Kaukėti golfininkai – juk 2020-ieji! (Rengėjų nuotraukos)

Žaidėme golfą geram tikslui

Ieškodama įvairių būdų sutelkti lėšų naujai Jaunimo centro šildymo sistemai įrengti, centro taryba pakvietė į Šeimos
golfo dieną.

Ieškodama įvairių būdų sutelkti lėšų naujai Jaunimo centro šildymo sistemai įrengti, centro taryba nutarė pabandyti tai, kas dar neišbandyta. „Pasiskolinę” mintį iš Pasaulio lietuvių centro, Rotary klubo ir Čikagos lietuvių golfo klubo, pasiryžo suruošti golfo išvyką. Nors idėja panaši kaip ir kitų organizacijų, buvo ir skirtumų – Jaunimo centras ruošė Šeimos golfo dieną, skirtą visiems, nepaliekant namuose savo atžalų. Ir tai nebuvo turnyras – tiesiog proga įvairaus amžiaus žaidėjams  – patyrusiems ir pradedantiems – pabūti kartu ir pasidžiaugti paskutinėmis gražiomis spalio dienomis.

Šeimos golfo diena buvo surengta Stoney Creek golfo aikštyne. Pusryčiams įvairių kepinių pateikė kepykla „Bake for Me”. Nors diena išaušo debesuota, bet nelijo. Pradėjo rinktis savanoriai, padėjėjai ir žaidėjai. Užkandę ir pasistiprinę, visi ruošėsi draugiškoms varžyboms. Golfo žaidimas prasidėjo 9 val. ryto, o golfiuko (mini-golf) – 11 val. ryto.

Jūratė Murray važinėjo po aikštyną ir tikrina, ar niekam nie­ko netrūksta.

Žaidėjai, įsėdę į savo vežimėlius, išsiskirstė po aikštyną. Žaisti visi pradėjo tuo pačiu laiku, bet nuo skirtingų duobučių – tad nereikėjo laukti, kol viena komanda pabaigs žaisti, kad kita galės pradėti. Duobutės turėjo savo ypatingus rėmėjus – organizacijas, prisidėjusias prie turnyro surengimo ir tuo pačiu prie Jaunimo centro šildymo projekto finansavimo. Tai: National Lithuanian American Hall of Fame, Milda’s Corner Market (iš Union Pier, MI), Lithuanian Plaza Bakery and Deli, Alvida Baukus Green Acres Realty, Gitana’s Special Sweets, Rūta Šepetys, Della Graphics Corp. ir informacinis rėmėjas – laikraštis „Draugas”. Buvo galima nusipirkti lašiniuočių, kibinų ir saldumynų – „golfo kamuoliukų”. Žaidėjai galėjo parodyti  savo gabumus varžantis, kieno kamuoliukas nuriedės arčiausiai duobutės, kieno smūgis bus ilgiausias, tiesiausias, kas pataikys į duobutę iš toliausiai. Visų rungčių laimėtojams buvo įteiktos prasmingos dovanėlės.

Nepabūgę vėsaus oro (iš k.): Juozas Mikužis, Jonas Žiūraitis, Vincas Rušėnas ir Viktoras Rušėnas.

Po žaidimų ir varžybų visi rinkosi restorane pietums. Čia vyko tylusis aukcionas – dalyviai galėjo laimėti nuostabių prizų, kuriuos šiam renginiui parūpino Jaunimo centro tarybos nariai Rima ir Jonas Žiūraičiai. Didelis jiems ačiū!

Žaidėjai, savanoriai ir pagalbininkai ilgai nesiskirstė, o džiaugėsi laimėjimais, žaidimu, oru ir draugyste. Nors susirinko nedidelė grupė žmonių, bet visi liko patenkinti ir žadėjo vėl dalyvauti kitais metais. Buvo keletas pasiūlymų, ką reikėtų pakeisti ir pagerinti. Bet niekas neabejojo, kad Šeimos golfo diena taps nauja tradicija.

Ačiū visiems, kurie dalyvavo ir parėmė Jaunimo centro naujos šildymo sistemos projektą.

Jaunimo centro tarybos inf.

Šeimyniniai duetai: Dovas Variakojis, Jonas Variakojis, Domas Rašymas ir Antanas Ra­šy­mas.
Žaisti pasiruošę!
Savanorės, golfiuko žaidėjos Rita Rašymienė, Taiyda Chiapetta, Jūratė Murray, Aistė Šulcaitė ir Viktorija Šileika sveikina laimėtojus.