JONAS STANKŪNAS

A†A JONAS STANKŪNAS mirė š. m. birželio 29 d., sulaukęs 93 metų.

Gimė 1928 m. gegužės 4 d. Lietuvoje. Gyveno Palm Beach Gardens, FL. Nuliūdę liko: mylinti žmona Gražina, su kuria laimingai išgyveno beveik 70 metų; duktė Gina Pugliese su vyru Paul; sūnūs Jonas su žmona Paula ir Julius; anūkai Jonas Stankūnas ir Chelsea Seebauer; proanūkės Gina ir Valentina.

Jonas Stankūnas savo gyvenime įveikė daug neįsivaizduojamai sunkių kliūčių. Jam buvo svarbi kiekviena gyvenimo akimirka, ir jis karštai mylėjo savo artimuosius. Jis buvo ir kareivis, ir talentingas boksininkas, mokėjo penkias kalbas, kurių nepamiršo iki gyvenimo pabaigos, buvo sėkmingas verslininkas, domėjosi muzika, kulinarija ir mados pasaulio naujienomis. Už viską labiausiai jis mylėjo savo šeimą. Jonas buvo kuklus, mylintis, įkvepiantis ir tuo pačiu tvirto, nepalaužiamo charakterio žmogus.

Jo mirtis palieka didžiulę tuštumą, bet jo charakterio savybės ir jo meilė išliks daugelio mintyse ir širdyse. Nors jau pasibaigė gražus jo žemiškas gyvenimas, prie dangaus vartų jis, be abejo, bus sutiktas garbingai.

Jonas labai mėgo skaityti „Draugą”, nes šis laikraštis jam buvo ryšys su lietuvių kultūra, tautiečiais ir ta šalimi, kurią jis taip mylėjo.

Jo atminimui galima aukoti „Draugui”, kad ir kiti toliau galėtų skaityti ir džiaugtis šiuo laikraščiu.

A. a. Jono paskutinieji žodžiai buvo „likite sveiki” ir „likite stiprūs”.

Liūdinti šeima.