ALGIRDAS DADIS BIRUTIS

A†A ALGIRDAS DADIS BIRUTIS mirė 2020 m. birželio 28 d. Scottsdale, Arizonoje, sulaukęs 92 metų. Gimė 1928 m. birželio 5 d. Kaune, Lietuvoje.

Ilgus metus dirbo Continental Can bendrovėje, o išėjęs į pensiją, gyveno Čikagos priemiesčiuose. Pastaruosius keletą metų gyveno pas sūnų Scottsdale, Arizonoje. Buvo vedęs Jolitą Gražulytę ir augino du sūnus: Rimantą ir Andrių.

Nuliūdę liko: sūnus Andrius su žmona Debra ir sūnumi Alexander; brolis Jurgis su žmona Danguole, sūnėnai: Tadas Birutis su žmona Rima, Paulius su vaikais Krista, Tomu ir Luku, dukterėčia Adria Neverauskienė su vyru Vidu ir vaikais Kovu, Gyčiu ir Evalina; dukterėčia Ligija Silano ir sūnėnas Stasys Birutis.

A. Birutis su tėvais iš Lietuvos pasitraukė į vakarus 1944 metais. 1949 m. atvyko į JAV. Prasidėjus Korėjos karui, dvejus metus tarnavo Amerikos kariuomenėje. Grįžęs baigė Polytechnic Institute of Brooklyn, įgydamas chemijos inžinerijos specialybę.

Didelę savo gyvenimo dalį jis skyrė sportui. Labai mėgo žaisti krepšinį. Pasižymėjo žaisdamas Scheinfeldo „Kovo”, kariuomenės pulko rinktinėje, koledžo komandoje ir New Yorko lietuvių atletų klube.

1948 m. su lietuvių krepšinio rinktine buvo išvykęs į Prancūziją, kur rungtyniavo prieš stipriausias Prancūzijos miestų komandas. Varžybų rezultatai stulbinantys – laimėta 15 rungtynių iš 16. Prancūzų Mulhouse L’Esperance komanda pakvietė Dadį pasilikti ir žaisti komandoje bei ją treniruoti. Mulhouse laikraštis Dadį apibūdino kaip „Fred Astaire” – dramatiškas ir stebinantis. Treniravo jaunus lietuvius krepšininkus.

Prisimenant linksmą, draugišką lietuvį vietoje gėlių šeima siūlo aukoti Raseiniuose statomam partizanų paminklui. Aukoti galima per Tautos Fondą. Čekius rašyti:

Lithuanian National Foundation Inc.
307 West 30th Street
New York, NY 10001
Memo: Algirdo Biručio atminimui.

Dadį mylinti šeima.