Norvegijoje Bodø mieste už poliarinio rato 2017 m.
Norvegijoje Bodø mieste už poliarinio rato 2017 m. (Asmeninio archyvo nuotraukos)

Visuomet turiu tikslą grįžti į Lietuvą

Lina Vaitiekūnaitė.

„Mūsų tokia tarnyba – trejus metus dirba­me Lietuvoje, trejus – kažkur kitur, t.y., kitoje šalyje atstovaujame savo valstybei, – diplomatinę tarnybą pristato Lietuvos Respublikos diplomatas Tadas Kubilius, nuo šiandien tarnybą pradedantis Washingtone – Lietuvos Respublikos ambasadoje Jungtinėse Amerikos Valstijose. – Pastaruosus trejus metus dirbau Užsienio reikalų ministerijoje ir buvau atsakingas už Lietuvos dvišalius santykius su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. Atvykdamas į JAV žengiu kitą karjeros žingsnį. Taip siekiu toliau tobulėti ir kuo geriau atstovauti Lietuvai”.

Su JAV senatoriumi Richard Durbinu (k.) po praktikos senatoriaus biure Čikagoje 2004 m.
Su JAV senatoriumi Richard Durbinu (k.) po praktikos senatoriaus biure Čikagoje 2004 m.

Pirmoji išvyka į JAV

Karjeros pradžią Tadas prisimena taip pat kalbėdamas apie Ameriką, kai dar būdamas studentas į JAV išvyko vienai vasarai, o pasiliko šioje valstybėje ilgesniam laikui.

„Studijų laikais važiavimas į Ameriką man buvo daugiau ieškojimas geresnio gyvenimo. Susidėliojo daug priežasčių, bet turbūt pagrindinis tikslas buvo noras tobulėti, išmokti ir gauti daugiau patirties, – pasakoja lietuvis. – Po trečio kurso 1999 metais į JAV važiavau per studentams skirtą „Work and Travel” programą. Būdamas Amerikoje supratau, kad taip greitai neužsidirbsiu, todėl likau… ir džiaugiuosi, nes aštuoneri metai šioje šalyje man davė neįkainojamos patirties”.        

„Pirmoji išvyka į Ameriką pakeitė mano požiūrį ir suvokimą, kad viskas priklauso nuo manęs paties. Viskas yra įmanoma – svajonės gali išsipildyti, jeigu stengsies ir sunkiai dirbsi, – aiškina Tadas, JAV „atsikandęs ir emigranto duonos”. – Suvokiau, kad Amerika yra galimybių šalis, o kartu ir savęs išbandymas.

Į kitą šalį atvažiavau su mažu anglų kalbos žinių bagažu ir supratau, kad pinigų taip greitai neuždirbsiu. Todėl ieškojau naujų galimybių, kaip save realizuoti. Supratau, kad reikia mokytis. Mokslas ir universitetas buvo naujas iššūkis, kurio atkakliai siekiau.”

Studijos JAV universitete

Tadas Kubilius, nusprendęs siekti mokslų, Čikagoje įstojo į katalikišką De Paul universitetą ir pradėjo studijuoti politikos mokslus.

„Politika ir tai, kas vyksta aplinkui, mane visada do­mino. Augau, galima sakyti, Lietuvos istorinio lūžio periodu, todėl natūraliai sekiau Sąjūdžio naujienas ir mačiau, kaip mūsų valstybė atkūrė nepriklausomybę. Tėvai ir seneliai tuo domėjosi, šiomis temomis dažnai diskutuodavome šeimoje. Todėl natūralus žingsnis buvo rinktis politikos mokslų studijas”, – pasakoja lietuvis, JAV įgijęs politologijos mokslų bakalaurą. Magistro studijas jis baigė Vilniuje, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute.

Pasak Tado, buvo didžiausias malonumas studijuoti tai, kas patinka. „Įspūdžius ir prisiminimus iš studijų JAV turiu pačius geriausius. Sužavėjo betarpiškas dėstytojų ir studentų bendravimas. Todėl iki šiol palaikau draugiškus ryšius su akademine bendruomene. Tuo metu ji labai skyrėsi nuo mano studijų Lietuvoje, – prisimena lietuvis, pasistengęs, kad anksčiau pradėtos studijos Lietuvoje, Vytauto Didžiojo universitete, taip pat nenueitų veltui. – Tuomet jau veikė tarptautinė sistema, todėl pateikiau paraišką, ir man įskaičiavo Lietuvoje įgyto mokslo kreditus”.

Tadas darbo vietoj generaliniame konsulate Čikagoje 2007 m.
Tadas darbo vietoj generaliniame konsulate Čikagoje 2007 m.

Jautėsi kaip namuose

Lietuvis Jungtinėse Amerikos Valstijoje nesijautė svetimšalis ir prisimena ten praleistą laiką kaip gyvenimą namuose. „Aktyviai įsitraukiau į Čikagos lietuvių bendruomenės veiklą. Savo žinias panaudojau dirbdamas lietuvių radijo stotyje ‘Margutis II’. Buvo smagu bendrauti su žmonėmis ir semtis iš jų patirties, pačiam prisidėti prie jų veiklos.

Kai studijavau, kreipiausi į Lietuvių Fondą dėl stipendijos, kurią jis man skyrė. Tai buvo svarbus palaikymas. Todėl tapau Lietuvių Fondo na­riu ir savanoriškais pagrindais dirbau jame – ėjau valdybos nario pareigas, kurios vėl davė naujos patirties, leido pasisemti naujų žinių”.

Į klausimą, ar buvo noro likti JAV, Tadas Kubilius atsako: „Manau, kad sąlygos ten likti buvo sudarytos. Priklausė tik nuo mano sprendimo, ar aš to noriu…

Visada sekdavau žinias iš Lietuvos. Tėvai, seneliai, draugai, pažįstami buvo Lietuvoje. Kad ir kaip gerai jaučiausi Amerikoje, visą laiką suvokiau, kad mano namai yra Lietuva. Tai yra kur kas plačiau – tai suvokimas, kad tu priklausai šaliai, kuri ne tik tau turi sudaryti sąlygas, bet ir tu turi duoti savo šeimai, savo bendruomenei ir savo valstybei. Mano vertybių skalėje tai nebuvo svetima. Suvokiau, kad Lietuva yra mano namai ir aš priklausau Lietuvai. Šios vertybės man buvo ugdomos nuo mažens, todėl ir išliko noras sugrįžti”.

Su JAV Kongreso patarėjais Washingtone 2016 m.
Su JAV Kongreso patarėjais Washingtone 2016 m.

Grįžimo į Lietuvą pradžia – LR generaliniame konsulate

„Studijos buvo investicija į save patį, – aiškina T. Kubilius, praktiką atlikęs JAV senatoriaus Richardo Durbino biure. – Tai buvo neįkainojama patirtis, nes pamačiau, kaip veikia Amerikos politiko biuras, kaip bendraujama su rinkėjais, kaip vykdomos įvairios programos, kokie yra politikos prioritetai ir kiti svarbūs klausimai”.

Baigęs mokslus pirmąją diplomatinę tarnybą lietuvis pradėjo Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Čikagoje ir taip profesine prasme pradėjo grįžimą į Lietuvą.

„Viskas susiklostė natūraliai. Po studijų gavau leidimą pasilikti Amerikoje, kada galėjau panaudoti studijų metu įgytas žinias ir vienerius metus dirbti JAV, – pasakoja Tadas. – Ieškodamas, galima sakyti, nuolatinio darbo, sulaukiau pasiūlymo padirbėti LR generalinio konsulo asistentu. Žinoma, tuo labai apsidžiaugiau. Pačioje karjeros pradžioje tai buvo labai daug. Kartu tai buvo mano kelio į Lietuvą pradžia. Tuo metu svarsčiau įvairius variantus, tarp kurių buvo ir gyvenimas bei ateities planai Amerikoje. Tačiau šis skambutis padėjo galutinai apsispręsti. Man grįžimas į Lietuvą reiškė žingsnį į priekį”.

Konsulate T. Kubilius dirbo trejus metus tuomečio generalinio konsulo Arvydo Daunoravičiaus asistentu, tačiau tikslas buvo anksčiau ar vėliau tapti diplomatu. Sužinojęs, kad vyksta konkursas į diplomatinę tarnybą Lietuvoje, nusprendė jame dalyvauti. Išlaikęs egzaminus ir praėjęs konkursą, jis 2008 metais sulaukė pasiū­lymo užimti pareigas Užsienio reikalų ministerijoje Vilniuje.

Dar po trejų metų diplomato laukė tarnyba Lietuvos ambasadoje Airijoje, po kurios – vėl tarnyba Lietuvoje – tapo Užsienio reikalų ministerijos Transatlantinio bendradarbiavimo ir saugumo politikos departamento NATO, JAV ir Kanados skyriaus antruoju sekretoriumi.

Su žmona Sigita ir sūnumi Tadu Vytautu Airijoje po vienų iš bėgimo varžybų 2013 m.
Su žmona Sigita ir sūnumi Tadu Vytautu Airijoje po vienų iš bėgimo varžybų 2013 m.

Šeima turi būti kartu

Šią vasarą Tadas Kubilius vėl grįžta į Jungtines Amerikos Valstijas, kur užtruks trejus metus. Jo pareigos LR ambasadoje Washingtone antrasis sekretorius. „Šįkart viskas bus kitaip – atvykstu su šeima ir žinau, kokį darbą dirbsiu Lietuvos ambasadoje. Tada buvau studentas, ieškantis laimės kažkur už Atlanto, o dabar esu Lietuvos diplomatas”, – aiškina lietuvis.

Su žmona Sigita Tadas susipažino į Lietuvą grįžęs iš Amerikos dar 2008-aisiais: „Taip sutapo, kad tuomet su Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) išvykau stebėti rinkimų į Gruziją, kur ir sutikau Sigitą, taip pat atvykusią su ESBO”.

Pora augina penkerių metų sūnų Tadą Vytautą. „Esu įsitikinęs, kad šeima turi būti kartu, todėl į Washingtoną atvykstame visi”, – sako diplomatas.

Aktyvus LGUVO „Sugrįžus” veikloje

Prieš dešimtmetį grįžęs į Lietuvą, Tadas greitai prisijungė prie lietuvių, gyvenusių Amerikoje, visuomeninės organizacijos (dabar – Lietuvių, gyvenusių užsienyje, visuomeninės organizacijos – LGUVO) „Sugrįžus” veiklos ir visuomet buvo aktyvus jos valdybos narys.

Su LR prezidentu Valdu Adamkumi susitikimo su LGUVO „Sugrįžus” nariais 2009 m.
Su LR prezidentu Valdu Adamkumi susitikimo su LGUVO „Sugrįžus” nariais 2009 m.

„Dar planuodamas grįžti į Lietuvą girdėjau apie ‘Sugrįžus’. Nesakau, kad tai buvo priežastis, dėl ko aš sugrįžau, bet sekdamas informaciją iš Lietuvos ir matydamas šios organizacijos gimimą, supratau, kad tai bus vieta, kurioje galėsiu dalintis savo patirtimi, o kartu susirasti draugų ir pažįstamų, kurie taip pat yra nuėję panašų kelią kaip ir aš. Ypač skatino prisijungti tai, kad ją kūrė lietuviai, grįžę iš Amerikos. Manau, nuo jos neatitrūksiu ir ateityje, – tikina lietuvis.

Gyvenimo užsienyje klausimu geriau yra diskutuoti gyvai. Labai gerai, kai žmonės kalba ir dalijasi savo patirtimi, gali palyginti savo patirtį. Tai yra ne sausa statistika, bet po dideliais emigracijos skaičiais besislepiantys žmonės”.

Tikslas – sugrįžti

Kalbėdamas apie gyvenimą už-sie­nyje Tadas ir dabar pabrėžia, kad į Washingtoną jis atvyksta ne visam laikui. „Tokia yra diplomato tarnyba, kurią stengiesi atlikti labai gerai visų pirma dėl savo valstybės.

Mano atspirties taškas yra Lietuva, todėl dėl jos visuomet turiu tikslą į ją sugrįžti”, – tvirtai sako Tadas Kubilius.

Tadas Kubilius (d.) JAV Valstybės departamente su kolegomis 2016 m.
Tadas Kubilius (d.) JAV Valstybės departamente su kolegomis 2016 m.
Tadas (k.) – vienas iš organizatorių Washingtono aikštėje Vilniuje kasmet minint Sumner Welles deklaracijos metines, 2016 m.
Tadas (k.) – vienas iš organizatorių Washingtono aikštėje Vilniuje kasmet minint Sumner Welles deklaracijos metines, 2016 m.