Lietuvių kalba su pradedančiaisiais.

Nuotoliniai lietuvių kalbos kursai įgauna pagreitį

Daiva Litvinskaitė.

Praeitais metais rugpjūčio pabaigoje prasidėjo JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) Švietimo tarybos organizuojami nuotoliniai lietuvių kalbos kursai suaugusiesiems, sulaukę didelio susidomėjimo. Tuomet į pirmąją paskaitą užsirašė beveik šimtas studentų. Jie buvo sugrupuoti į dvi pradedančiųjų ir vieną pažengusiųjų grupes, ir sėkmingai pabaigė pirmąjį semestrą. Apie organizatorių lūkesčius pranokusią pradžią jau buvo rašyta spaudoje. Šiame straipsnyje norime apžvelgti, kaip sekasi vykdyti šį projektą.

Šiais metais kursai prasidėjo sausio 9 d. ir tęsis iki gegužės mėnesio pabaigos. Kursų organizatoriai tikslingai vykdo užsibrėžtus tikslus, ir studentams pasiūlė daugiau skirtingo lygio kursų: tai kursai pradedantiems, pramokusiems ir pažengusiems. Lietuvių kalbą dėsto dr. Daiva Litvinskaitė ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Lietuvių kalbos ir kultūros vasaros kursų vadovė Vilma Leonavičienė.

Pavasario semestrą į pradedančiųjų grupę užsirašė 14 studentų. Beveik pusė jų – neseniai baigę arba dar tebestudijuojantys universitetuose studentai. Jie yra kitu, aukštesniu lygiu studijuojančių tėvų vaikai. Taip pat yra brolių ir seserų, vienas kitą padrąsinusių užsirašyti į kursus. Kaip dėstytojai, man labai smagu  matyti, kai pabaigus vieną paskaitą ir pradėjus kitą, prie dukters ar sūnaus kompiuterio ekrano pasisveikinti ir pamojuoti iš kito kambario ateina ką tik matyti jų tėvai.  Kartais šis šeimos narių ryšys tampa motyvacija pasistiebti, išmokti daugiau. Kaip neretai atsitinka, jaunesnioji šios grupės studentų dalis dėl vienos ar kitos priežasties neturėjo galimybės išmokti lietuvių kalbos, bet, sulaukus pilnametystės, gręžiantis į šeimos istoriją, ima stigti to pagrindinio įrankio ją prakalbinti. Sujaudina, kai prisėdus prie kompiuterio ekrano, tokio studento kambario fone  matyti vėliava su Lietuvos herbu.

Pramokusiųjų grupėje, kuri lietuvių kalbos mokytis pradėjo pernai metais, yra 28 studentai. Trečioje, pažengusiųjų grupėje, kuriai dėsto Vilma Leonavičienė, kalbos studijas tęsia 7 studentai. Visi šie studentai lietuvių kalbos studijas pradėjo pernai metais. Jų lietuvių kalbos žinios buvo įvairios: vieni buvo tik girdėję lietuvių kalbą namuose, bet jos nesimokė, kiti gebėjo susikalbėti, dar kiti – gerai kalbėjo, bet norėjo pagilinti turimas žinias. Visi jie yra dirbantys, šeimas auginantys ar į pensiją išėję asmenys. Neretam tokie nuotoliniai kursai yra sena svajonė išmokti tėvų kalbą, susikalbėti su Lietuvoje likusiais giminėmis, tik dėl laiko stokos likusi neįgyvendinta arba atidėta į šalį. Kitiems – tai galimybė neišeinant iš namų pramokti sutuoktinio kalbą, per kalbą sukurti ryšį su jiems brangių žmonių šalimi.

Man asmeniškai iki pandemijos neteko dėstyti kalbą nuotoliniu būdu, todėl negalėjau žinoti, kaip rutuliosis klasės dinamika. Žinia, keletas studentų buvo pažįstami dar prieš prasidedant kursams, dalis jų ne vienerius metus lankė Dainavos stovykloje Michigane organizuojamus lietuvių kalbos savaitės kursus. Todėl dažnai paskambina vieni kitiems ir mokosi, pasikalba lietuviškai. Laikui bėgant, atsirado nuostabi iniciatyva burtis virtualioms pokalbio valandėlėms, kurias veda patys studentai ar jų sutuoktiniai. Tad tikriausiai nenuostabu, kad dėstant šiuose kursuose, vis dažniau išgirstu frazę „kaip šeima”. Galbūt dėl šios priežasties studentai kartais prisijungia į pamoką iš darbo vietos, važiuodami į oro uostą ar ant kelių pasisodinę vaiką.

Lietuvių kalbos pamokos vyksta šeštadieniais per „Zoom” programą. Jos prasideda 9 ir 10 valandą ryto centriniu laiku ir trunka vieną valandą. Tie, kurie neprisijungia tiesiogiai, turi galimybę peržiūrėti pamokų įrašus jiems patogiu metu. Paskaitų metu išdėstoma gramatika, patikrinamos žinios, atsakoma į klausimus ir kalbamasi lietuviškai. Per savaitę studentai savarankiškai atlieka namų darbus, pasitikrina atsakymus. Daugiau žinių turintieji turi galimybę studijuoti sparčiau, nes iš anksto parengtos pamokos jų patogumui sutalpintos JAV LB Švietimo tarybos nuotoliniam dėstymui skirtame tinklalapyje https://svietimotaryba.org/LongDistance/.

JAV LB Švietimo taryba planuoja tęsti kursų dėstymą. Vasarą bus skelbiama registracija į rudens kursus, bus siūlomi pradedančiųjų, pramokusiųjų ir pažengusių lygiai. Detalesnė informacija apie kursus bus skelbiama spaudoje.

Lietuvių kalbos pamoka pramokusiems.
Lietuvių kalba su pažengusiais.