ALGIRDAS RUTKAUSKAS

A†A ALGIRDAS RUTKAUSKAS mirė š. m. gruodžio 9 d. savo namuose, artimųjų globoje palydėtas į paskutinę kelionę.

Gimė 1956 m. rugpūčio 3 d. Kaune, Algirdo ir Valerijos Spiridonovų-Lašų šeimoje. Mokėsi Kauno II vidurinėje ir Saulės mokykloje, vėliau įstojo į Medžio apdirbimo technikumą. Dirbo Kauno M. K. Čiurlionio muziejuje Parodų skyriuje darbininku, vėliau restauratoriumi. 1978 m. sukūrė šeimą su Violeta, užaugino dukrą Ievą ir sūnų Vytautą.

1989 m. atvyko į Ameriką. Sunkiai dirbo įvairiose kompanijose, o nuo 1990 m. iki pat ligos – apartementinių kompleksų prižiūrėtoju.

Netekome puikaus, jautraus ir šilto šeimos žmogaus, atsidavusio tėvo, mylinčio vyro. Mums jo šilumos niekas neatstos ir nepakeis jo globos ir rūpesčio. Liūdime kartu visi: žmona Violeta, vaikai Ieva ir Vytautas, sesuo Jolanta Nagienė, sūnėnai Norbertas ir Arnoldas su šeimomis, giminės ir artimieji JAV bei Lietuvoje.

Laidotuvės bus privačios, apie atsisveikinimą ir šv. Mišias Algirdo atminimui pranešime vėliau.