AURELIJUS PRAPUOLENIS

A†A AURELIJUS PRAPUOLENIS mirė 2020 m. birželio 15 d. sulaukęs 91 metų. Gimė 1929 m. sausio 23 d. Kybartuose, Lietuvoje, Jono ir Jadvygos (Česaitytės) šeimoje.

Nuliūdę liko: žmona Vida, Aurelijaus sesuo Aldona, broliai Jurgis ir Marijus.

1944 m. šeima pasitraukė iš Lietuvos į Austriją, iš ten 1949 m. atvyko į Ameriką. Apsigyveno Cicero, Illinois.

Aurelijus buvo labai aktyvus tenisininkas, baidarininkas, alpinistas ir labai mėgo fotografuoti gamtą. Paskutiniais savo gyvenimo metais giedojo Šv. Antano parapijos chore.

Laidotuvės privačios. Prašome prisiminti velionį savo maldose. Liūdintys artimieji.