JURGIS GRAVROGKAS

Mirė Menands, NY. Jurgis gimė 1928 m. Kaune, kur jo tėvas, Julius Gravrogkas, buvo Vytauto Didžiojo universiteto Prezidentas. Po karo su tėvais imigravo į JAV, buvo JAV armijos karininkas garsiojoje 101-st Airborne Division. Baigė Union College su BA laipsniu ir State University of New York at Albany su MA laipsniu. 30 metų buvo vokiečių ir rusų kalbų profesorius ir svetimų kalbų skyriaus vedėjas (chairman) Hudson Valley College, kuris priklausė State University of New York. Dideliame nuliūdime liko: žmona, medicinos profesorė, daktarė Aldona Lillian Baltch-Gravrogkas, MD, su kuria Jurgis išgyveno daugiau kaip 54-erius metus, kiti giminės ir draugai Amerikoje ir Lietuvoje. Jurgis palaidotas Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse Amsterdam, NY.