MICHALINA GINČAUSKIENĖ-ALEKSANDREVIČIŪTĖ

A†A MICHALINA GINČAUSKIENĖ-ALEKSANDREVIČIŪTĖ (1920–2019). Michalina mirė gegužės 6 d. Pensacola, Floridoje, sulaukusi 98 metų amžiaus.

Gyvendama East Chicago buvo aktyvi JAV Lietuvių Bendruomenės narė (vyras buvo apylinkės pirmininkas). Dvidešimt metų (1984–2004) aktyviai dalyvavo St. Petersburgo LB apylinkės veikloje: modeliavo rūbus renginiuose, dainavo chore. Ji labai mėgo klausytis muzikos ir skaityti poeziją bei praleisti laiką su vaikais ir anūkais. Į Pensacola persikėlė 2004 metais, kad būti arčiau sūnaus ir anūkų. Čia gyveno iki mirties.

Į JAV emigravo 1949-aisiais. Ji dažnai pasakodavo vaikams apie bėgimą iš Lietuvos per karą ir apie gyvenimą Vokietijoje, Kemptene pabėgėlių stovykloje. Ji sakydavo, kad „mes esame kaip rudens lapai, išbarstyti po visą pasaulį”. Apie tėvelių pasitraukimą iš Lietuvos karo pabaigoje dukra Aurelija išleido prisiminimų knygą „The Scattered Autumn Leaves” (amazon.com 2017). Nenuostabu, kad Michalinos mylima daina buvo „The autumn leaves drift by my window, the autumn leaves of red and gold…” .

Nuliūdę liko: dukra dr. Aurelija Ginčauskas, žentas prof. Vytautas Palčiauskas; sūnus dr. Rolandas Ginčauskas su žmona Sharon ir anūkai Gregory ir Laura. Miela Mamyte, tu būsi mūsų širdyse, kai rudens lapai pradės švelniai kristi ant žemės. Nuliūdusi šeima.