NIJOLĖ ŠALČIUS

2022 m. rugsėjo 19 d., eidama 92-uosius metus, mirė mūsų brangi mama A†A NIJOLĖ ŠALČIUS.

Ji buvo nuostabi mama, kuri visada buvo šalia, kai mums jos reikėjo. Ji taip pat turėjo daug draugų ir buvo labai mylima Great Neck, NY lietuvių bendruomenės narė.

Nuliūdusi šeima.