pristatome kaip didelių galimybių regioną, į kurį verta įeiti, investuoti. Mūsų informacinių technologijų kompanijos mato čia daug galimybių. Tokioms kompanijoms kaip „Teltonika”, kurios gamina atsinaujinančios energetikos produktus, ar elektros krovimo stoteles, ar saulės baterijas, tai yra perspektyvi rinka, kurioje galima realizuoti savo produkciją. Bet nepamirškime ir tradicinės pramonės. Ir maisto pramonė gali rasti savo kelius, tik mes turime sudominti kaliforniečius  – ne tik diasporą – savo produktais ir pritaikyti juos vietinei rinkai. Dabar kaip tik ir atvyksta kompanijos iš Lietuvos, kurios siekia surasti klientus ir užmegzti ilgalaikes partnerystes su JAV Vakarų pakrantės verslais.

Gynybos sektorius taip pat sulauks dėmesio forume. Gal galėtumėte papasakoti apie tai daugiau?

M. Zamžickas: Gynybos pramonė – pakankamai platus aspektas. Atvyksta įmonių, kurios kuria programinę įrangą, lazerius, prisideda prie aviacijos vystymo, kosminių palydovų kūrimo, atstovai. Visa tai gali būti panaudojama ir gynyboje, todėl šios įmonės priskiria save ir prie gynybos sektoriaus įmonių. Galų gale net maisto produktai, jeigu jie yra ilgalaikio vartojimo, gali būti naudojami gynyboje. Tai yra pakankamai plati industrija. Dalyvaus Gynybos ir saugumo pramonės asociacija, pristatysianti visus savo narius. Organizuojamas vizitas į NASA tyrimų centrą Pasadenoje, vyksime į uostus, kurie irgi išgyvena svarbias transformacijas – įdiegiama daug informacinių technologijų, ieškoma atsinaujinančios energetikos sprendimų. Norim visą šitą sistemą pamatyti, suprasti ir pagalvoti, ką mes galime pritaikyti ir pasiūlyti. Todėl labai kviečiame visus į renginį susipažinti su Lietuvos pasiekimais. 

Ką dar norėtumėte pasakyti svarbaus įvykio išvakarėse?

M. Zamžickas: Norėčiau pabrėžti, kad per pastaruosius 3–4 metus tas ekonominis intensyvumas tarp Lietuvos ir JAV aktyviai didėja. JAV yra Lietuvos strateginė partnerė, ir natūralu, kad mes norime tuos ryšius palaikyti, stiprinti, o tokie renginiai ir vizitai padeda šį bendradarbiavimą vystyti.

L. Jurevičienė: Potencialo tikrai yra. Mes turime sutelkti savo jėgas ir dirbti. Čia mums labai reikalinga diasporos, JAV išei­vijos parama. Norime, kad tie ryšiai dar labiau gilėtų, stiprėtų, plėstųsi, todėl kviečiame kuo daugiau verslo ir diasporos atstovų dalyvauti šiame renginyje ir, be abe­jo, paraginti savo draugus amerikiečius prisijungti prie šių mūsų tarpusavio ryšių skatinimo.

Los Angeles – Lietuvos verslo foru­mas vyks ketvirtadienį, rugsėjo 21 d., nuo 8 val. ryto iki 1:30 val. p. p. UCLA Anderson School of Management, 110 Westwood Plaza, Los Angeles, CA 90095. Bendruomenės susitikimas su Lietuvos pirmąja pora – rugsėjo 21 d. 6:30 val. v. Šv. Kazimiero lietuvių parapijoje.

Los Angeles vyks verslo forumas „Co-create: Join Forces for Innovation and Advancement”.

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2023-ųjų m. Rugsėjo 16 d. numeryje, Vol. CXIV NR. 74)