VIKTORAS VYTAUTAS KLEMAS

Su giliu liūdesiu pranešame, kad A†A VIKTORAS VYTAUTAS KLEMAS Delaware University profesorius, jūros ir erdvės iš satelitų tyrinėtojas, Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys, skautas akademikas, Mokslo ir Kūrybos Simpoziumų dalyvis, Vytauto Didžiojo universiteto Atkuriamojo senato narys, Klaipėdos universiteto garbės daktaras šių metų balandžio 24 dieną baigė savo žemišką kelionę.

Vytautas Klemas gimė Klaipėdoje 1934 m. lapkričio 29 d.

Bakalauro ir magistro laipsnius iš elektrinės inžinerijos ir optinės fizikos įgijo M.I.T., Ph.D. iš optinės fizikos – Technische Universität Braunschweig, Vokietijoje, Delaware universitete dėstė penkiasdešimt dvejus metus.

Laidotuvės įvyks penktadienį, gegužės 13 d., 10 valandą Veterans Memorial Cemetery, Bear, DE.

Vietoj gėlių šeima prašo remti Camp Neringa, 147 Neringa Road, Brattleboro, VT 05301.

Liūdi: žmona Vida Vaišnytė Klemienė, sūnūs Andrius Klemas ir Tomas Klemas, anūkai Asta Klemaitė ir Jonas Paulius Klemas. Sūnus Paulius Klemas mirė prieš trejus metus.