Rinkti „svajonių komandą” galime dar savaitę

Kalbino Ramunė Lapas.

Įpusėjus rinkimams į XXIII JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) Tarybą (jie vyksta iki gegužės 15 d.), „Draugas” kalbina JAV LB Tarybos Prezidiumo sekretorę, Rinkimų komisijos pirmininkę Ingridą Misevičienę.

Pirmininkė Ingrida Misevičienė (Portland, OR) su vaikais.

Miela Ingrida, kokios nuotaikos Rinkimų komisijoje, likus savaitei iki rinkimų pabaigos?

Visose rinkimų komisijose šiuo metu – pats darbymetis. Keturis mėne­sius ruošėmės tam, kad per penkiolika gegužės mėnesio dienų visos Amerikos mastu išrinktume naująją JAV LB Tarybą. Krašto Rinkimų komisija (ją sudaro Danguolė Navickienė, Juras Palukaitis, Juozas Kazlauskas ir pirmininkė Ingrida Misevičienė – Red.) intensyviai prižiūri internetinį balsavimą, apylinkių rinkimų komisijos, aplinkybėms leidžiant, vykdo balsavimą asmeniškai bei paštu. Šiuo metu mes koncentruojamės į tai, kad atsakytume į visus užklausimus, padėtume žmonėms prieiti prie savo balsavimo kortelių, spręstume įvairias iškilusias situacijas. Pakili nuotaika ir bemiegės naktys, persipynusios su nekantriu laukimu.

Kaip apibūdintumėte kandidatų sąrašą? Ar jis gausus? Ar daug naujų vardų?

Šiais metais sulaukėme 66-ių kandidatų anketų. Lyginant su praėjusiais rinkimais, kandidatų skaičius kiek sumažėjo (2018 m. buvo 71 kandidatas, 2015 m. – 81, 2012 m. – 75). Bet juk svarbu ne kiekybė, o kokybė! Kandidatų sąrašas išties pasižymi turtinga ir įvairiapuse patirtimi. Turime gydytojų, mokslininkų, profesorių, inžinierių, ekonomistų, finansininkų, istorikų, advokatų, pardavimų specialistų, projektų vadovų, verslininkų, personalo specialistų, turime netgi profesionalų aktorių ir kunigą! Iš šių kandidatų būtų galima sukurti svajonių komandą, kad ir skrydžiui į mėnulį.

Pastaraisiais metais yra aiškiai pastebima kartų kaita JAV LB. Daug patirties sukaupę Bendruomenės veikėjai traukiasi į užtarnautą poilsį, o naujoji karta bando įsisavinti visuomeninės veiklos ypatumus. Tikrai ne kiekvienas susižavi neapmokamu darbu lietuvybės vardan. Ir ne tik neapmokamu, o dažnai ir kritikuojamu ar neįvertinamu. Bendruomenės veiklos subtilybės atbaido daug aktyvistų. Be to, darbas Taryboje ar Krašto valdyboje sudėtingas dar ir tuo, kad dažnai rezultatai nėra matomi iš karto. Prireikia kantrybės ir nuoseklumo, ne vienerius metus siekiant užsibrėžto tikslo. Tarp šių metų kandidatų kas antras – naujas, anksčiau Taryboje nebuvęs, žmogus. Tarybos rinkimuose prieš trejus metus 40 proc. kandidatų buvo nauji ir tik pusė naujų išrinktų Tarybos narių šiemet kandidatuoja antrai kadencijai. Ši kaita yra neišvengiama ir gyvybiškai reikalinga, tačiau Lietuvių Bendruomenei  tikrai  reikės susirūpinti, kaip išlaikyti veikėjus.

Danguolė Navickienė (CA).

Kokios apygardos/apylinkės išsiskyrė kandidatų teikimo aktyvumu ar pateikė kitų malonių staigmenų?

Į aktyvumo lyderių viršūnę šiemet labai sparčiai šoktelėjo Pietų apygarda. Apimanti Tennessee, Alabama, North Carolina, South Carolina, Georgia ir Florida valstijas bei U.S. Virgin Islands ir Puerto Rico teritorijas, ši apygarda į 23-ios JAV LB Tarybos rinkimus pateikė net 11 kandidatų! 2018 m. pirmą kartą į Tarybos gretas įsijungęs Pietų apygardos pirmininkas Juras Palukaitis trejus metus dėjo visokerio­pas pastangas, kad Pietų regione gyvenantys lietuviai, apylinkių valdybų nariai kuo daugiau sužinotų apie Tarybą, jos veiklą ir svarbą. Rezultatai akivaizdūs: ankstesniuose rinkimuose vos tris kandidatus surinkdavusi apygarda, šiemet pateikė rekordinį anketų skaičių.

Na, o iš priešingos pusės, rekordiškai mažai kandidatų sulaukėme iš Čikagos apylinkių. Vidurio Vakarų apygardos pirmame rinkimų  rajone, kuris apima Illinojaus valstijos bendruomenes (išskyrus Waukegan-Lake County ir Greater St. Louis), šiemet buvo surinkta 10 anketų – tik pusė 2018-ųjų metų skaičiaus.

Kur aktyviausiai balsuo­jama?

Internetiniame balsavime vėlgi aktyviausia šiuo metu yra Pietų apygarda, antra ir trečia vietomis dalijasi Naujosios Anglijos bei Čikagos rajonai. Aštuoniuose rinkimų rajonuose (apygardose) per pirmąsias 6-ias balsavimo dienas internetu buvo balsuota gausiau nei per visą balsavimo laikotarpį prieš trejus metus. Internetinio balsavimo aktyvumas nestebina, nes dėl tebesitęsiančių pandemijos aplinkybių daug apylinkių nusprendė asmeninio balsavimo išvis nevykdyti. Bet vis tiek šaunu pasidžiaugti kartu su Connecticut, Kryžkelės, Michigan, New York, Ohio, Pietų, Čikagos bei Indianos rinkimų komisijomis, kad šios jau pagerino 2018 metų rezultatus.

Juras Palukaitis (Atlanta, GA).

Ką turėtų daryti tie, kurie iš anksto neužsiregistravo balsavimui internetu ar paštu? Kokios galimybės balsuoti yra jiems?

Norėčiau paraginti visus balsuoti! Jei esate užsiregistravę internetiniam balsavimui, elektroniniu paštu jums buvo atsiųsta asmeniška balsavimo kortelė (siuntėjo vardas: „JAV Lietuvių Bendruomenė / LAC, Inc.”) ir ji galios iki gegužės 15 d.

Jei nesate užsiregistravę, bet norėtumėte balsuoti, patarčiau kreiptis į savo apylinkės (arba apygardos, jei apylinkė neegzistuoja) rinkimų komisiją. Vietinės Bendruomenės jums suteiks informaciją dėl galimybės balsuoti asmeniškai. Rinkimų komisijų  sąrašus galima rasti JAV LB tinklalapyje: https://javlb.org/rinkimines-komisijos/. Šiame tinklalapyje taip pat galima susipažinti su visų apygardų ir rinkimų rajonų kandidatais: https://javlb.org/­kandidatai/. Taip pat informacija yra pateikiama „Facebook” paskyroje: @javlbtarybosrinkimai.

Kada žinosime naujos Tarybos sudėtį?

Paprastai rezultatai yra skelbiami birželio pirmoje pusėje, susumavus visus balsuotojų skaičius ir sulaukus paštu siųstų balsavimo kortelių. Pirmiausia informuojame išrinktus kandidatus bei tuos, kuriems pritrūko balsų. O po to ruošiame pranešimą visai JAV LB.

Juozas Kazlauskas (Atlanta, GA) su šeima. (Asmeninių albumų nuotraukos)

Straipsnis skelbtas laikraštyje „Draugas” (2021-ųjų m. Gegužės 8 d. numeryje, Vol. CXII NR. 36)