Laboratorijos atidarymo iškilmės, kai visų akivaizdoje perkerpamas kaspinas. (Rengėjų nuotraukos)

Unikali laboratorija pavadinta lietuvio vardu

Loreta Steffens.

1 milijono dolerių auką mokyklai skyrė buvęs Buffalo Grove mokinys Stephen Yacktman. Ši parama yra ypač svarbi lietuvių bendruomenei. Stephen Yacktman pageidavimu laboratorija yra pavadinta jo mylimiausio tiksliųjų mokslų mokytojo Sauliaus Ploplio vardu. Skirdamas piniginę dovaną Stephen pabrėžė, kad šis puikus pedagogas turėjo didžiulės įtakos jo gyvenime. Todėl atsidėkodamas mokytojui už visą jo sunkų darbą ir pasiaukojimą, laboratoriją nutarė pavadinti Sauliaus Ploplio vardu. Šis pedagogas tiksliuosius mokslus dėstė 34 m. Tokių mokytojų iš didžiosios raidės buvę mokiniai niekados nepamiršta. Prieš aštuonerius metus Stephen ir Sauliaus Ploplio ryšys atsinaujino. Buvęs mokinys pasikvietė mokytoją paskraidyti nulinėje gravitacijoje. Gerbiamas Saulius didžiuojasi savo pedagogine karjera ir ypač galimybe sudominti mokinius tiksliaisiais mokslais. „Fizikos moksle mes nagrinėjame globalius klausimus. Per pamoką visa tai aiškindamas mokiniams gali tiesiog pamatyti iš mokinių akių, kaip supratimas ir mintis įgauna pagreitį. Tai ir yra didžiausias atpildas, kurio aš kaip mokytojas visą laiką siekiau”, – pasakojo Saulius Ploplys.

Stephen Yacktman.

Kalbantis su mokytoju paaiškėjo, kad jo pavardė turėjo būti Plioplys, tačiau jo tėvelis, garsus lietuvių išeivių daktaras Valentinas Plioplys, legaliai pasikeitė pavardę į Ploplys, kad jo pacientams būtų lengviau ištarti.

Kaip pats pedagogas pasakoja, mokytoju tapo gana atsitiktinai. Koledže studijavo chemiją, tačiau vasaros metu pasirinko lankyti keletą pedagogikos paskaitų tiesiog kaip atsarginį variantą tam atvejui, jeigu kaip chemikas negalėtų rasti darbo. Kad šios paskaitos būtų užskaitytos, turėjo atlikti praktiką mokykloje. Jaunasis Saulius lemtingai pasirinko Arlington Heights vidurinę mokyklą. Ten susipažino su dviem puikiais mokytojais – Gerry Holley ir Hugh Jones, kurie jaunojo studento požiūrį į mokytojo profesiją pakeitė iš paprasčiausio atsarginio varianto į profesiją, su kuria norėtų susieti savo ateitį. Taip Saulius Ploplys ir pasiliko mokytojauti Arlington Heights vidurinėje mokykloje, kurioje dirbo nuo 1970 m. iki 1983 m. – iki pat jos uždarymo. Buffalo Grove vidurinėje mokykloje dirbo nuo 1983 m. iki pat išėjimo į pensiją 2003 m.

Saulius Ploplys.

„Nuo pat vaikystės domėjausi tiksliaisiais mokslais. Jeigu visi kiti mokslai nagrinėja tikrai svarbius klausimus, tai tikslieji mokslai svarsto pačius svarbiausius: kokia yra Visatos esmė; kaip Visata prasidėjo; ar yra Visatos pabaiga… Ar yra teorija, visa tai galinti paaiškinti, ir t.t. Retrospektyvoje nepasirinkau mokyti tiksliųjų mokslų, pasirinkau tai, kas man pačiam buvo įdomiausia”, – pastebi pedagogas.

Per daug mokytojavimo metų Saulius Ploplys dėstė sustiprintas chemijos ir fizikos pamokas ne tik vidurinėje mokykloje, bet ir vietiniuose koledžuose. Šios pamokos ir paskaitos yra laisvai pasirenkamos, o jas renkasi tik tie mokiniai, kurie tikrai tuo domisi. Tai pačių darbščiausių, labiausiai motyvuotų, protingiausių jaunų žmonių grupės. Kaip pats Saulius pažymi: „Kas man labiausiai patiko dėstant tiksliuosius mokslus, galiu atsakyti taip – šviesa mokinio akyse, kai viskas pasidaro suprantama ir aišku diskutuojant tokias svarbias ir sudėtingas temas kaip, pavyzdžiui, gravitacijos ar elektros bei magnetinio lauko temos. Materialus atlygis už tokį darbą man niekados nebuvo svarbus, nes aš nepaprastai mylėjau savo darbą.”

Įėjimas į labaratoriją.

Paklaustas, kaip sureagavo, kai sužinojo, kad jo buvęs mokinys Stephen nori mokslinę mokyklos laboratoriją pavadinti jo vardu, Saulius paaiškino, kad Stephen padarė sėkmingą karjerą finansų srityje, ir tai matyti iš jo gebėjimo paaukoti tokią sumą mokyklai. Be to, dirbdamas tokio pobūdžio darbą su šviesiausiais tautos protais, jis yra priverstas žvelgti į ateitį ir netgi numatyti, kokia ji bus – kada parduoti akcijas, kada susilaikyti, ką pirkti ir dar daug visokiausių niuansų. Tokio tipo laboratorija, kuri sujungia inžineriją, kompiuterių programavimą, kompiuterines dizaino programas ir robotiką, yra pirmoji tokio aukšto lygio laboratorija ne tik Illinois valstijoje, bet turbūt ir visoje šalyje. Tai byloja apie integruoto mokymo svarbą ir kaip tai yra svarbu ne tik dabar, bet bus dar svarbiau ateityje. „Kai Stephen paskambino ir paprašė leidimo pavadinti laboratoriją mano vardu, mano pirma reakcija buvo nustebimas, kad esu taip nepaprastai pagerbtas. Dauguma žmonių, kurie aukoja pinigus ligoninėms, mokykloms ir kitoms organizacijoms, visa tai daro savo vardu, kas, be abejo, yra visiškai suprantama. Aš tikiu, kad Stephen pasirinkimas laboratoriją pavadinti mano vardu, o ne savo ir žmonos Ellyn, daugiau yra jo charakterio indikacija, koks jis yra žmogus, o ne mano nuopelnas”, – kukliai pastebi mokytojas iš didžiosios raidės Saulius Ploplys.

Visi atvykę į laboratorijos atidarymą įsitikino, kad graži idėja tapo dar šaunesne realybe. Laboratoriją sudaro keturios viena su kita sujungtos didelės klasės. Įėjęs į pirmą klasę mokinys prisėda prie naujausio kompiuterio ir bando savo mintis išreikšti skaitmeninėje erdvėje. Kitose klasėse mokiniui jau suteikiama galimybė įgyvendinti visa tai realybėje – jis gali maketuoti ir projektuoti savo norimą daiktą technologijos pagalba. Dar kitose klasėse naujausios aukščiausio lygio technologijos mašinos gali pagaminti tai, kas dar taip neseniai buvo tik svajonė. Ši laboratorija yra sintezė, apimanti visus tiksliuosius mokslus. Čia matematika susipynusi su fizika, o geometrija su chemija, ir visa tai darniai gyvuoja šioje, kiekvienam mokyklos mokiniui prieinamoje erdvėje. Tokio aukšto lygio laboratorija suteikia galimybę kiekvienam mokiniui pasirinkti tolimesnį kelią. Nors Stephen Yacktman paaukojo 1 milijoną dolerių šiai laboratorijai įrengti, tačiau tuo jo auka nesibaigė. Jis rūpinosi dar ir tuo, kad Sauliaus Ploplio vardu pavadintoje laboratorijoje atsidurtų geriausia technologija. Jo gausių ryšių dėka laboratorija gali didžiuotis pačiais naujausiais įrengimais ir aparatūra, kurių bendra vertė sudaro net 4 mln. dolerių.

Laboratorija gali didžiuotis pačiais naujausiais įrengimais ir aparatūra.