VIOLETA JANINA (LITA) AVIŽIENĖ (BUŽĖNAITĖ)

A†A VIOLETA JANINA (LITA) AVIŽIENĖ (BUŽĖNAITĖ) mirė 2019 m. sausio 15 d. Gyveno Daytona Beach, FL. Gimė 1932 m. gegužės 13 d. Lietuvoje. Per karą jauna Lita kartu su Mama ir dviem broliais pasitraukė iš Lietuvos. Gyveno Vokietijoje, po to atvyko į Ameriką. 1955 m. ištekėjo už Alberto J. Avižos, kuris dirbo patologu Veterans Administration. Susilaukė 4 vaikų. Šeima gyveno Manteno, IL, Brecksville, OH, Chicago, IL, Togus, ME, North Chicago ir Lake Forest, IL. Po vyro mirties 1993 m. Violeta persikėlė gyventi į Daytona Beach, FL.

Nuliūdę liko: broliai Ramūnas (Irena ir Angelika) ir John-Arūnas (Noi); sūnūs Jonas (Joellen), Julius (Marlena), Augustinas-Augie, dukra Onytė; anūkai Andrew (Nami), Kate, Aleksandra, Anthony, Christina, Adrian Zarantonello (Rachel); proanūkas Parker, taip pat daug dukterėčių, sūnėnų, produkterėčių ir prosūnėnų. Velionės palaikai buvo kremuoti Daytona Beach. Apie atsisveikinimą Čikagoje artimiesiems šeima praneš vėliau. Nuliūdę artimieji.