„Neringos” stovyklos dalyviai.

„Neringos” stovyklai – jos istorijoje dosniausia auka

Dana Grajauskas.

„Neringos” stovykla sulaukė pačios didžiosios aukos savo istorijoje – 200 tūkst. dol. Šiuos pinigus paaukojo „Neringos” alumni Ann Simanis Weiss ir jos brolis Joe Simanis kartu su savo sutuoktiniais.

Šią nepaprastai dosnią auką jie skyrė savo tetos Helen atminimui. Buvo nuspręsta įkurti Helen Simanis fondą, kurio tikslas – puoselėti „Neringos” katalikišką misiją.

„Neringos” stovykla, įsikūrusi pietiniame Vermonte, neseniai atšventė 50-ąjį gimtadienį. Jos misija yra suteikti stovyklautojams visapusišką patirtį, praturtintą lietuvišku paveldu ir katalikų tikėjimu, skatinti teigiamą visų dalyvių charakterio ugdymą.

Stovykloje tarp beržų – tarsi šventovėje

Ann ir Joe aštuntajame dešimtmetyje stovyklavo „Neringoje” angliškai kalbančių lietuvių kilmės vaikų stovykloje. Įteikdama auką, Ann šitaip parašė: „Mūsų teta Helen buvo atsidavusi ir savo tikėjimui, ir savo lietuviškam identitetui. Būtent ji, kai buvome vaikai, paragino mus dalyvauti ‘Neringos’ stovykloje. Prisimenu mūsų pirmąjį apsilankymą ‘Neringoje’ vasarą dar prieš mums stovyklaujant. Prisimenu tetą, vaikščiojančią beržų šventovėje tarp klibančių suolų ir pakrypusio altoriaus. Savo kelionėse mūsų teta aplankė daugybę šventovių visame pasaulyje, tačiau įsivaizduoju, kad ji pasakytų, jog ši rami vieta miške buvo viena gražiausių matytų šventovių. Taigi nesugalvojome geresnio būdo pagerbti tetos atminimą, kaip su šia dovana ‘Neringai ’”.

Helen Simanis.

Tęsia šeimos tradiciją

Helen Simanis, didžiąją savo karjeros dalį praleido dirbdama pramoninės saugos tarnyboje Connecticute. Ji buvo aktyvi Lietuvos Vyčių skyriaus narė ir atsidavusi Šv. Jurgio katalikų bažnyčios parapijietė Bridgeporte, CT. H. Simanis – pirmoji, kuri buvo apdovanota Šv. Augustino tarnybos medaliu, įsteigtu Bridgeporto vyskupijos 2005 m.  Ji nuolat prisimenama kaip žmogus, ištiesiantis pagalbos ranką ir atidžiai išklausiantis visų, kuriems tik reikėjo jos laiko ir patirties. Helen mirė 2019 m. spalio mėn. Įdomu, kad Helenos brolis Joseph, Ann ir Joe tėvas, padėjo kuriant Lietuvos katalikų misiją Washingtone. Aukodami „Neringai”, Ann ir Joe tęsia šeimos tradiciją.

Auka – kaip sparnai naujam stovyklos etapui

Ann ir Joe išgirdo apie Neringa100 aukų vajų, apie tai, jog Camp Neringa, Inc. telkia lėšas stovyklos nuosavybei įsigyti iš stovyklos steigėjų Nekaltojo Prasidėjimo seserų ir toliau tęsti „Neringos” misiją. Ann ir Joe pokalbiai su stovykla dėl jų aukos prasidėjo vajaus pabaigoje. Žinodami, kad Neringa100 vajus sulaukė didžiulės sėkmės, jie norėjo padaryti dovaną, kuri įvestų „Neringą” į kitą istorijos etapą.

„Štai kodėl mes nusprendėme paaukoti stambią sumą: kad būtų įsteigtas Helen Simanis Fondas, kuris padėtų puoselėti ‘Neringos’ katalikišką misiją, ir, duoti ‘Neringai’ progą sukurti Endowment fondą, kad jis būtų šaltinis nuolatinėms pajamoms”, – rašė brolis ir sesuo.

Suteikdami dovaną „Neringai”, Ann ir Joe sukūrė pagrindą ateities kartoms. Ann pasidalijo savo vizija, sakydama: „Helen Simanis fondas bus mūsų tetos palikimas, tačiau mes raginame ir kitus ‘Neringos’ bendruomenės narius pagalvoti apie atminimo dovanas. Nesvarbu, ar tai būtų skirta pagerbti artimą ar paminėti jūsų pačių kaip stovyklautojų metus. Taip yra paprasta palikimu užtikrinti ‘Neringos’ ateitį ateinančioms kartoms”.

„Neringa” jaučiasi palaiminta, sulaukusi tiek daug aukotojų, ir tiek daug žmonių, kurie dalijasi savo laiku ir talentais, sukurdami neįkainojamą  „Neringos” patirtį. Tik visų dosnių žmonių dėka Camp Neringa, Inc. galės toliau sėkmingai tęsti misiją ir sulaukti dar bent 50-ties gimtadienių!

Norėdami gauti daugiau informacijos apie atminimo dovanas ar apie „Neringos” stovyklą, kreipkitės į laikinai stovyklos vedėjos pareigas einančią Dana Grajauskaitę: dgrajauskas@neringa.org arba 203-606-7894

Dana Grajauskas – laikinai einanti Camp Neringa, Inc. vykdomosios direktorės pareigas.

Helen Simanis Vilniuje.