pulk. ROBERTAS A. ALEKSIŪNAS

Su liūdesiu pranešame, kad š. m. lapkričio 29-tą dieną nuo „Agent Orange” pasekmių, mirė A†A pulk. ROBERTAS A. ALEKSIŪNAS (Lt. Col. US Army (Ret).

Jis palaidotas Abraham Lincoln National Cemetery, Elwood, Illinois. Karinės pagarbos atidavimo apeigos vyks suvaržymams dėl Covid-19 pasibaigus.

Jo liūdi vaikai: sūnus Raimundas Aleksiūnas, duktė Linda Aleksiūnas McConaughy ir jų šeimos, sesuo Julija (Cijūnelienė) Dantienė, brolis Algirdas Aleksiūnas, giminės ir draugai Amerikoje, Lietuvoje ir Vokietijoje.

Prašome prisiminti a. a. Robertą savo maldose.