DANUTĖ DIRVIANSKYTĖ DULKSNIENĖ

A†A DANUTĖ DIRVIANSKYTĖ DULKSNIENĖ mirė 2022 m. kovo 29 d., sulaukusi 89 metų.

Gimė 1932 m. Kaune.

Gyveno Birmingham, MI. Nuliūdę liko: duktė Daina su vyru Robertu, duktė Audra su vyru William, anūkai Justine ir Duncan; brolis Rimantas Dirvonis su šeima.

Velionė buvo a. a. Vytauto Dirvianskio ir a. a. Onos Andriušis dukra. 1960 m. ištekėjo už a. a. Algimanto Dulksnio.

Danutė imigravo į Ameriką 1949 metais. 1950 m. baigė Union High School Grand Rapids, MI ir po to persikėlė į Čikagą. Šiame mieste ir jo priemiesčiuose gyveno daugiau nei 50 metų. Vėliau persikėlė į Detroito priemiesčius. 1955 m. University of Illinois Champaign-Urbana, ji įgijo ekonomikos bakalauro laipsnį, o 1964 m. University of Chicago įgijo MBA. Daugiau nei 30 metų dirbo Bell Federal Savings & Loan (Bank of America). Ji mėgo slidinėti ir žygius pėsčiomis, ypač Colorado kalnuose. Daug keliavo po pasaulį. Tačiau labiausiai mėgo žaisti su anūkais ir vedžioti savo šunį.

Vietoje gėlių prašome aukoti Fisher Center for Alzheimer’s Research Foundation, FDR Station, PO Box 220, New York, NY 10150, alzinfo.org.

Nuliūdusi šeima.