Elena Meilutė Žukauskienė Jasinskaitė

A † A ELENA MEILUTĖ ŽUKAUSKIENĖJASINSKAITĖ. Mirė 2013 m. balandžio 28 d., Blue Springs, MO, savo namuose po sunkios ligos. Gyveno Blue Springs, MO, anksčiau Čikagoje ir LaPorte, IN. Gimė Prienuose, 1923 m. rugpjūčio 3 d. Igno ir Teodoros (Pavlovna) Jasinskų šeimoje. Įsigijo mokytojos diplomą ir gyveno Marijampolėje prieš pabėgant į Vokietiją 1943 metais. 1946 m. vasario 15 d. ištekėjo už Jono Žukausko. Elena daug metų dirbo Cook County ligoninėje Čikagoje, laboratorijos technologe. Patiko jai daržininkauti, megzti ir skaityti. Prieš ją į Amžinybę iškeliavo jos tėvai, jos vyras ir anūkas Adomas Merkys. Nuliūdę liko: sūnus Edvardas Žukauskas su žmona Yun Im, gyvenantys El Paso, TX; duktė Laima Schamel su vyru Tony, gyvenantys Blue Springs, MO; duktė Dana Žukauskaitė, gyvenanti Olathe, KS; brolis Eugenijus Jasin su žmona Regina, gyvenantys Dundas, Ontario, Kanadoje; anūkai John Zukauskas su žmona Jenny, iš El Paso, TX, Michael Zukauskas su žmona Jennifer iš Austin, Texas, Ingrid Berg iš Blue Spring, MO, Lauren Coltman iš Blue Springs, MO, Ben Schamel iš Blue Springs, MO, Justinas Merkys su žmona Victoria Čikagoje, IL ir Stephen Merkys su žmona Melissa iš Kansas City, MO; proanūkiai Ryan Zukauskas, Emily Zukauskas, Lilli Berg, Katrina Berg, Ava Berg ir Jack Merkys bei kiti artimi draugai. Šv. Mišios aukojamos ketvirtadienį, gegužės 2 d. 10 val. r. Šv. John LaLande katalikų bažnyčioje, 801 NW R. D. Mize Rd., Blue Springs, MO. Lankymas įvyks bažnyčioje 30 min. prieš šv. Mišias. Vietoje gėlių, šeima siūlo aukoti Elenos vardu Susan G. Komen Breast Cancer Fondation. Prisiminimus ir užuojautas šeimai galima siųsti www. meyersfuneralchapel.com Laidot. direkt. Meyers Funeral Chapel, 1600 W. Main St., Blue Springs, MO.