JUDY (JUDITA) GRIGALAUSKAITĖ YUSKA

Mirtis – tai slekstis, bet ne pabaiga,
Brangiausi žmonės eina ir palieka.
Tačiau nuo Jų nusidriekia šviesa,
ir atmintyj gyvi išlieka….

A†A JUDY (JUDITA) GRIGALAUSKAITĖ YUSKA po sunkios ligos mirė birželio 3 d., sulaukusi 69 metų. Gimė 1951 m. vasario 12 d., Čikagoje. Gyveno Merrill, WI, anksčiau Berwyn, IL.

Dideliame sielvarte liko: mylintis vyras Bob Yuska, duktė Melissa Yuska, sūnus Erikas Yuska su žmona Danielle; sesutė Jolanta Zubinas su vyru Jonu, krikšto sūnus Andrius Zubinas su žmona Ingrida, Tomas Zubinas su sužadėtine Kerry; vyro Bob brolis Ričardas su žmona Sue; pusbrolis Brunonas Dovilas su šeima. Taip pat – pusbroliai Andrius Kazlauskas su šeima ir Aridas Kazlauskas Lietuvoje bei kiti artimieji ir pažįstami. Atsisveikinimo šv. Mišios už a. a. Judy sielą įvyks vėliau.

Prašome prisiminti velionę savo maldose. Ilsėkis ramybėje brangi žmona, mamyte, močiute, sesute ir uošve. Nuliūdę šeima ir artimieji.