ALGIRDAS BRONIUS VOLODKA

A†A
ALGIRDAS BRONIUS VOLODKA mirė š. m. kovo 31 d. savo namuose Antioch, IL, apsuptas savo šeimos. Jam buvo 76-eri, ilgai sirgo plaučių liga.

Gimė 1944 m. rugsėjo 22 d. Vokietijoje.

Gyveno Antioch, Lake Bluff, Lindenhurst priesmiesčiuose, anksčiau Čikagoje, Marquette Parko apylinkėje.

Nuliūdę liko: žmona Kristina Civinskaitė, dukra Kathrine su vyru Scott Hubert; sūnus Nikolas; anūkai Rebekah, Alexander, Steven, Kimberly bei daug sūnėnų ir dukterėčių.

Volodkų šeima pasitraukė iš Lietuvos nuo antros sovietinės okupacijos 1944 m. vasarą. Algirdas gimė Vokietijoje tų metų rudenį. Šeima emigravo į Ameriką 1950 metais.

Algirdas baigė Mount Carmel gimnaziją Čikagoje, po to – University of Illinois-Chicago, kur įgijo bakalaurą iš biologijos, ir Roosevelt University, kur įsigijo mikrobiologijos magistro laipsnį.

1966 m. vedė Kristiną ir kartu išgyveno 55 metus – iki Algirdo mirties.

Nuo 1969 m. iki pensijos 2004-aisiais dirbo Baxter Laboratories. Algirdas sąžiningai vykdė pilietines ir bendruomenines pareigas. Ilgus metus buvo balsavimo teisėjas (election judge).

Universiteto metais jis daug sportavo, ypač mėgdavo žaisti futbolą su draugais Marquette Parke. Buvo treneriu ir teisėju Lindenhurst miesto jaunimo futbolo lygoje. Daug laiko skyrė padėdamas pradžios mokyklos vaikams su negalia ruošti pamokas.

Labai mėgo gyvūnus ir augalus. Savanoriavo „Shedd Aquarium”, prižiūrėdamas jūros gyvūnus.

Velionio pageidavimu laidotuvės – privačios. Nuoširdžiai prašome prisiminti velionį savo maldose.

Nuliūdusi šeima.