Po miuziklo „Šnekučiai” premjeros Clevelande. (Sandros Ščedrinos ir G. Eleškytės-Kniežos asmeninio archyvo nuotraukos)

Tikiu, kad kultūra daro stebuklus

Giedrę Elekšytę-Kniežą daugelis Čikagos lietuvių pažįsta kaip energingą „Suktinio” vadovę. Ši tautinių šokių grupė, kuriai ji vadovauja nuo 2009 metų, šiemet švęs savo penkiolikos metų sukaktį. O štai prieš metus jauna lietuvaitė buvo išrinkta JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos Kultūros tarybos pirmininke 2019–2021 metų kadencijai. Apie 2020 metų kultūrinius renginius su Giedre Elekšyte-Knieža kalbasi Arvydas Reneckis

Miela Giedre, štai jau metai, kai esi JAV Lietuvių Bendruomenės (LB) Kultūros tarybos (KT) pirmininkė. Tikriausiai, veiklos labai daug. Pasikalbėkime apie planus – atrodo, kad bus gana aktyvūs metai?

Giedrė tiki, kad visus mus iš tikrųjų sujungia kultūriniai renginiai.

Taip, metai bus aktyvūs. Pradėdama pokalbį norėčiau pabrėžti, kad KT nėra atsakinga už renginių organizavimą. Aš dirbu su 53 JAV LB apylinkėmis, kad ir kaip norėčiau, negalėčiau suorganizuoti joms visoms jų metinius renginius. Realiai KT pirmininkės darbas yra vykdyti JAV LB Tarybos sudarytas metines gaires, pildyti paraiškas, gauti finansinę paramą renginiams, išdalinti tą paramą ir „gauti velnių” (juokiasi).

Vadinasi, tau pateikiami renginių pasiūlymai ir tu stengiesi padėti juos įgyvendinti, gaudama finansinę paramą?

Pasiūlymų rengti renginius iš JAV LB apylinkių ateina mažai. Dažniausiai visi nori, kad padarytum viską už juos, atvežtum pasirodymus, koncertus, programas. Daugiausiai dirba privatūs asmenys, kurie pakviečia atlikėjus iš Lietuvos į Čikagą. Kadangi Čikagoje gyvena daugiausiai lietuvių – šis miestas yra populiariausias ir finansiškai stabiliausias renginių atžvilgiu. Tuomet JAV LB KT gali padėti su finansavimu, kad atvežtinis renginys pasiektų kitas JAV LB apylinkes ir daugiau žiūrovų.

Išeitų, kad populiariausi renginiai yra atvežtiniai, kuriuose dalyvauja iš Lietuvos atvykę atlikėjai?

Taip, ir tai yra didelis darbas. Pasiruošimas gali trukti ir pusę metų, ir metus. Reikia gauti darbines atlikėjų vizas, sutvarkyti dokumentus, sureguliuoti techninius įsipareigojimus, globoti atvykusius atlikėjus.

Kokius labiausiai pavykusius pernykščius tokio tipo renginius galėtum paminėti?

KT padėjo surengti koncertą, kuris vyko JAV LB Tarybos metinio suvažiavimo metu. Koncertavo iš Lietuvos atvykę Česlovas Gabalis ir Tomas Varnagiris. Po koncerto Čikagoje jie taip pat buvo nuvykę į kitas lietuvių gyvenamas vietas – Atlantą, Californiją, Minnesotą. Būtent KT dėka Minnesotoje – mažoje apylinkėje – pirmą kartą koncertavo tokio lygio atlikėjai, tikros žvaigždės. Minnesotos lietuviai tikrai labai džiaugėsi.

Metų pabaigoje buvo labai pavykęs koncertas „Viva, Vivaldi!”. Jį organizavo Dainora Baliutavičienė, kuri priklauso JAV LB Marquette Parko apylinkei. Ji atliko visą darbą – iškvietė dvi atlikėjas į Čikagą, surengė koncertą. O po to prisidėjo JAV LB KT, paremdama finansiškai, kad atlikėjos galėtų koncertuoti ir keliuose kituose JAV miestuose, kur gyvena lietuviai.

Kokie renginiai nusimato 2020 metais?

Giedrė su savo augintiniais.

Didžiausias metų renginys bus liepos mėnesį įvyksianti šokių šventė Philadelphijoje.

Rudenį Čikagoje rodysime Eimunto Nekrošiaus Klaipėdos dramos teatre režisuotą spektaklį „Kalės vaikai”, kurį skirsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui. Tai bus didžiulis renginys, kuris tikriausiai prilygs pernai rodytam miuziklui „Žygimanto Augusto ir Barboros Radvilaitės legenda”. Tiesa, atlikėjų bus perpus mažiau – 24  žmonės. Šiuo metu ieškome spektakliui gražios tūkstančio vietų teatro salės su užkulisiais. Norime rasti tokią, kad žiūrovai galėtų pasijusti atėję į tikrą teatrą, galėtų pabendrauti su aktoriais po spektaklio prie vyno taurės ar kavos puodelio. Tačiau mes norėtume, kad liktų patenkinti ne tik Čikagos žiūrovai. Tuos pačius aktorius, kurie vaidina E. Nekrošiaus spektaklyje, bandysime vežti per apylinkes su monospektakliais arba spektakliu, kuriuose vaidina dviese ar trise. Tokiu atveju, jie galėtų gastroliuoti ir parodyti savo mažuosius spektaklius įvairiose apylinkėse.

Dar vienas didelis renginys – vasario mėnesį įvyksianti roko opera „Priesaika”, kurią kuruoja KT. Ją rodysime Lemonto vidurinės mokyklos salėje, o taip pat Los Angeles Šv. Kazimiero parapijoje.   

Taip pat planuojame dainininkės Gintarės Jautakaitės koncertinę kelionę po JAV LB apylinkes. Kiek tų apylinkių pavyks aplankyti – pažiūrėsime. Suinteresuotumą turėtų parodyti pačios apylinkės, nes aš juk dainininkės nei atvešiu į koncertų salę, nei apgyvendinsiu… Turi būti abipusis bendradarbiavimas.

Rudenį atvažiuos muzikos grupė „Pelenai”. Jos koncertus taip pat bandysime rengti įvairiose JAV LB apylinkėse.

Kita naujiena yra tai, kad kasmet Čikagoje vykstantis „Poezijos pavasaris”, kurį dabar rengia Sandra Avižienytė, bus globojamas JAV LB KT. Mes padėsime su finansavimu ir bandysime „Pavasarį” išsiųsti pakeliauti po Ameriką. „Poezijos pavasario” rengėjai kasmet išleidžia knygą, kurios autoriai gyvena įvairiose JAV valstijose. Todėl būtų smagu, jei šis puikus renginys pasiektų ir jų miestus.

Šokių šventė – didžiausias renginys. Koks jis bus?

Giedrės šeima didelė – vyras Algirdas ir trys sūnūs, bet laiko visuomeninei veiklai ji atranda.

Manau, kad meno vadovas Gintaras Grinkevičius apie tai galėtų daugiau papasakoti… Bendruomenė su Tautinių šokių institutu paskiria meno vadovą ir jis rūpinasi kūrybine puse. Bendruomenė rūpinasi administravimu ir finansavimu.

2021 m. vėl įvyks dainų šventė. Dainų ir šokių šventes rengia ne tik JAV, bet ir Kanados LB, t.y., visa Šiaurės Amerika. Todėl jas organizuoti, viena vertus, būna kiek lengviau,  o, kita vertus, ir sudėtingiau. Pastaruoju metu labai kyla šių švenčių lygis – tai yra džiugu. JAV LB KT siekia didesnio bendradarbiavimo su Lietuvos Kultūros taryba, kad būtų galima įgyvendinti didesnius bei rimtesnius projektus.

Tai įdomu, nes tikriausiai Lietuvoje yra įsivaizduojama, kad Amerikos lietuviai skęsta piniguose ir lietuviškajai kultūrai išlaikyti nereikia jokių lėšų.

Taip, turėtume daugiau bendradarbiauti, bet tai dar tik planuose. Beje, labai sunku užpildyti Lietuvos paraiškas, nes jos yra surašytos be galo sudėtinga kalba. Esu gimusi ir augusi Lietuvoje, puikiai šneku gimtąja kalba, bet labai sunkiai suprantu, o kartais ir visai nesuprantu, ko yra prašoma paraiškose.

Ar vyksta Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir JAV LB bendradarbiavimas?

Turiu daug idėjų apie galimą mūsų bendradarbiavimą, bet mano laikas yra labai ribotas – kadencija trunka tik trejetą metų. Kadangi mano tiesioginis darbas yra atsakaitos, prašymai, ataskaitos… popierizmas, tai organizuoti rimtus renginius lieka labai mažai laiko.

Koks pagrindinis KT pajamų šaltinis?

Pajamų ateina tiek, kiek KT užpildo paraiškų Lietuvių Fondui (LF). Beje, kartais apylinkės nesupranta, kad KT ir LF nėra ta pati organizacija. KT kreipiasi į LF, prašydama paramos. Į KT turi kreiptis apylinkių pirmininkai. Kaip minėjau, daug popierizmo. Mano manymu, turėtų būti paskirta metinė suma kultūros renginiams, ir KT galėtų ją savo nuožiūra panaudoti taip, kaip atrodo geriausia. Dabar dėl kiekvieno atskiro projektėlio arba atskirų sąskaitėlių tenka nuolatos susirašinėti su apylinkėmis, su įvairiais projektų vykdytojais, tenka ilgiausias valandas sėdėti prie daugybės paraiškų. Deja, JAV LB neturi savo biudžeto, mes „gyvename” iš LF teikiamos paramos.

Pakalbėjome apie atvežtinių atlikėjų renginius. O kaip vietiniai? Ar jų nėra? Ar jie neskatinami? Ar jie blogesnės kokybės?

Aš skatinu vietinius menininkus ir  kultūrinių renginių organizato-rius.

Labai sėkmingas buvo lietuviškas miuziklas „Šnekučiai”, kuriame apsijungė tautinių šokių grupė „Suktinis”, Lietuvių Operos choras Čikagoje, vietiniai ir iš Lietuvos atvykę solistai. Ši miuziklą buvome nuvežę parodyti Clevelando lietuviams. Kiek žinau, tai buvo pirmas tokios apimties keliaujantis miuziklas, kuriame dalyvavo apie penkiasdešimt atlikėjų bei aptarnaujančio scenos personalo. Taip pat planuojame nuvežti į kitas apylinkes muzikinį spektaklį vaikams „Kakė Makė”. Jį pernai pastatė Maironio lituanistinė mokykla, o šiemet šį spektaklį norime parodyti kitose lituanistinėse mokyklose. Svarbiausia tai, kad kiekvienos mokyklos mokiniai galės jame dalyvauti. Nors pagrindiniai aktoriai atkeliaus iš Čikagos, visi kiti spektaklio dalyviai bus vietiniai.

Po apylinkes su savo teatralizuota programa keliaus ir Los Angeles gyvenanti rašytoja Justina Brazdžionis, kuri yra išleidusi iliustruotą knygą vaikams anglų ir lietuvių kalbomis „Nėjus ir Amadėjus”. Į kultūrinį gyvenimą mes norime įtraukti vaikus, nes kitaip lietuvybė greitai išgaruos.

Giedrė su vyru Algirdu.

Kaip su teatrų festivaliais? Kur jie dingo?

Teatrų festivaliai bus atnaujinti. Bet pirmiausia norėčiau šį bei tą paaiškinti, kad žmonės geriau suprastų esamą padėtį. JAV LB Tarybą sudaro 60 išrinktų „tetų ir dėdžių”, kurie kartą per metus suvažiuoja ir prikuria JAV LB valdybai – 15 žmonių – darbų visiems metams. Man atrodo, turėtų būti atvirkščiai: 15 protingų dėdžių ir tetų turėtų prikurti darbų 60-čiai žmonių. Bet yra kaip yra. Taryba norėjo teatro festivalį naikinti, o mes norime jį atgaivinti. Teatrų festivalį sudėtinga išlaikyti. Nežinau, kur buvo priežastis, kad festivalis dingo – gal bloga vieta, gal blogas laikas. Mano idėja yra tokia: teatro festivalis galėtų būti savotiškos meno dirbtuvės, kurios sujungtų mūsų teatralus ir įkvėptų juos dirbti. Šis darbas yra procese. Norime pakviesti vieną ar kelis žmones iš Lietuvos, kurie vestų tas teatrines dirbtuves ar kursus, ko pasekoje būtų pastatytas spektaklis, galintis keliauti per apylinkes.

Man atrodo, kad festivalis neberengiamas ir todėl, kad per vieną ilgesnį savaitgalį nebūdavo įmanoma peržiūrėti visus spektaklius, atvežtus iš įvairių JAV ir Kanados apylinkių. Retas kuris žiūrovas galėdavo ateiti į visus spektaklius ir vos ne visą savaitę išsėdėti salėje. Gal atskiri spektakliai turėtų gastroliuoti po įvairias apylinkes?

Todėl ir norime rengti dirbtuves, kurios vyktų įvairiose JAV vietose. Vienais metais – New Yorke, kitais metais – Los Angeles ir t.t. Dirbtuvėse galėtų dalyvauti teatralai iš įvairių JAV vietų.

Bendravimas tarp pačių Amerikos lietuvių irgi įdomus.

Taip, visada įdomu vieniems kitus pamatyti.

Ar yra sąlyčio taškų su amerikiečiais, kitomis etninėmis grupėmis?

Šiais metais KT prisidėjo prie lietuvių pasirodymo Padėkos dienos parade Čikagoje. Kitais metais vėl planuojame dalyvauti. Todėl visi, kas tik turi idėjų, gali man rašyti į kultura@javlb.org. Kviečiu visus prisidėti ir siūlyti.

Šokių grupė „Suktinis” koncertuoja kasmetiniame prieškalėdiniame Mokslo ir pramonės muziejaus renginyje, kuriame pasirodo įvairios etninės Čikagoje gyvenančios bendruomenės. Čikagos Waukegan apylinkė dalyvauja didžiulėje parodoje Wisconsino valstijoje, kur pristato Lietuvos kultūrą. Gal reikėtų ir dažniau amerikiečiams parodyti savo kultūrą, tačiau bendradarbiavimas su amerikiečiais yra ir Lietuvos konsulatų bei kultūros ataše darbas. Mūsų darbas yra išlaikyti lietuvybę bendruomenėje, kuri gyvuoja pagal prieš 70 metų Lietuvių Chartoje nubrėžtas gaires. Kartais būna bendrų projektų, kurie yra labai gražūs – pvz., Lietuvos nepriklausomybės 100-mečio minėjimas.

Problema yra ta, kad trūksta laiko. Pasėji sėklą, o vaisius gali skinti kiti. Tarkim, aš norėčiau surengti lazerių šou lietuviška tema – apšviesti Čikagos Merchandise Mart pastatą prie Čikagos upės, bet tokiam projektui reikia labai daug laiko ir, žinoma, lėšų.

Tačiau vis tik mano kadencijos didžiausias projektas bus bendras JAV LB renginių internetinis kalendorius. Kalendorius bus sudarytas pagal valstijas ir palengvins planavimo darbą organizatoriams. Tuo pačiu informaciją gaus visos apylinkės ir žiūrovai. Kiekviena organizacija ar institucija turi savo internetines svetaines, bet mes jų visų nežinome. Dėl to ir nežinome, kur ieškoti žinių apie įvairius renginius. Reikia visa tai apjungti ir suvienyti viename tinklalapyje. Tam jau yra gautas dalinis finansavimas ir tikimės, kad bendro renginių kalendoriaus projektas iki pavasario bus įgyvendintas. Programavimo darbai jau vyksta. Laukiame naujos vizualizacijos. (Kol dar nėra parengto šio kalendoriaus, galima naudotis jau kurį laiką „Draugo” leidinių grupės platformoje veikiančiu ir organizacijų renginius visose JAV valstijose skelbiančiu kalendoriumi. Renginiai anglų k.: calendar.draugas.org; renginiai lietuvių k.:  calendar.draugas.org/lt. Jeigu kalendoriuje nėra jūsų organizuojamo renginio,  informaciją galima atsiųsti el. paštu: draugokalendorius@gmail.com – Red. past.) Norime, kad JAV LB – viena didžiausių lietuvių organizacijų už Lietuvos ribų – taptų visiems lengvai atpažįstama, prieinama bei aktuali.

Kas tave pačią motyvuoja šiai grynai visuomeninei lietuviškai veiklai?

Aš tikiu, kad kultūra daro stebuklus. Vien dėl to pavyko mane prikalbinti dirbti šį darbą, nes šiaip aš nemėgstu politikos, balsavimų, susirinkimų, popierizmo… tai vargina. Bet aš tikiu kultūra. Niekas po didžiulę Ameriką išsibarsčiusiose lietuviškose apylinkėse žmonių taip nesuburia kaip kultūra. Žinoma, galima susirinkti tik cepelinų ar koldūnų išsivirti. Tačiau iš tikrųjų visus sujungia kultūriniai renginiai. Užsidedu rožinius akinius ir tikiu, kad kultūra daro stebuklus. Tai vienintelis mano varikliukas.

Linkime gerų ir darbingų metų ir daug pagalbininkų!

Giedrė su „Suktinio” šokėjais dalyvauja įvairiuose renginiuose.