Vasario 16-ąją smagiau prie pačių padarytos vėliavos!
Vasario 16-ąją smagiau prie pačių padarytos vėliavos! (Meno Laboratorijos archyvo nuotr.)

Susipažinkite – meno mokyklėlė vaikams Meno Laboratorija

Neringa Smilgytė.

Meno Laboratorijoje vyksta smagūs darbai.
Meno Laboratorijoje vyksta smagūs darbai. (N. Smilgytės nuotr.)

Nuo praėjusio rugsėjo Tėviškės parapijos pašonėje įsikūrusioje ir pradėjusioje veikti Meno Laboratorijoje darbai nesnaudžia – čia nuo 9 val. ryto iki 1 val. po pietų susirinkę mažyliai (3-mečiai antradieniais bei ketvirtadieniais, 4-mečiai pirmadieniais, trečiadieniais bei penktadieniais) yra pakviečiami į pasaulį, kuriame akademinė programa yra pateikiama per meno, judėjimo, teatro ir muzikos prizmę. 

Trys mokytojos bei ilgametės draugės – Ingrida Šlajuvienė, Jolanta Gudėnaitė ir Aušra Jasaitė-Paulauskas, daug metų dirbusios įvairiose vaikų ugdymo įstaigose, neabejotinai yra sukaupusios didžiulę darbo patirtį. Nors bendro tikslo siekiama kartu ir klasėje dirba visos mokytojos, kiekviena pedagogė turi savo sritį. Ingrida atsakinga už meninę veiklą, Aušra yra mokyklėlės muzikė, o Jolanta telkiasi į akademines užduotis.

Šitoks darbų pasiskirstymas puikiai veikia – meno mokyklėlės jauki patalpa slankiojančiomis sienelėmis gali būti lengvai padalinta į tris mažesnes klases. Tai leidžia sumažinti šurmulį ir blaškymąsi, o mokytojos gali skirti daugiau dėmesio į mažesnes grupeles suskirstytiems mažyliams. Su viena mokytoja atlikę jiems skirtus darbelius, mokinukai susikeičia vietomis, eina pas kitą mokytoją. Tokiu būdu pamokėlėse pasiekiama geriausių darbo rezultatų.

Paukščiukų lesyklėlė – komandinis darbas.
Paukščiukų lesyklėlė – komandinis darbas.

Pasak mokytojos Jolantos, Meno Laboratorijos svarbiausia metodika – dirbti ne pagal vieną metodiką. Mokyklėlėje jungiamos kelių mokymo programų, tokių, kaip Montessori, Reggio Emilia, Waldorf, filosofijos.

Tačiau neretai būna, kad dienos mokymosi programą padiktuoja patys vaikai. Tai yra visada laukiama ir skatinama. Vienas iš pavyzdžių, kai visai neseniai per vykusią diskusiją vienas vaikutis užsiminė apie mėnulį, taip visos klasės mintis nukreipdamas į pokalbį apie kosmosą. Po to kelias dienas mokytojos su vaikais detaliau tyrinėjo mėnulį, o viską vainikavo mažųjų mokinukų nupiešti dideli mėnulio paveikslai, kurie šiuo metu puošia ir taip spalvingą Meno Laboratorijos sieną.

Dauguma mokyklėlėje atliekamų darbelių yra tęsiami kelias dienas. Taip siekiama ugdyti vaiko darbo etiką, skiepijamas supratimas, kad pradėtus darbus reikia visada pabaigti. Daug dėmesio yra skiriama kūrybingumo, saviraiškos, savarankiškumo, fizinio gyvybingumo lavinimui. Stengiamasi daug laiko su mokiniais praleisti lauke. Kada būna tinkamas oras, bendri priešpiečiai valgomi šalia esančiame parkelyje, medžių paunksmėje. O paskutinė Meno Laboratorijos programos dalis baigiasi netoliese įrengtoje žaidimų aikštelėje.

Užgavėnių dieną – kaukės ir blynų puota!
Užgavėnių dieną – kaukės ir blynų puota!

Be įprastinės programos taip pat skiriama daug laiko lietuvybės  ugdymui. Mokyklėlėje kalbama tik lietuvių kalba, švenčiamos visos valstybinės bei tradicinės lietuvių šventės, supažindinama su tautine kultūra, dainomis, pasakomis, maistu, bei tradicijomis.

Šiuo metu dar jaunoje mokyklėlėje lankosi po penkiolika abiejų amžiaus grupių vaikų. Tačiau yra galimybė į kiekvieną klasę priimti po dvidešimt vieną mokinuką. Taigi, dar yra laisvų vietų.

Mūsų adresas: 5129 Wolf Rd., Western Springs, IL 60558.
Daugiau informacijos paskambinus tel.: 630-802-0534.
Taip pat mus galite rasti „Facebook” paskyroje paieškos laukelyje įvedę Meno Laboratorija.

Visi kartu švenčiam Vasario 16-ąją.
Visi kartu švenčiam Vasario 16-ąją.
Lietuvos vėliavos gamyba.
Lietuvos vėliavos gamyba – rimtas darbas, reikalaujantis daug mažų rankyčių.
Sportas – ir smagu ir sveika!
Sportas – ir smagu ir sveika!
Rudeniniai užkandžiai!
Rudeniniai užkandžiai!
Rytas prasideda smėlio pilių statybomis!
Rytas prasideda smėlio pilių statybomis!
Labai rimti „ryto plepalai” Meno Laboratorijoje.
Labai rimti „ryto plepalai” Meno Laboratorijoje. (Meno Laboratorijos archyvo nuotraukos)